ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 32. schůzi České národní rady, která se koná v úterý 17. března 1992 po skončení 31. schůze ČNR a ve středu 18. března 1992

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

1.

Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů

   

2.

Odvolání člena prezidia Fondu národního majetku České republiky na jeho vlastní žádost

   

3.

Volba prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

   

4.

Volba členů Rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

   

5.

Zpráva vlády České republiky o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republice - sněmovní tisk 422

 

(pokračování přerušeného jednání z 30. a 31. schůze ČNR)

   

6.

Rozprava ke sdělení vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací z 21. února 1992

   

7.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 19. února do 16. března 1992

 

Praha, 2. března 1992

Dagmar Burešová v. r.

předsedkyně České národní radyPřihlásit/registrovat se do ISP