ČESKÁ NÁRODNÍ RADA 1992

VI. volební období

 

POZVÁNKA

 

na 35. schůzi České národní rady, která se koná v úterý 28. dubna 1992 v 9.00 hodin a bude pokračovat i v dalších dnech

 

Česká národní rada, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

Telefon: 518 111

 

NÁVRH POŘADU:

1.

Zpráva vlády České republiky o plnění jejího programového prohlášení /včetně zprávy vlády ČR o vývoji národního hospodářství v roce 1991/

   

2.

Volba členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

   

3.

Volba viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

   

4.

Vládní návrh zákona ČNR o dani z nemovitostí (sněmovní tisk 659)

   

5.

Vládní návrh zákona ČNR o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (sněmovní tisk 660)

   

6.

Vládní návrh zákona ČNR o dani silniční (sněmovní tisk 661)

   

7.

Vládní návrh zákona ČNR o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky (sněmovní tisk 662)

   

8.

Vládní návrh zákona ČNR o správě daní a poplatků (sněmovní tisk 691)

   

9.

Návrh poslanců J. Kasala a dalších na vydání zákona ČNR o hospodářské komoře (sněmovní tisk 484)

   

10.

Vládní návrh zákona ČNR o státní podpoře malých a středních podniků (sněmovní tisk 594)

   

11.

Návrh poslanců Č. Hofhanzla a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství ve znění nařízení vlády ČSSR č. 91/1988 Sb. (sněmovní tisk 670)

   

12.

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb., zákona ČNR č. 485/1991 Sb., a zákona ČNR č. 553/1991 Sb. (sněmovní tisk 673)

   

13.

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (sněmovní tisk 676)

   

14.

Návrh poslanců J. Stibice a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí (sněmovní tisk 690)

   

15.

Návrh výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona ČNR o České akademii věd (sněmovní tisk 667)

   

16.

Návrh poslanců P. Klenera a dalších na vydání zákona ČNR o vědě a technologiích (sněmovní tisk 669)

   

17.

Vládní návrh zákona ČNR o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR do funkcí v ministerstvu vnitra a Policii ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR do funkcí ve Sboru nápravné výchovy ČR (sněmovní tisk 678)

   

18.

Vládní návrh zákona ČNR o notářích a jejich činnosti /notářský řád/ (sněmovní tisk 692)

   

19.

Návrh poslanců V Cibuzara a dalších na vydání zákona ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území České republiky (sněmovní tisk 654)

   

20.

Návrh poslance V. Žáka na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady (sněmovní tisk 742)

   

21.

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů (sněmovní tisk 683)

   

22.

Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 64/1991 Sb. (sněmovní tisk 741)

   

23.

Návrh Statutu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

   

24.

Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

   

25.

Závěrečná zpráva vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

   

26.

Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od od 17. března do 13. dubna 1992

 

Praha, 13. dubna 1992

Dagmar Burešová v. r.

předsedkyně České národní rady

 

Poznámka: Není vyloučeno, že na tuto schůzi bude časově bezprostředně navazovat další schůze ČNR a to případně až do čtvrtka 7. května 1992.Přihlásit/registrovat se do ISP