ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 34. schůzi České národní rady, která se koná v úterý 14. dubna 1992 v 9.00 hodin, ve středu 15., čtvrtek 16. a pátek 17. dubna 1992

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

1.

Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů

   

2.

Návrh posl. W. Piverky a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se upravuje zmírnění některých dalších majetkových křivd (sněmovní tisk 628)

   

3.

Návrh posl. V. Dobala a dalších na vydání zákona ČNR o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (sněmovní tisk 640)

   

4.

Návrh skupiny poslanců V. Žáka a dalších na vydání zákona ČNR o referendu (sněmovní tisk 657)

   

5.

Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

   

6.

Volba člena prezidia Fondu národního majetku České republiky

   

7.

Návrh posl. J. Kasala a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o státní památkové péči (sněmovní tisk 618)

   

8.

Návrh posl. J. Payna a H. Marvanové na vydání zákona ČNR o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu (sněmovní tisk 394)

   

9.

Vládní návrh zákona ČNR o státní statistice (sněmovní tisk 586)

   

10.

Zpráva generálního prokurátora ČR o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17. listopadem

   

11.

Návrh na odvolání poslance Josefa Hejska z funkce člena vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací na jeho žádost

   

12.

Rozprava ke sdělení vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací ze dne 20. března 1992

   

13.

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR o České obchodní inspekci (sněmovní tisk 613)

   

14.

Vládní návrh zákona ČNR na ochranu zvířat proti týrání (sněmovní tisk 615)

   

15.

Vládní návrh zákona ČNR o Státním fondu kultury České republiky (sněmovní tisk 663)

   

16.

Vládní návrh zákona ČNR o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (sněmovní tisk 664)

   

17.

Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

   

18.

Vládní návrh zákona ČNR o posuzování vlivu činností na životní prostředí (sněmovní tisk 658)

   

19.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od od 17. března do 13. dubna 1992

 

Praha, 3. dubna 1992

 

Dagmar Burešová v. r.

předsedkyně České národní radyPřihlásit/registrovat se do ISP