PŘEDSEDNICTVO ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

VI. volební období

Seznam

USNESENÍ

PŘEDSEDNICTVA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY

 

přijatých v 1. schůzi 27. června 1990

č. 1 k návrhu na volbu ověřovatelů předsednictva České národní rady

č. 2 k demisi vlády České republiky

č. 3 k pověření designovaného premiéra sestavením nové vlády České republiky

č. 4 k návrhu na stanovení pořadí místopředsedů České národní rady, v němž budou zastupovat předsedkyni České národní rady

č. 5 kterým se stanoví náležitosti poslanců a funkcionářů České národní rady v VI. volebním období

č. 6 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 2. schůze České národní rady

č. 7 k návrhu na zmocnění předsedkyně České národní rady

č. 8 k návrhu na vyvěšování státní vlajky České republiky na budově České národní rady

č. 9 k návrhu na nastoupení náhradníků za poslance ČNR, kteří rezignovali

č. 10 k návrhu na ustavení pracovní skupiny pro jednání s Čs. televizí

č. 11 k návrhu na ustavení stálé komise předsednictva ČNR pro zemědělskopotravinářský komplex a lesnictví

č. 12 k rozdělení působnosti místopředsedů České národní rady

 

přijatých v 2. schůzi 29. června 1990

č. 13 k návrhu na jmenování předsedy vlády České republiky

č. 14 k návrhu na jmenování vlády České republiky

 

přijatých ve 3. schůzi 4. července 1990

č. 15 o vyhlášení usnesení České národní rady přijatých ve 2. schůzi České národní rady

č. 16 k úhradě volebních nákladů politickým stranám (ve smyslu § 54 zákona České národní rady č. 54/1990 Sb., ze dne 6. 3. 1990)

č. 17 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednání zásad zákonů ČNR ve výborech České národní rady

č. 18 k žádosti předsedy vlády České republiky o projednání vládního návrhu zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky v České národní radě ve lhůtě kratší než 60 dnů ode dne, kdy byl rozeslán poslancům ČNR

č. 19 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 3. schůze České národní rady

č. 20 k ustavení stálé zemědělskopotravinářské a lesnické komise předsednictva České národní rady

č. 21 k návrhu na rozdělení působnosti místopředsedů České národní rady

č. 22 k pokračování činnosti dočasné komise předsednictva České národní rady k vyšetření okolností smrti Pavla Wonky

č. 23 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

 

přijatých ve 4. schůzi 10. července 1990

č. 24 o vyhlášení zákona České národní rady přijatého ve 3. schůzi České národní rady

č. 25 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 4. schůze České národní rady

č. 26 o odvolání tajemníka rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady

č. 27 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 28 k interpelaci poslance Jiřího Straška

č. 29 k žádostem o uvolnění poslanců ČNR ze zaměstnání

č. 30 k rozšíření stálé zemědělskopotravinářské a lesnické komise předsednictva České národní rady

č. 31 k ustavení dočasné komise předsednictva České národní rady pro otázky justice

 

xxxxx

přijatého 19. července 1990 per rollam

č. 32 o skončení zasedání České národní rady

 

přijatých v 5. schůzi 20. července 1990

č. 33 k návrhu na odvolání generálního prokurátora České republiky

č. 34 k návrhu na jmenování generálního prokurátora České republiky

č. 35 k návrhu na stanovení náležitostí generálního prokurátora České republiky

č. 36 k návrhu na upuštění od projednávání zásad zákonů ČNR ve výborech České národní rady a o zkrácení zákonné lhůty 60 dnů pro jejich projednání v České národní radě

č. 37 o přijetí zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení úřadů práce

č. 38 o přijetí zákonného opatření předsednictva České národní rady o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti

č. 39 o přijetí zákonného opatření předsednictva České národní rady o působnosti orgánu České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

č. 40 k návrhu na pověření některých členů vlády České republiky řízením ministerstev

č. 41 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 4. schůze České národní rady

č. 42 k žádostem o uvolnění poslanců České národní rady ze zaměstnání

č. 43 ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 5 z 27. června 1990 (kterým se stanoví náležitosti poslanců a funkcionářů České národní rady v VI. volebním období)

č. 44 k ustavení dočasné komise předsednictva České národní rady pro likvidaci činnosti a pro majetkoprávní vyrovnání bývalé Národní fronty České republiky

č. 45 k návrhu na doplnění dočasné komise předsednictva České národní rady pro otázky justice

č. 46 k návrhu na členy parlamentní komise pro dohled nad vyšetřováním listopadových událostí v Praze

č. 47 k návrhu na členy parlamentní komise pro dohled nad odchodem sovětských vojsk

č. 48 k návrhu na členy parlamentní komise pro občanská práva

č. 49 k návrhu na ustavení stálé komise předsednictva České národní rady pro zahraniční styky

č. 50 k návrhu na ustavení stálé komise předsednictva České národní rady pro rómské otázky

č. 51 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 52 k rozdělovníku písemných materiálů České národní rady a předsednictva ČNR

č. 53 k problematice budování informačního systému České národní rady

 

přijatých v 6. schůzi 23. srpna 1990

č. 54 o svolání podzimního zasedání České národní rady

č. 55 ke změně návrhu termínu a pořadu 4. schůze České národní rady

č. 56 k žádostem o uvolnění poslanců ČNR ze zaměstnání

č. 57 k způsobu projednání státního závěrečného účtu České republiky za rok 1989 v České národní radě

č. 58 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 59 k interpelacím poslanců Miroslava Čapka, Miroslava Rašky, Viktora Dobala, Zdeňka Malíka, Vladimíra Šumana a Jaroslavy Moserové

č. 60 k návrhu na doplnění stálé komise předsednictva České národní rady pro mezinárodní vztahy

č. 61 k návrhu nového složení dočasné komise předsednictva České národní rady pro vyšetření okolností smrti Pavla Wonky

č. 62 k návrhu na účast poslanců ČNR na 2. Evropském kongesu o řízení "Setkání Východu se Západem - strategické řízení a inovace v mezinárodní perspektivě"

č. 63 k informaci o stavu přípravy a zabezpečení II. etapy "Dostavby areálu České národní rady - Thunovská čp. 9, 10 a Tomášská čp. 11 - 16."

č. 64 k návrhu týdenního programu České národní rady a jejích orgánů

č. 65 kterým se ruší Směrnice pro poskytování odměn pracovníkům Kanceláře České národní rady

č. 66 k doporučení církevního a humanitárního výboru ČNR předsednictvu ČNR k problematice rumunských občanů a dalších běženců

 

přijatých v 7. schůzi 30. srpna 1990

č. 67 k návrhu Prohlášení České národní rady k výročí 21. srpna 1968

č. 68 k informaci předsedů výborů ČNR o stavu projednání návrhů ve výborech ČNR

č. 69 k návrhu na upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o jednacím řádu ČNR ve výborech České národní rady a na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů pro projednání v České národní radě

č. 70 k informaci o iniciativním návrhu poslanců Federálního shromáždění na vydání zákonů o restituci a reprivatizaci

č. 71 k informaci místopředsedy ČNR Zdeňka Malíka o předložení koncepčního řešení zemského zřízení

č. 72 k návrhu na ustavení stálé komise předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy České republiky

č. 73 k návrhu na jmenování předsedy stálé komise předsednictva České národní rady pro rómské otázky

č. 74 ke změně názvu dočasné komise předsednictva České národní rady pro otázky justice

č. 75 k žádostem o uvolnění poslanců ČNR ze zaměstnání

č. 76 k interpelacím poslance Pavla Havloviče a poslankyně Daniely Kolářové

č. 77 k rozšíření návrhu pořadu 4. schůze České národní rady

č. 78 k přípravě setkání předsednictev zákonodárných sborů ve Strážnici

č. 79 k pracovní náplni komisí předsednictva České národní rady

 

přijatých v 8. schůzi 5. a 6. září 1990

č. 80 o vyhlášení zákonů přijatých ve 4. schůzi České národní rady

č. 81 o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích

č. 82 k interpelaci poslanců Vladimíra Preclíka, Oto Průši, Heleny Němcové, Jarmily Pavlíkové, Josefa Vondráčka a Jaroslavy Moserové

č. 83 o vyhlášení zákona ČNR přijatého ve 4. schůzi České národní rady

č. 84 o vyhlášení usnesení České národní rady přijatých ve schůzi České národní rady

č. 85 k rezignaci poslance České národní rady Jana Bubeníka

č. 86 k žádostem o uvolnění poslanců ČNR ze zaměstnání

č. 87 k návrhu na ustavení komise pro prověřování případů diskriminace pracovníků v zaměstnání

č. 88 k návrhu na změnu členů dočasné komise předsednictva České národní rady pro vyšetření okolností smrti Pavla Wonky

č. 89 k funkčnímu příplatku funkcionářů stálé zemědělsko-potravinářské a lesnické komise předsednictva ČNR

č. 90 k návrhu na ustavení heraldické komise České národní rady

č. 91 k návrhu na účast zástupce ČNR v Legislativní radě vlády ČSFR

č. 92 k zastoupení poslanců v televizních besedách k zákonu o volbách do zastupitelstev a o připravovaném zákonu ČNR o Praze

č. 93 k interpelaci poslance Jaroslava Sourala

 

přijatých v 9. schůzi 13. září 1990

č. 94 k návrhu předsednictva ČNR na prohlášení o nastoupení náhradníka na uvolněný mandát poslance České národní rady

č. 95 k žádosti poslanců České národní rady o uvolnění ze zaměstnání

č. 96 k návrhu termínu a pořadu 5. schůze České národní rady

č. 97 k Prohlášení předsednictva ČNR k návrhu zákona ČNR o hl. m. Praze

č. 98 k iniciativnímu návrhu skupiny poslanců ČNR na vydání zákona o městě Brně

č. 99 k interpelacím, podnětům a otázkám poslanců ze 4. schůze České národní rady

č. 100 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 101 k účasti zástupců Federálního shromáždění na schůzce předsednictev zákonodárných sborů ve dnech 25. a 26. září 1990

č. 102 k informaci předsedkyně ČNR z Legislativní rady vlády ČSFR

č. 103 o delegování člena předsednictva České národní rady do Vládní komise pro zemské zřízení

č. 104 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad tří zákonů ČNR

 

přijatých v 10. schůzi 20. září 1990

č. 105 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad dvou zákonů České národní rady

č. 106 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 107 k přípravě schůzky předsednictev zákonodárných sborů ve Žďáru nad Sázavou

č. 108 k interpelacím poslanců Josefa Bezděka a Miroslava Čapka a dalších

č. 109 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 5. schůze České národní rady

č. 110 k žádosti poslanců ČNR o uvolnění ze zaměstnání

č. 111 k návrhu na delegování členů předsednictva České národní rady na plenární zasedání KNV

č. 112 k doplnění stálé komise předsednictva ČNR pro mezinárodní vztahy

č. 113 k doplnění stálé komise předsednictva České národní rady pro otázky justice

č. 114 k ústní informaci předsedy výboru ČNR pro územní správu a národnosti

č. 115 k usnesení církevního a humanitárního výboru ČNR ohledně rehabilitací bývalých politických vězňů

č. 116 k udělení čestných cen na 100. ročníku Velké pardubické

 

přijatých v 11. schůzi 27. září 1990

č. 117 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o místních poplatcích

č. 118 k návrhu na změny ve složení výborů České národní rady

č. 119 k návrhu stanoviska předsednictva České národní rady k urychlení soudních rehabilitací

č. 120 k návrhu na ustavení stálé komise předsednictva České národní rady pro mládež a tělovýchovu

č. 121 k návrhu na ustavení stálé komise předsednictva České národní rady pro informatiku

č. 122 k programu legislativních úkolů České národní rady do konce roku 1990

č. 123 k žádosti poslanců ČNR o uvolnění ze zaměstnání

č. 124 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 125 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 126 k žádosti o ukončení pracovního poměru s poslancem ČNR

č. 127 k návrhu na umělecké dořešení interiéru České národní rady

č. 128 ke stanovisku rozpočtového a kontrolního výboru ČNR ke koncepci uspořádání nejvyššího kontrolního orgánu České republiky

č. 129 k návrhu předsedy církevního a humanitárního výboru ČNR na zahájení odborných prací na vymezení pojmu 3. odboje

 

přijatých ve 12. schůzi 4. října 1990

č. 130 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona a o zkrácení šedesátidenní zákonné lhůty návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení

č. 131 k návrhu na rozšíření pořadu schůze České národní rady

č. 132 ke změnám ve složení komisí předsednictva České národní rady

č. 133 k návrhu na pověření poslanců ČNR předložením návrhu zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady

č. 134 k žádosti poslanců České národní rady o uvolnění ze zaměstnání

č. 135 k interpelacím poslanců Stanislava Zajíčka, Vladimíra Zemana, Jaromíra Kapusty a Gerty Mazalové, zaslaných předsedkyni České národní rady

č. 136 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 137 k problematice budování informačního systému České národní rady

č. 138 k podnětu výboru pro vědu, vzdělání a kulturu ČNR v záležitosti učňovského školství

přijatého per rollam 8. října 1990

č. 139 k rozšíření pořadu 5. schůze České národní rady

 

přijatých ve 13. schůzi 10. října 1990

č. 140 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých v 5. schůzi České národní rady

č. 141 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve výborech České národní rady

č. 142 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právních osob a o zkrácení zákonné šedesátidenní lhůty tohoto návrhu zákona

č. 143 k návrhu výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu k přípravě mozartovských oslav v příštím roce

 

přijatých ve 14. schůzi 18. října 1990

č. 144 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad novelizace zákona ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, a o zkrácení zákonné šedesátidenní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 145 k přípravě na projednávání návrhu zákona ČNR o státní správě ve školství

č. 146 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o pozemkových úřadech a o zkrácení zákonné šedesátidenní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 147 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 6. schůze České národní rady

č. 148 k nároku externích členů komise pro vězeňství (neposlanců) na proplacení kilometrovného při použití vlastního osobního automobilu k návštěvě NVÚ

č. 149 k žádosti o souhlas s ukončením pracovního poměru s poslancem České národní rady

č. 150 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 151 k žádosti poslanců České národní rady o uvolnění ze zaměstnání

č. 152 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 153 ke zprávě o návštěvě delegace katalánského parlamentu v České národní radě

č. 154 k návrhům na umělecké dořešení interiéru budovy ČNR

č. 155 k návrhu poslance Vladimíra Šumana ohledně návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob

č. 156 k návrhu výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost ohledně lustrací kandidátů na přednosty okresních úřadů

č. 157 ke komuniké z jednání výboru pro územní správu a národnosti

č. 158 k návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na předkládání jmen zpracovatelů zákonných předloh

 

přijatých v 15. schůzi dne 25. října 1990

č. 159 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 a o zkrácení zákonné šedesátidenní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 160 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné šedesátidenní lhůty u návrhu zákona ČNR o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)

č. 161 k žádosti předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání a kulturu o revokaci usnesení předsednictva České národní rady č. 104 a 145

č. 162 k návrhu výboru pro vědu, vzdělání a kulturu na zkrácení zákonné šedesátidenní lhůty u návrhu zákona ČNR o neperiodických publikacích

č. 163 k žádosti rozpočtového a kontrolního výboru na zkrácení šedesátidenní zákonné lhůty u návrhu zákona o místních poplatcích

č. 164 k návrhům na umělecké dořešení interiéru budovy České národní rady

č. 165 k přípravě návrhu ústavního zákona o základních právech a svobodách

č. 166 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 7. schůze České národní rady

č. 167 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 168 k informaci o dalším průběhu jednání o Národním divadle

č. 169 k informaci o možnosti poskytování soukromých adres poslanců ČNR

č. 170 ke změně v komisi předsednictva České národní rady

č. 171 k interpelacím poslanců Josefa Hejska a Josefa Bezděka

č. 172 k informaci o výsledku prověrky movitého majetku a finančních prostředků politických stran, hnutí a společenských organizací

č. 173 k žádosti poslance České národní rady o uvolnění ze zaměstnání

č. 174 k návrhu ústavně právního výboru na lustrace pracovníků Kanceláře České národní rady

 

přijatých v 16. schůzi 30. října 1990

č. 175 ke změně návrhu pořadu 6. a 7. schůze České národní rady

č. 176 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

 

přijatých v 17. schůzi 31. října 1990

č. 177 o vyhlášení zákona České národní rady přijatého v 6. schůzi České národní rady

č. 178 k zajištění kontrolní činnosti v místech po komunálních volbách s ohledem na zánik Výborů lidové kontroly

č. 179 k doplnění stálé zemědělskopotravinářské a lesnické komise předsednictva České národní rady

č. 180 k žádosti poslance České národní rady o uvolnění ze zaměstnání

č. 181 ke stanovisku České volební komise na podnět Karla Světničky z Havířova

č. 182 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

 

přijatých v 18. schůzi 15. listopadu 1990

č. 183 k návrhu na přijetí demise ministra vnitra České republiky

č. 184 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné lhůty u návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

č. 185 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné šedesátidenní lhůty u návrhu zákona ČNR o územních finančních orgánech

č. 186 ke změně návrhu pořadu 7. schůze ČNR a návrhu termínu a pořadu 8. schůze České národní rady

č. 187 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o zřízení živnostenských úřadů, zásad zákona ČNR o podmínkách provozování obchodní činnosti, zásad novely zákona ČNR o České obchodní inspekci a zásad zákona ČNR o zřízení Státního fondu cestovního ruchu

č. 188 k interpelacím poslance Františka Nerada, dále skupiny poslanců Jana Kryčera a dalších, poslance Vladimíra Rozlivky a poslance Josefa Hejska

č. 189 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 190 k žádosti poslanců České národní rady o uvolnění ze zaměstnání

č. 191 o vyhlášení zákona České národní rady přijatého v 7. schůzi České národní rady

č. 192 k návrhu na nákup audiovizuální techniky pro, potřeby poslanců České národní rady

 

přijatých v 19. schůzi 21. listopadu 1990

č. 193 k návrhu na způsob projednávání návrhu na vydání usnesení, kterým Česká národní rada navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci

č. 194 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 195 k návrhu na ustavení komise předsednictva České národní rady pro otázky lustrací

č. 196 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 9. schůze České národní rady

 

přijatých v 20. schůzi 23. listopadu 1990

č. 197 k zásadám vyřizování peticí docházejících České národní radě a jejím orgánům

č. 198 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 199 k návrhu na ustavení dočasné komise předsednictva České národní rady, která se bude zabývat otázkou obsazení vedoucích funkcí na ministerstvech České republiky

č. 200 k žádosti o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o soudcích z lidu předloženém posl. Annou Röschovou a dalšími poslanci ČNR a o zkrácení zákonné 60denní lhůty na přípravu na projednávání návrhu tohoto zákona

č. 201 k žádosti předsedy ústavně právního výboru o suspendování usnesení předsednictva České národní rady k týdennímu pracovnímu cyklu ČNR pro ústavně právní výbor

 

přijatých v 21. schůzi 27. listopadu 1990

č. 202 k návrhu na jmenování ministra vnitra České republiky

č. 203 o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích

č. 204 k žádosti předsedkyně výboru pro vědu, vzdělání a kulturu o suspednování usnesení předsednictva České národní rady k týdennímu pracovnímu cyklu ČNR pro výbor pro vědu, vzdělání a kulturu

 

přijatých ve 22. schůzi 28. listopadu 1990

č. 205 o vyhlášení zákona České národní rady přijatého v 9. schůzi České národní rady

č. 206 k doplnění návrhu na způsob projednávání návrhu na vydání usnesení České národní rady, kterým se navrhuje Federálnímu shromáždění přijetí ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci přijatých ve 22. schůzi 29. listopadu 1990

č. 207 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 208 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 209 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 210 k návrhu na stanovení termínu předložení návrhů zákonů ČNR České národní radě

č. 211 k revokaci usnesení předsednictva České národní rady č. 159 z 25. října 1990

č. 212 ke způsobu projednání návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1991 v České národní radě

č. 213 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 214 k předpokládanému pořadu schůzí ČNR do konce roku 1990 a na začátku roku 1991

č. 215 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 10. schůze České národní rady

č. 216 ke změně týdenního programu České národní rady a jejích orgánů

č. 217 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 218 k revokaci usnesení předsednictva České národní rady č. 199 z 23. listopadu 1990

č. 219 k návrhu na rozšíření dočasné komise předsednictva České národní rady pro otázky lustrací

č. 220 k návrhu výboru ČNR pro obchod a cestovní ruch na uspořádání reprezentačního plesu České národní rady

č. 221 k návrhu výboru pro sociální politiku a zdravotnictví na navázání styků s Radou Evropy

 

přijatých ve 23. /mimořádné/ schůzi 7. prosince 1990

č. 222 kterým se stanoví termín a pořad 10. /mimořádné/ schůze České národní rady

 

přijatých ve 24. schůzi 12. prosince 1990

č. 223 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 12. schůze České národní rady

č. 224 k návrhu na ustavení dočasné komise předsednictva České národní rady pro uplatňování zákonného opatření FS o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním na ministerstvech České republiky

č. 225 k ústní informaci o možnostech navázání styků ČNR s Radou Evropy

č. 226 k interpelacím poslanců Františka Homoly a Kamila Procházky, skupiny 37 poslanců, poslankyně Stanislavy Bumbové, poslance Leona Danneberga a poslance Jaromíra Kapusty

č. 227 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 228 k návrhu na zahraniční cestu čtyř poslanců České národní rady

č. 229 ke způsobu projednávání dvou návrhů ústavních zákonů

č. 230 k návrhu ústavně právního výboru ohledně žádostí o zkrácení zákonné 60denní lhůty u návrhů zákonů ČNR

 

přijatých v 25. schůzi 13. prosince 1990

č. 231 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých v 11. schůzi České národní rady

č. 232 k návrhu rozpočtu České národní rady na rok 1991

 

přijatých v 26. schůzi 19.-22. prosince 1990

č. 233 k revokaci usnesení předsednictva České národní rady č. 228

č. 234 o vyhlášení zákonů ČNR přijatých ve 12. schůzi České národní rady

č. 235 k návrhu na doplnění stálé komise předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy České republiky

č. 236 k interpelaci poslanců Michala Krause a Jaroslava Sourala

č. 237 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 238 o skončení podzimního zasedání České národní rady

č. 239 o vyhlášení zákona ČNR přijatého ve 12. schůzi České národní rady

č. 240 k návrhu na odvolání ministrů vlády České republiky

č. 241 o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích

č. 242 k interpelaci poslanců Jiřího Hájka a Michala Krause

 

přijatých v 27. schůzi 10. ledna 1991

č. 243 k žádosti o upuštění od projednávání zásad tří zákonů ČNR a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u jednoho z nich

č. 244 ke změně usnesení předsednictva ČNR č. 227 z 12. prosince 1990

č. 245 o svolání jarního zasedání České národní rady

č. 246 kterým se stanoví termín 13. schůze České národní rady

č. 247 k informaci o rozpočtu České národní rady na rok 1991

č. 248 o některých podrobnostech k provedení zákona České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, a o změně usnesení předsednictva České národní rady z 27. června 1990 č. 5, kterým se stanoví náležitosti poslanců a funkcionářů České národní rady na VI. volební období

č. 249 k návrhu zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče ČSR

č. 250 k návrhu zákonného opatření předsednictva ČNR, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti

č. 251 k žádosti předsednictva České národní rady na premiéra Petra Pitharta o přednesení zprávy o plnění programového prohlášení vlády České republiky

č. 252 ke zprávě o činnosti dočasné komise předsednictva České národní rady pro vyšetření okolností smrti Pavla Wonky od začátku VI. volebního období

č. 253 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 254 k návrhu na účast poslance Lubomíra Nedbálka v komisi FS pro vyšetřování událostí 17. listopadu

č. 255 k návrhu na rozšíření dočasné komise předsednictva České národní rady pro otázky lustrací

č. 256 k písemné informaci výboru ČNR pro obchod a cestovní ruch

č. 257 k zahraničním cestám poslance ČNR a pracovníka Kanceláře ČNR

 

přijatých v 28. schůzi 16. ledna 1991

č. 258 k návrhu zákona Federálního shromáždění ČSFR o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku poslance ČNR Václava Moskala

č. 259 ke zprávě předsedy rozpočtového a kontrolního výboru ČNR o opatřeních v souvislosti s přijetím zákona ČNR o státním rozpočtu České republiky na rok 1991 a usnesení České národní rady č. 92 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 1991

č. 260 kterým se stanoví pořad 13. schůze České národní rady

č. 261 o vyhlášení znovuprovedení voleb do zastupitelstev v obcích

č. 262 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 263 k návrhu na řešení volebních stížností

č. 264 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 265 k návrhu na zvolení místopředsedy České národní rady Jana Kasala místopředsedou dočasné komise předsednictva České národní rady pro otázky lustrací

č. 266 k návrhu na zajištění zvýšených bezpečnostních opatření v budově ČNR

 

přijatých v 29. schůzi 16. ledna 1991

č. 267 k návrhu na volbu ověřovatelů předsednictva České národní rady

č. 268 k návrhu na stanovení pořadí místopředsedů České národní rady, v němž budou zastupovat předsedkyni České národní rady

č. 269 o vyhlášení usnesení ČNR o schválení zákonného opatření předsednictva ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve Sbírce zákonů

č. 270 k žádosti Miloše Rejchrta o uvolnění ze stálé komise předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy České republiky

č. 271 k ustavení stálé komise předsednictva České národní rady pro rómské otázky

č. 272 k návrhu na zahraniční cestu delegace České národní rady

 

přijatých v 30. schůzi 24. ledna 1991

č. 273 k návrhu na odvolání ministra vlády České republiky

č. 274 k žádosti výboru pro sociální politiku a zdravotnictví o zkrácení zákonné 60denní lhůty na projednání návrhu na vydání usnesení, kterým ČNR navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, v České národní radě

č. 275 k dalšímu zkrácení zákonné 60denní lhůty na projednávání návrhu na vydání usnesení, kterým ČNR navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo zákon o vlastnických vztazích k půdě a zemědělskému majetku

č. 276 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 14. schůze České národní rady

č. 277 k návrhu na některé změny v komisích předsednictva ČNR

č. 278 ke složení delegace ČNR na zahraniční služební cestu do Severního Porýní - Vestfálska ve dnech 28. - 31. ledna 1991

č. 279 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 280 k revokaci usnesení předsednictva České národní rady č. 220 z 29. listopadu 1990

č. 281 k návrhu na zahraniční cestu poslankyně Jaroslavy Moserové

č. 282 k návrhu komuniké z jednání předsednictva ČNR o zprávě dočasné komise předsednictva České národní rady pro otázky lustrací z 18. ledna 1991

č. 283 k návrhu na dovybavení počítačové sítě pro potřeby České národní rady

 

přijatých v 31. schůzi 31. ledna 1991

č. 284 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 285 k žádosti poslankyně Jaroslavy Moserové o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se zrušuje zákon ČNR č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon ČNR č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 286 k žádosti poslanců Anny Röschové a Miloslava Výborného o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 287 k návrhu předsednictva ČNR na změny ve složení výborů České národní rady

č. 288 k návrhu termínu 15. schůze České národní rady

č. 289 k návrhu na složení stálé komise předsednictva České národní rady pro rómské otázky

č. 290 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 291 k návrhu na zahraniční cestu tří poslanců ČNR

č. 292 k návrhu na rozšíření návrhu pořadu 14. schůze ČNR

 

přijatých 32. schůzi 8. února 1991

č. 293 o vyhlášení zákona České národní rady přijatého ve 14. schůzi České národní rady

č. 294 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 295 k volebním stížnostem na platnost voleb do obecních zastupitelstev

č. 296 o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích

 

přijatých v 33. schůzi 14. února 1991

č. 297 k návrhu předsedy vlády České republiky na jmenování ministra životního prostředí České republiky

č. 298 k návrhu termínů schůzí České národní rady v 1. pololetí 1991

č. 299 kterým se stanoví pořad 15. schůze České národní rady

č. 300 k návrhu na doplnění komise předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy České republiky

č. 301 ke zprávě předsedkyně České národní rady o návštěvě delegace ČNR v Severním Porýní - Vestfálsku ve dnech 28. -31. ledna 1991

. 302 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 303 o přikázání došlých návrhů k projednána výborům České národní rady

č. 304 k rezignaci poslance České národní rady Jiřího Straška

č. 305 ke změnám ve složení stálé komise předsednictva České národní rady pro romské otázky

 

přijatých v 34. schůzi29. února 1991

č. 306 k návrhu předsedy vlády České republiky na jmenování ministra životního prostředí České republiky

č. 307 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty u návrhu zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení

č. 308 k návrhu na prohlášení o nastoupení náhradníka na uvolněný mandát poslance České národní rady

č. 309 jímž se vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

č. 310 k návrhu na zřízení výboru ČNR pro mezinárodní vztahy

č. 311 k návrhům na zahraniční cesty

č. 312 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 313 k žádosti poslankyně Hany Marvanové o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

 

přijatých v 35. schůzi 27. února 1991

č. 314 k návrhu na přijetí demise ministra státní kontroly České republiky

č. 315 k návrhu časového harmonogramu k projednání státoprávního a územně správního uspořádání České republiky Českou národní radou

č. 316 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 317 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

 

přijatých v 36. schůzi 28. února 1991

č. 318 k úpravě rozpočtu České národní rady na rok 1991

č. 319 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad některých zákonů České národní rady

č. 320 k žádosti skupiny poslanců České národní rady o upuštění od prjednávání zásad zákona České národní rady, kterým semění a dplňují některá ustanovení zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohto návrhu zákona

č. 321 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatáých na 15. schůzi České národní rady

č. 322 k informaci předsedy rozpočtového a kontrolního výboru ČNR o činnosti a výsledcích práce komise poslanců a expertů při rozpočtovém a kontrolním výboru ČNR pro posouzení návrhu ministerstva financí na rozdělení rezrvy k vyrovnání rozpočtů okresních úřadů

č. 323 o přikázání došlých návrhů k projednáná výborům ČNR

č. 324 k zařazení poslna\kyně Anny Röschové do pracovní skupiny poslnaců České árodní rady a členů vlády ČR pro přípravu projednávání státoprávního uspořádání na schůzi České národní rady

č. 325 k návru na doplnění stálé komise předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy |Ceské republiky o poslance Vladimíra Šumana a Petra Koháčka

č. 326 k revokaci usnesení předsednioctva ČNR č. 137 ze 4. října 1990

 

přijatých v 37. schůzi 7. března 1991

č. 327, kterým se stanoví termín a návrh pořadu 16. schůze České národní rady

č. 328 k návrhu na členy komise pro realizaci ústavního zákona č. 497/1990 Sb.

 

přijatých v 38. schůzi 12. března 1991

č. 329 k návrhu na znovurozdělení působnosti místopředsedů České národní rady

č. 330 k návrhu na změnu ve složení dočasné komise předsednictva České národní rady pro uplatňování zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o rozšíření okruhu vedoucích funkcí obsazovaných jmenováním na ministerstvech České republiky

 

přijatých v 39. schůzi 14. března 1991

č. 331 k žádoti předsedy vlády České republiky o upuštěnáí od projednávání zásad zákonů ČNR ve výborech České národní rady a žádost o zkrácení zákonné 60denní lhůty u vládního návrhu zákona ČNR

č. 332 ke společné zprávě výborů České národní rady k zásadám zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., /tisk 151/

č. 333 ke společné zprávě výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady na projednávání zásad zákona České národní rady, kterým se upravují podmínky prodeje a rozšiřováno tiskovin a jiných předmětů způsobilých ohrozit mravnost /tisk 156/

č. 334 ke zpolečné zprávě výborů České národní rady o ochraně přírody /tisk 127/

č. 335 k žádosti o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR, kterým se uprasvují podmínky prodeje a rozšiřování tiskovin a jiných předmětů způsobilých ohrozit mravnost

č. 336 kterým se stanoví termín a návrh pořqdu 17. schůze České národní rady

č. 337 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 338 k interpelacím poslanců Jiřího Hájka, Vladimíra Zemana, Miroslava Čapka, Ladislava Bodyho, Ondřeje Giňi, Tomáše Ratiborského a Františka Nerada

č. 339 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 340 k žádosti o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře ve výborech ČNR a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 341 k návrhu na zrušení stálé komise předsednictva České národní rady pro mezinárodní vztahy

 

přijatých v 40. schůzi 21. března 1991

č. 342k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 343 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR o pojišťovnictví

č. 344 k žádosti poslance ČNR V. Preclíka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 565/1990 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 345 k návrhům na zahraniční cesty poslanců ČNR

č. 346 k návrhu stálé komise předsednictva České národní rady pro otázky justice

č. 347 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 18. schůze České národní rady

č. 348k interpelacím poslanců České národní rady

č. 349 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 350 k návrhu místopředsedy ČNR Jana Kasala

 

přijatých ve 41. schůzi 26. března 1991

č. 351k Informaci předsednictva ČNR k postupu projednávání zástupců do stálé konference místních a oblastních orgánů Evropy

č. 352 k přípravě projednávání státoprávního a územně správního uspořádání České republiky

 

přijatých ve 42. schůzi 28. března 1991

č. 353 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o České lesnické inspekci

č. 354 o vyhlášení zákonů ČNR přijatých na 17. schůzi České národní rady

č. 355o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 356 k informaci vlády ČR o návrhu na rozdělení finančních příspěvků politickým stranám a hnutím podle výsledků komunálních voleb v České republice

 

přijatých ve 43. schůzi 11. dubna 1991

č. 357 k návrhu ústavně právního výboru ČNR na usnesení ČNR k obsahu práce vyšetřovací komise ČNR a k návrhu jednacího řádu této komise

č. 358 k návrhu pořadu 18. schůze České národní rady

č. 359 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 360 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní

rady

č. 361 k žádosti dvou poslanců o uvolnění ze stálé komise předsednictva ČNR pro přípravu Ústavy ČR

č. 362 k návrhu předsedkyně výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na převzetí záštity nad oslavami 100. výročí zahájení činnosti České akademie věd a umění

č. 363 ke změnám ve složení stálé zemědělsko-potravinářské a lesnické komise předsednictva České národní rady

č. 364 k návrhu na způsob projednávání státoprávního a územně správního uspořádání České republiky v České národní radě.

 

přijatých ve 44. schůzi 18. dubna 1991

 

č. 365 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad novelizace zákona č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

č. 366 ke zprávě z prověrky plnění ústavních zákonů o vrácení majetku KSČ a bývalého SSM lidu ČSFR a postupu při jeho převzetí

č. 367 k návrhu společné zprávy výborů České národní rady k zásadám předloženým poslankyní České národní rady Janou Ryšlinkovou k zákonu České národní rady o výkonu činnosti registrovaných architektů a o České komoře architektů /tisk 176/

č. 368 k návrhu termínů schůzí České národní rady ve 3. čtvrtletí 1991

č. 369 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 370 ke zprávě předsedkyně ČNR o návštěvě delegace České národní rady ve Španělsku a Belgii

č. 371 k rezignaci poslance České národní rady

č. 372 k návrhům na zahraniční cesty poslance ČNR

č. 373 k návrhu na změnu ve složení výborů České národní rady

č. 374 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 375 ke způsobu projednávání návrhu usnesení ČNR na zřízení vyšetřovací komise České národní rady a na obsah její práce

č. 376 k návrhu na poskytnutí hlavní ceny České národní rady vítězi cyklistického závodu

 

přijatých ve 45. schůzi 23. dubna 1991

V této schůzi nebylo přijato žádné usnesení.

 

přijatých ve 46. schůzi 26. dubna 1991

č. 377 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých v 18. schůzi České národní rady

č. 378 o vyhlášení náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát

č. 379 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 380 o schválení zahraniční cesty skupiny poslanců

 

přijatých ve 47. schůzi 6. května 1991

č. 381 k návrhu na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání vládního návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích v České národní radě

č. 382 k návrhu na zkrácení zákonné 60denní lhůty k projednávání vládního návrhu zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen

č. 383 k návrhu na zkrácení zákonné 60denní lhůty k projednání vládního návrhu zákona ČNR o Policejním sboru České republiky

č. 384 k návrhu na zkrácení zákonné 60denní lhůty k projednání vládního návrhu zákona ČNR o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací

č. 385 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 19. schůze České národní rady

č. 386 k informaci o majetkoprávní situaci objektů užívaných Českou národní radou

č. 387 k interpelaci poslance Vladimíra Rozlivky na předsedu vlády České republiky

č. 388 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

 

přijatých ve 48. schůzi 8. května 1991

č. 389 k vyhlášení zákona přijatého ve druhé části 18. schůze České národní rady

č. 390 ke stanovisku zahraničního výboru ČNR k návštěvě pana Borise Jelcina v Československu

č. 391 k pozvání na Sudetoněmecký den, který se koná ve dnech 17. -19. května 1991

č. 392 k účasti poslance České národní rady na schůzce ministrů zahraničních věcí a parlamentních delegací Pentagonály dne 17.- 18. května v Bologni

č. 393 k účasti poslance ČNR A. Procházky na mezinárodní konferenci o parlamentní demokracii a mezinárodní bezpečnostní politice

 

přijatých ve 49. schůzi 13. května 1991

č. 394 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání vládního návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví /o regresních náhradách/

č. 395 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 396 ke změně návrhu pořadu 19. schůze České národní rady

 

přijatých v 50. schůzi 16. května 1991

č. 397 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 398 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 399 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 400 k žádosti poslance Karla Štindla o uvolnění z ústavně právního výboru

č. 401 k předložení návrhu prezidentu ČSFR na propůjčení Řádu Tomáše Garrigue Masaryka třetí třídy PhDr. Emilu Ludvíkovi

č. 402 k žádosti poslankyně J. Moserové o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 403 k žádosti poslance Kamila Procházky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o zemském zřízení České republiky

č. 404 k informaci místopředsedy ČNR Jana Kasala o semináři pro poslance ČNR

 

přijatých na 51. schůzi dne 22. května 1991

č. 405 k návrhu na přijetí demise místopředsedy vlády České republiky

č. 406 k návrhu na jmenování místopředsedy vlády České republiky

č. 407 k návrhu na zahraniční cesty poslanců ČNR

č. 408 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 409 k revokaci usnesení předsednictva ČNR č. 404 z 16. května 1991

č. 410 k žádosti poslankyně Anny Röschové o upuštění od projednávání zásad tří zákonů

 

přijatých na 52. schůzi 23. května 1991

č. 411 k návrhu vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací

č. 412 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých v 19. schůzi České národní rady

č. 413 k termínu a návrhu pořadu 20. schůze České národní rady

č. 414 k zásadám pro vyřizování peticí docházejích České národní radě a jejím orgánům

č. 415 k žádosti o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o zemských úřadech a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 416 k žádosti o zkrácení zákonné 60denní lhůty u návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb., a zákona ČNR č. 97/1991 Sb.

č. 417 k žádosti o zkrácení zákonné 60denní lhůty u návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců ČNR

č. 418 ke způsobu projednání státního závěrečného účtu České republiky za rok 1990 v České národní radě

č. 419 k návrhu na změny ve složení stálé komise předsednictva České národní rady pro přípravu Ústavy České republiky

č. 420 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

 

přijatých na 53. schůzi 6. června 1991

č. 421 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty u dvou návrhů zákonů ČNR

č. 422 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad novely zákona ČNR č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 423 k žádosti obecního úřadu Lázní Toušeň na udělení práva užívat znaku a praporu

č. 424 ke společné zprávě výborů České národní rady k zásadám zákona České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity /tisk 236/

č. 425 k zásadám pro vyřizování peticí docházejících České národní radě a jejím orgánům

č. 426 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 427 k návrhu na zrušení dočasné komise předsednictva ČNR pro dohled nad dodržováním zákonného opatření předsednictva FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním a k návrhu na ustavení dočasné komise předsednictva ČNR pro dohled nad personální politikou v ústředních orgánech státní správy České republiky

č. 428 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 429 ke změnám ve složení komisí předsednictva České národní rady

č. 430 k podnětům zahraničního výboru ČNR

 

přijatých na 54. schůzi 20., 21. a 27. června 1991

č. 431 k návrhu předsedy vlády České republiky na jmenování ministra státní kontroly České republiky

č. 432 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 433 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých ve 20. schůzi České národní rady

č. 434 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad tří zákonů ČNR

č. 435 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o poplatcích za uložení odpadů

č. 436 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad novely zákona ČNR č. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci

č. 437 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR o předškolních zařízeních a školských zařízeních

č. 438 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR o zřízení Slezské univezrity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity J. E. Purkyně a Ostravské univerzity

č. 439 ke společné zprávě ústavně právního výboru ČNR a národohospodářského výboru ČNR k zásadám zákona ČNR o Komoře veterinárních lékařů České republiky /tisk 307/

č. 440 k žádosti poslance Rudolfa Němečka o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o Komoře veterinárních lékařů České republiky

č. 441 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci

č. 442 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o sociální potřebnosti a některých otázkách zajištění základních životních podmínek občanů

č. 443 k žádosti poslance Vladimíra Preclíka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 444 k žádosti obecního úřadu Ratíškovice k udělení práva užívat znaku a praporu

č. 445 k žádosti obecního úřadu Světlé nad Sázavou k udělení práva užívat praporu

č. 446 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 21. schůze České národní rady

č. 447 k návrhu usnesení předsednictva České národní rady k předkládání návrhů zákonů Federálního shromáždění České národní radě

č. 448 k informaci o dalším postupu přípravy Ústavy České republiky

č. 449 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 450 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 451 k pozvání delegace ČNR k návštěvě Saského zemského sněmu

č. 452 k přípravě postupu na volbu kandidiátů na soudce Ústavního soudu ČSFR

 

přijatých na 55. schůzi 9. a 11. července 1991

č. 453 o vyhlášení náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát

č. 454 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva

č. 455 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých v 21. schůzi České národní rady

č. 456 k návrhu společné zprávy ústavně právního výboru ČNR, výboru ČNR pro územní správu a národnosti, výboru ČNR petičního, pro právní ochranu a bezpečnost, výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu a výboru ČNR pro obchod a cestovní ruch k vládnímu návrhu zásad zákona České národní rady o obecní policii /tisk 254/

č. 457 k žádosti obecního úřadu v Kyjově k udělení práva užívat praporu

č. 458 k návrhu na zrušení dočasné komise předsednictva České národní rady pro otázky lustrací

č. 459 k návrhu řádu na podávání a projednávání kandidátů na soudce Ústavního soudu ČSFR Českou národní radou

č. 460 k návrhu zásad řešení romské problematiky v České republice

č. 461 k žádosti vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací

č. 462 k návrhům na zahraniční cesty poslanců ČNR

č. 463 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 464 o skončení jarního zasedání České národní rady

č. 465 k žádosti generálního prokurátora ČR Ludvíka Brunnera

č. 466 k žádosti výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu ohledně koupě obrazů

č. 467 k účasti poslance Vladimíra Čecha na Jiráskově Hronově

č. 468 k záštitě nad turnajem v házené

 

přijatých na 56. schůzi 20. a 22. srpna 1991

č. 469 k návrhu stanoviska předsednictva České národní rady k posledním událostem v Sovětském svazu

č. 470 k informaci předsedy vlády České republiky o opatřeních uskutečněných v souvislosti s posledními událostmi v Sovětském svazu

č. 471 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 472 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 25/1991 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 473 k žádosti předsedy vlády České rpeubliky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o služebním poměru řpíslušníků Policie České reubliky

č. 474 k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva ČNR, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti

č. 475 k návrhu usnesení předsednictva ČNR, kterýmm se vyhlašuje příjímání návrhů kandidátů na soudce Ústavníého soudu ČSFR

č. 476 k návrhu na svoládní podzimního zasedání České národní rady

č. 477 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 22. schůze České národnír ady

č. 478 k návrhů termínů schůzí České národní rady ve IV. čtvrtletí 1991

č. 479 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 480 k přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 481 ke zprávě o čerpání rozpočtu České národní rady za I. pololetí roku 1991

č. 482 k informaci os tavu zajišřění přípravy a relizace II. etapy stavebních prací na dostavbě areálu budov České národní rady - sstavba 7 aa, stavba 7 ab a stavba 7 b

č. 483 k zdravotní péči o poslance České národní rady

č. 484 k uspořádání společenské akce poslanců ČNR

č. 485 k § 73 zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady

 

přijatých na 57. schůzi 29. srpna 1991

č. 486 ke společné zprávě výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady Jiřího Payna a Hany Marvanové na projednání zásad zákona České národní rady o místním referendu /tisk 335/

č. 487 ke společné zprávě výborů České národní rady k návrhu poslanců České národní rady Jiřího Payna a Hany Marvanové na projednání zásad zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/ (tisk 334)

č. 488 k žádosti posl. H. Marvanové a J. Payna o zkrácení zákonné 60denní lhůty na přípravu zákona ČNR o místním referendu

č. 489 k žádosti posl. H. Marvanové a J. Payna o zkrácení zákonné 60denní lhůty na přípravu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/

č. 490 k žádosti o upuštění od projednávání zásad a zkrácení zákonné 60denní lhůty na přípravu ústavního zákona ČNR, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky (iniciativní návrh posl. A. Chutného, I. Svobody a dalších)

č. 491 k žádosti o upuštění od projednávání zásad a zkrácení zákonné 60denní lhůty pro přípravu ústavního zákona ČNR o zřízení Úřadu vlády České republiky pro mezinárodní vztahy (iniciativní návrh zahraničního výboru ČNR)

č. 492 k návrhu zahraničního výboru ČNR na složení delegace ČNR k návštěvě Horního Rakouska a Dolního Rakouska

č. 493 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 494 kterým se určuje výše příspěvků k úhradě nákladů poslaneckých klubů v České národní radě na období od 15. července do 31. prosince 1991

č. 495 k návrhu na změnu usnesení předsednictva ČNR, kterým se stanoví pořad 22. schůze ČNR

č. 496 k návrhu na přikázání zásad zákona ČNR o hospodářských komorách k projednání výborům ČNR

č. 497 k objednávce expertizy, týkající se III. odboje

 

přijatých na 58. schůzi 3. září 1991

č. 498 k žádostem předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákonů ČNR

č. 499 k návrhu na určení některých obcí České republiky městy

č. 500 ke změnám v komisích předsednictva České národní rady

č. 501 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 502 k návrhu na rozšíření návrhu pořadu 22. schůze České národní rady

č. 503 k připravované společenské akci poslanců ČNR

č. 504 k návrhům zahraničního výboru ČNR na zahraniční cesty poslanců ČNR

 

přijatých na 59. schůzi ve dnech 12. a 13. září 1991

č. 505 k výsledkům jednání předsednictva ČNR a předsednictva SNR ve dnech 5. a 6. září 1991

č. 506 ke zproštění mlčenlivosti členů vyšeřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

č. 507 k vyhlášení zákonů České národní rady přijatých ve 22. schůzi České národní rady

č. 508 k rezignaci poslanců České národní rady

č. 509 k návrhům na zahraniční cesty poslanců ČNR

č. 510 k návrhu na revokaci usnesení předsednictva ČNR

 

přijatých na 61. schůzi 20. září 1991

č. 511 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad a zkrácení zákonné 60ti denní lhůty na projednávání zákona ČNR o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolávání z funkce, o státní správě soudů České republiky

č. 512 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad novely zákona č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství

č. 513 k prohlášení o nastoupení náhradníků na uprázdněné poslanecké mandáty

č. 514 k návrhu ústavně právního výboru ČNR na postup při jmenování soudců k soudům České republiky

č. 515 k rezignaci soudce okresního soudu

č. 516 k problematice podávání interpelací a odpovědí na ně v České národní radě

č. 517 k přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 518 k interpelacím poslanců Josefa Bezděka a Jaromíra Kapusty

č. 519 k žádosti poslance ČNR Pavla Duška na úhradu části nákladů na individuální dopravu související s výkonem poslanecké funkce

č. 520 k delegaci na pohřeb metropolity arcibiskupa Františka Vaňáka

č. 521 k převzetí záštity předsednictva České národní rady

přijatých na 61. schůzi 26. září 1991

č. 522 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku na jiné osoby a o Fondu národního majetku, ve znění zákona ČNR č. 285/1991 Sb. a o zkrácení zákonné 60denní lhůty na projednávání tohoto návrhu zákona

č. 523 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti

č. 524 k žádosti ústavně právního výboru ČNR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, a o zkrácení 60denní lhůty na projednávání tohoto návrhu zákona

č. 525 k žádosti poslanců České národní rady Hany Marvanové a Jiřího Payna na další zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady

č. 526 ke stanovení termínu a návrhu pořadu 23. schůze České národní rady

č. 527 k rezignaci soudců na jejich soudcovské funkce

č. 528 ke zprávě o činnosti stálé komise předsednictva ČNR pro otázky Romů za I. pololetí 1991

č. 529 k problematice podávání interpelací a odpovědí na ně v České národní radě

č. 530 k interpelacím poslanců Jana Kadlece a Martina Bursíka

č. 531 k návrhu na členy správní rady Nadace dětí a mládeže České republiky

č. 532 k přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 533 k přípravě smlouvy mezi Českou národní radou a Slovenskou národní radou

č. 534 k zahraničním cestám poslanců ČNR

č. 535 k usnesení výboru pro územní správu a národnosti

 

přijatých na 62. schůzi 3. října 1991

č. 536 k návrhům na udělení práva obcím užívat prapor a znak

č. 537 k rezignaci poslanců České národní rady na jejich poslanecké mandáty

č. 538 k rezignaci soudců na jejich soudcovské funkce

č. 539 k návrhům na udělení Řádu T. G. Masaryka

č. 540 k návrhům na změny v komisích předsednictva ČNR

č. 541 k přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 542 k návrhu na zřízení Úřadu vlády České republiky pro mezinárodní vztahy

č. 543 k návrhům zahraničního výboru ČNR na zahraniční cesty poslanců České národní rady

č. 544 k návrhu na změnu pořadu 23. schůze České národní rady

 

přijatých na 63. schůzi 11. října 1991

č. 545 k návrhu na členy správní rady Nadace dětí a mládeže ČR

č. 546 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty u návrhu zákona ČNR o sociální potřebnosti

č. 547 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých ve 23. schůzi České národní rady

č. 548 k návrhu na prohlášení o nastoupení náhradníků na uprázdněné poslanecké mandáty v ČNR

č. 549 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 550 k rezignaci soudců na jejich soudcovské funkce

č. 551 k přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 552 k informacím ze zahraničního výboru ČNR

č. 553 k návrhu na revokaci usnesení předsednictva České národní rady č. 459 z 11. července 1991

č. 554 k návrhu programu společného jednání předsednictev ČNR a SNR ve dnech 22. a 23. října 1991

 

přijatých na 64. schůzi 17. října 1991

č. 555 k informaci ministra financí České republiky o časovém postupu projednání zákona ČNR o státním rozpočtu ČR na rok 1992

č. 556 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad

- zákona ČNR o Českém rozhlasu

- zákona ČNR o České televizi

a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u těchto návrhů zákonů

č. 557 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty u návrhu zákona o obecní policii

č. 558 k žádosti poslance Václava Žáka o upuštění od projednávání zásad zákona, jímž se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích /obecní zřízení/, a zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 559 jímž se stanoví termín a návrh pořadu 24. schůze České národní rady

č. 560 k rezignaci soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 561 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 562 k informacím ze zahraničního výboru ČNR

 

přijatých na 65. schůzi 21. října 1991

č. 563 ke změně termínu 24. schůze České národní rady

č. 564 k usnesení výboru ČNR pro územní správu a národnosti č. 128 ze 17. října 1991 týkajícího se finančního hospodaření romských občanských sdružení

č. 565 přijaté per rollam dne 24. října 1991 k Prohlášení předsednictva České národní rady k 73. výročí 28. října

 

přijatých na 66. schůzi 29. října 1991

č. 566 k informaci o přípravě návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČR na rok 1992

č. 567 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 568 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 569 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 574/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991, ve znění zákona ČNR č. 313/1991 Sb.,

č. 570 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty u návrhu

- zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon),

- zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.,

- zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

č. 571 ke společné zprávě výborů České národní rady k vládnímu návrhu zásad zákona České národní rady o statistice

č. 572 ke společné zprávě výborů České národní rady k vládnímu návrhu zásad zákona České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

č. 573 ke společné zprávě výborů České národní rady k zásadám zákona ČNR o všeobecném zdravotním pojištění

č. 574 ke společné zprávě výborů České národní rady k zásadám zákona ČNR o Všeobecné zdravotní pojišťovně

č. 575 ke změně termínu jednání předsednictva ČNR s předsednictvem SNR v Bratislavě

č. 576 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 577 k přikázání došlých návrhů výborům České národní rady

č. 578 k rezignaci poslance České národní rady

č. 579 k rezignaci soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 580 k návrhu na poslance - členy Komise vlády České republiky pro využití majetku bývalé KSČ

č. 581 k návrhu Rady mládeže České republiky na změnu ve vedení stálé komise předsednictva ČNR pro mládež a tělovýchovu

č. 582 ke zprávě o návštěvě delegace ČNR v Maďarsku

č. 583 k informacím ze zahraničního výboru ČNR

č. 584 k návrhu na změnu usnesení předsednictva ČNR č. 553 z 11. října 1991

č. 585 k návrhu na předání ceny vítězi II. ročníku Běhu 17. listopadu 1991

 

přijatých na 67. schůzi 8. listopadu 1991

č. 586 k návrhu na prohlášení o nastoupení náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát České národní rady

č. 587 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 588 k vyhlášení zákonů České národní rady přijatých ve 24. schůzi České národní rady

č. 589 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 590 kterým se vydává směrnice pro hospodaření, evidenci a vedení účetnictví o příspěvcích k úhradě nákladů poslaneckých klubů v České národní radě

 

přijatých na 68. schůzi 21. listopadu 1991

č. 592 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev ČR a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 593 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR o živnostenských úřadech

č. 594 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

č. 595 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhů zákonů ČNR o všeobecném zdravotním pojištění a o Všeobecné zdravotní pojišťovně

č. 596k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

č. 597 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o státní kontrole a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 598 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o soudních poplatcích

č. 599 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona ČNR č. 49/1982 Sb., a zákona ČNR č. 425/1990 Sb.

č. 600 k žádosti skupiny poslanců ČNR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o Pozemkovém fondu a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 601 ke společné zprávě výborů České národní rady k návrhu zásad zákona České národní rady o hospodářských komorách, předloženém skupinou poslanců České národní rady

č. 602 k žádosti skupiny poslanců ČNR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona o hospodářských komorách

č. 603 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 25. schůze České národní rady

č. 604 k informaci předsedy vlády ČR a ministra financí ČR o přípravě státního rozpočtu České republiky na rok 1992

č. 605 k způsobu projednání návrhu státního rozpočtu České republiky na rok 1992 v České národní radě

č. 606 k návrhu na stanovení termínů předložení návrhů zákonů ČNR České národní radě

č. 607 k přípravě opatření uložených předsednictvu České národní rady a vedoucímu Kanceláře České národní rady zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní republiky, České republiky a Slovenské republiky

č. 608 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 26. schůze České národní rady

č. 609 k rezignacím soudců na jejich funkci

č. 610 ke společné zprávě výborů ČNR k zásadám zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb., o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu a zákona ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (tisk 410)

č. 611 ke změnám ve složení stálé komise předsednictva České národní rady pro mládež a tělovýchovu

č. 612 k interpelacím poslankyně Gerty Mazalové

č. 613 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

 

přijatých na 69. schůzi 3. prosince 1991

č. 614 k návrhu výboru ČNR pro vědu, vzdělání a kulturu na rozšíření pořadu 26. schůze České národní rady

č. 615 k návrhu na uspořádání vánočního koncertu

č. 616 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o poplatcích za uložení odpadů

č. 617 k revokaci usnesení předsednictva ČNR č. 599 z 21. listopadu 1991

č. 618 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednání zásad zákona ČNR o pozemkovém fondu České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 619 k žádosti skupiny poslanců ČNR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky

č. 620 ke společné zprávě výborů České národní rady k návrhu skupiny poslanců ČNR na schválení zásad ústavního zákona ČNR o hlasování v České národní radě

č. 621 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 27. schůze České národní rady

č. 622 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 623 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 28. schůze České národní rady

č. 624 ke zpětvzetí rezignace JUDr. Otakara Kracíka na funkci soudce okresního soudu v Pardubicích

č. 625 k rezignacím soudců na jejich funkce

č. 626 k žádosti Dozorčí komise pro kontrolu používání operační techniky Policie ČR o zproštění mlčenlivosti určených osob

č. 627 k žádosti ústavně právního výboru ČNR o lustraci soudců soudů České republiky

č. 628 ke skončení účinnosti usnesení předsednictva ČNR č. 460 ze 6. února 1990

č. 629 ke jmenování tří členů nezávislé komise při federálním ministerstvu vnitra pro ověření skutečností uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) - h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR

č. 630 k informaci o stavu zajišťování prostor pro pracovny poslanců České národní rady

č. 631 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 632 ke zprávě o cestě delegace ČNR do Bavorska

č. 633 k návrhům na zahraniční cesty poslanců České národní rady

č. 634 k výsledkům návštěv delegace zahraničního výboru ČNR v některých jugoslávských republikách

č. 635 k návrhu na rozesazení poslanců v jednací síni ČNR podle politických klubů

č. 636 k žádosti výboru ČNR petičního, pro právní ochranu a bezpečnost vůči zahraničnímu výboru ČNR

č. 637 k žádosti ústavně právního výboru ČNR na změnu usnesení předsednictva ČNR č. 459 z 11. července 1991 k návrhu řádu na podávání a projednávání kandidátů na soudce Ústavního soudu ČSFR

 

přijatých na 70. schůzi 6. prosince 1991

č. 638 k vyhlášení zákonů České národní rady přijatých ve 26. schůzi České národní rady

 

přijatých na 71. schůzi 12. prosince 1991

č. 639 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednání zásad zákona ČNR, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

č. 640 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednání zásad zákona ČNR o ekologickém dohledu nad těžbou

č. 641 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednání zásad zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky

č. 642 k žádosti předsedy rozpočtového a kontrolního výboru ČNR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu ČR na rok 1992

č. 643 k rezignacím soudců na jejich funkci

č. 644 ke jmenování tří členů nezávislé komise při FMV pro ověření skutečností uvedených v § 2 odst. 1 písm. c) - h) zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích ČSFR, ČR a SR

č. 645 ke stanovení základního funkčního platu generálnímu prokurátorovi ČR

č. 646 k návrhu rozpočtu České národní rady na rok 1992

č. 647 k návrhu rozvoje informační technologie v České národní radě

č. 648 k zahraničním cestám poslanců České národní rady

č. 649 ke zřízení ústředního orgánu státní správy pro mezinárodní vztahy České republiky

č. 650 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 651 k vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích

č. 652 k návrhu na uvolnění dotací romským občanským sdružením v roce 1991

č. 653 k návrhu místopředsedy ČNR Zdeňka Malíka

č. 654 ke způsobu projednání vládního návrhu zákona ČNR o státním rozpočtu na rok 1992 v České národní radě

č. 655 k předkládání vládních návrhů zákonů ČNR České národní radě

č. 656 ke změnám v usnesení předsednictva České národní rady č. 623 ze 3. prosince 1991

 

přijatých na 72. schůzi 17. prosince 1991

č. 657 k žádosti generálního prokurátora ČSFR o souhlas ČNR s trestním stíháním soudců městského soudu Praha

č. 658 ke společné zprávě výborů České národní rady k vládnímu návrhu zásad zákona ČNR o poskytování zdravotní péče v nestátních zdravotnických zařízeních

č. 659 k rezignace poslance na jeho poslanecký mandát

č. 660 ke změnám ve složení stálé komise předsednictva České národní rady pro mládež a tělovýchovu

č. 661 k vyhlášení zákonů přijatých ve 28. schůzi České národní rady

 

přijatých na 73. schůzi 20. prosince 1991

č. 662 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky na základě návrhu předloženém předsedou vlády České republiky

č. 663 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých ve 29. schůzi České národní rady

č. 664 k žádosti skupiny poslanců ČNR o upuštění od projednání zásad zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců ČNR, ve znění zákona ČNR č. 267/1991 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 665 k prohlášení o nastoupení náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát ČNR

č. 666 k zahraničním cestám poslanců České národní rady

č. 667 k ukončení podzimního zasedání České národní rady

č. 668 ke změně usnesení předsednictva ČNR č. 651 z 12. prosince 1991

č. 669 k žádosti místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha o převzetí záštity nad MS v badmintonu juniorů

 

přijatých na 74. schůzi 8. ledna 1992

č. 670 k návrhům na přijetí demise ministra spravedlnosti České republiky

č. 671 k problematice předkládání vládních návrhů zákonů ČNR do České národní rady

č. 672 k předběžné informaci ministra financí ČR o výsledcích hospodaření České republiky

č. 673 k žádosti generálního prokurátora ČSFR o souhlas s trestním stíháním soudců městského soudu Praha

č. 674 k návrhu výboru ČNR pro sociální politiku a zdravotnictví na vypsání výběrového řízení na ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny

č. 675 k žádosti poslance Petra Loma o zkrácení zákonné 60denní lhůty u novely zákona ČNR č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

č. 676 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 30. schůze České národní rady

č. 677 k návrhu pracovního cyklu České národní rady na 1. pololetí 1992

č. 678 k stanovení platu prozatímního ředitele České televize a platu prozatímního ředitele Českého rozhlasu

č. 679 k rezignaci poslankyně Jaroslavy Moserové

č. 680 k rezignacím soudců na jejich funkci

č. 681 k návrhu na uvolnění dotací romským občanským sdružením v roce 1991

č. 682 k návrhu na změny v komisích předsednictva ČNR

č. 683k žádosti Dozorčí komise pro kontrolu používání operativní techniky Policie České republiky

č. 684 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 685 o svolání jarního zasedání České národní rady

č. 686 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 687 k problematice předkládání federálních právních norem České národní radě

č. 688 k žádosti předsedy ústavně právního výboru ČNR

č. 689 k volbě členů Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání

č. 690 k volbě členů Rady České televize a členů Rady Českého rozhlasu

č. 691 k žádosti mpř. Jiřího Vlacha o převzetí záštity nad československým pohárem v parašutismu ve dnech 25. - 26. ledna 1992

č. 692 ke zprávě o činnosti komise předsednictva pro otázky justice

 

přijatých na 75. schůzi 16. ledna 1992

č. 693 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích a do nových městských obvodů

č. 694 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění a upravuje občanský zákoník a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 695 k žádosti skupiny poslanců ČNR. A. Procházky a dalších o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se novelizuje zákon ČNR č. 209/1990 Sb., o komerčních právnících a právní pomoci jimi poskytované

č. 696 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 697 k rezignaci soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 698 k prohlášení o nastoupení náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát

č. 699 k návrhu na změnu návrhu pořadu 30. schůze České národní rady

č. 700 k interpelacím poslance Waltera Piverky

č. 701 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 702 k zahraničním cestám poslanců

 

přijatých na 76. schůzi 24. ledna 1992

č. 703 ke jmenování ministra spravedlnosti České republiky

č. 704 k rozšíření pořadu 30. schůze České národní rady

č. 705 k vyhlášení zákonů České národní rady přijatých ve 30. schůzi České národní rady

č. 706 k informaci o stanovisku politického gremia FS ČSFR

č. 707 k žádosti předsedy vlády ČR o souhlas s upuštěním od projednávání zásad zákona ČNR o podrobnější úpravě posuzování vlivu činností na životní prostředí

č. 708 k návrhu na jmenování členů Rady Státního fondu životního prostředí České republiky

č. 709 ke společným zprávám výborů České národní rady

č. 710 k rezignaci soudců na jejich funkci

 

přijatých na 77. schůzi 31. ledna 1992

č. 711 k žádosti místopředsedy ČNR Zdeňka Malíka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 21/1991 Sb. a zákona ČNR č. 435/1991 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 712 k žádosti poslance Josefa Vondráčka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 713 k návrhu na stanovení odměny pro členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu

č. 714 k informaci o přípravě jednání komisí ČNR a SNR o státoprávním uspořádání na Moravě

č. 715 k zahraničním cestám poslanců České národní rady

č. 716 k informaci předsedy zahraničního výboru ČNR Karla Štindla o zastoupení České republiky ve Stálé konferenci místních a oblastních orgánů Evropy

č. 717 k návrhu poslance Jaroslava Ortmana ohledně vyúčtování finančního hospodaření politických stran a hnutí

č. 718 k žádosti poslance Jiřího Müllera ohledně situaci při předkládání návrhů na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 719 k návrhu místopředsedy ČNR Jana Kasala na udělení ceny pro vítěze mezinárodního závodu FIS v běhu na lyžích

č. 720 k přípravě návrhu kandidátů na udělení Řádu Rastislava Štefánika

 

přijatých na 78. schůzi 6. února 1992

č. 721 k návrhu na posouzení postupu generálního prokurátora ČR ve věci pana Miroslava Marečka

č. 722 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archívnictví

č. 723 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o zřízení ministerstva pro mezinárodní vztahy České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 724 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 31. schůze České národní rady

č. 725 k návrhu na zařazení kontroly programového prohlášení vlády České republiky na pořad jednání schůze České národní rady

č. 726 k informaci předsedy zahraničního výboru ČNR o zastoupení České republiky ve Stálé konferenci místních a oblastních orgánů Evropy

č. 727 k zániku mandátu poslance Antonína Procházky a k prohlášení o nastoupení náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát

č. 728 k rezignaci soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 729 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 730 ke změně usnesení předsednictva ČNR č. 693 z 16. ledna 1992 o vyhlášení nových voleb do obecních zastupitelstev v obcích

č. 730 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 732 k interpelaci poslanců české národní rady

č. 733 k návrhu na zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

 

přijatých na 79. schůzi 12. a 13. února 1992

č. 734 k rezignaci poslance Jiřího Jiráska na poslanecký mandát ČNR a k prohlášení o nastoupení náhradníka na uprázdněný poslanecký mandát

č. 735 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky předsednictvem ČNR

č. 736 k rezignaci soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 737 k návrhu na udělení práva užívat znak a prapor některým městům a obcím

č. 738 k záležitosti pana Miloslava Marečka

č. 739 k návrhu na odměny pro členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu

č. 740 k interpelaci poslance České národní rady

č. 741 ke složení delegace České národní rady do Saska dne 3. března 1992

č. 742 k návštěvě delegace Bavorského zemského sněmu v České národní radě na pozvání předsedkyně ČNR ve dnech 29. - 31. března 1992

č. 743 k cestě poslance Ladislava Bodyho do Dánska

č. 744 k uspořádání semináře pro poslance České národní rady na téma "Spolkové uspořádání, zemská samospráva a samospráva obcí v Rakouské republice"

č. 745 k účasti ministra zahraničních věcí Jiřího Dienstbiera na schůzi zahraničního výboru ČNR dne 25. února 1992

č. 746 k návrhu na cestu skupiny poslanců ČNR do Velké Británie

č. 747 o přikázání došlých návrhů výborům ČNR

č. 748 k návrhu na ustavení komise zabývající se postavením ženy a rodiny ve společnosti

č. 749 informaci o výsledcích jednání komisí předsednictva České národní rady a předsednictva Slovenské národní rady v Milovech

č. 750 per rollam k žádosti o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona ČNR č. 575/1990 Sb.

 

přijatých na 80. schůzi 21. února 1992

č. 751 k žádosti poslance Jaroslava Cabala o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o Komoře středoškolských veterinárních pracovníků a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 752 k žádosti poslance Fantiška Matějky o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti ve znění zákona č. 96/1977 Sb., a zákona č. 143/1991 Sb.

č. 753 k žádosti poslance Jana Sapáka o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavbě (o komorách architektů a stavebních inženýrů)

č. 754 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých ve 31. schůzi České národní rady

č. 755 k volbě členů a náhradníků Správní a Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

č. 756 k rezignacím soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 757 k vyslání poslanců České národní rady Jiřího Vlacha do Švýcarska a Václava Šplíchala do Chorvatska

č. 758 k uspořádání semináře pro poslance České národní rady na téma "Spolkové uspořádání, zemská samospráva a samospráva obcí v Rakouské republice" dne 11. března 1992

č. 759 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 760 k informaci vedoucího Kanceláře ČNR k účasti členů vlády České republiky na schůzích České národní rady

č. 761 k informaci vedoucího Kanceláře ČNR o výsledcích revize v České národní radě

č. 762 k volbě členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

 

přijatých v 81. schůzi 27. února 1992

č. 763 k e změně usnesení předsednictva ČNR č. 673 z 16. ledna 1992

č. 764 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od zásad zákona ČNR o registraci církví a náboženských společností a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 765 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních

č. 766 k předběžnému stanovení termínů schůzí ČNR do konce volebního období

č. 767 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 32. schůze České národní rady

č. 768 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 33. schůze České národní rady

č. 769 k rezignacím soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 770 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 771 ke společné zprávě výborů České národní rady k zásadám zákona České národní rady o působnosti orgánů státní správy České republiky v oblasti státní služby pro drahé kovy

č. 772 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

 

přijatých na 82. schůzi 5. března 1992

č. 774 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky pro provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., a č. 137/1991 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 775 k žádosti poslance Petra Kozánka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona ČNR č. 579/1990 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 776 k žádosti poslance Karla Štindla o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o zřízení ministerstva pro mezinárodní vztahy České repubnliky

č. 777 k žádosti místopředsedy ČNR Jana Kasala o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se novelizuje zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 778 k žádosti místopředsedy ČNR Zdeňka Malíka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o zemské samosprávě České republiky (zemské zřízení) a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 779 k žádosti místopředsedy ČNR Jana Kasala o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o zemské samosprávě v České republice a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 780 jímž, se vyhlašuje úplné znění zákona č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonným opatřením předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb., zákonem České národní rady č. 435/1991 Sb., a zákonem České národní rady č. 94/1982 Sb.

č. 781 o vyhlášení voleb do České národní rady

č. 782 k rezignacím soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 783 k interpelaci poslance České národní rady

č. 784 o přikázání došlých návrhů výborům ČNR

č. 785 ke zprávě z návštěvy delegace ČNR v Saském zemském sněmu v Drážďanech dne 3. března 1992

č. 786 k cestě poslance Vladimíra Čecha do Maďarska

č. 787 k informaci k metodickému postupu pro předkládání vyúčtování finančního hospodaření politických stran a hnutí za rok 1991 (podle § 18 zákona č. 424/1991 Sb.)

č. 788 k jednání předsednictev ČNR a SNR o státoprávním uspořádání

č. 789 k návrhu na zařazení zprávy generální prokuratury ČR o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17. listopadem 1989 na pořad 32. schůze ČNR

č. 790 k žádosti předsedy ústavně právního výboru ČNR o urychlení lustrací kandidátů na jmenování do funkce soudce České republiky

č. 791 k žádosti předsedy národohospodářského výboru ČNR o vyjasnění finačních záležitostí ohledně ministerstva zdravotnictví ČR

č. 792 ke stanovisku ústavně právního výboru ČNR k dopisu I. náměstka ministra státní kontroly České republiky

č. 793 k žádosti poslance Miloslava Výborného o upuštění od projednávání zásad ústavního zákona ČNR o volebním období České národní rady a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

 

přijatých na 83. schůzi 12. března 1992

č. 794 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o podpoře malých a středních podniků státem

č. 795 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci

č. 796 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o státní statistice

č. 797 k žádosti skupiny poslanců ČNR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se upravuje zmírnění některých dalších majetkových křivd a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 798 k žádosti skupiny poslanců ČNR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o lesích a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 799 k žádosti skupiny poslanců ČNR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 800 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění zákona č. 75/1976 Sb.

č. 801 k žádosti poslance Martina Syky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 802 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 803 k návrhu místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha na zrušení tzv. hodinek s vládou

č. 804 k návrhu na udělení práva užívat znak a prapor některým městům a obcím České republiky

č. 805 k návrhům na udělení Řádu M. R. Štefánika

č. 806 k návrhu na zařazení zprávy generální prokuratury ČR o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17. listopadem 1989 na schůzi České národní rady

č. 807 k rezignaci soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 808 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

č. 809 k žádosti předsedy výboru ČNR pro územní správu a národnosti o rozšíření návrhu pořadu 32. schůze ČNR

č. 810 k informaci poslance Václava Žáka o nákupu řídícího počítače pro informační systém ČNR

č. 811 ke stanovisku předsednictva ČNR k usnesení vlády České republiky č. 380 o umístění investičních kupónů členů vlády

 

přijatých na 84. schůzi 20. března 1992

č. 812 k žádosti poslance Václava Žáka o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro per rollam projednání návrhu zákona ČNR o státní statistice

č. 813 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona o posuzování vlivů činností na životní prostředí

č. 814 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie

č. 815 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o Státním fondu kultury České republiky

č. 816 k žádosti skupiny poslanců ČNR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o referendu a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 817 k žádosti poslance Petra Loma o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o České komoře zdravotnických pracovníků se středním odborným a vyšším vzděláním a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 818 žádosti poslance Leopolda Zubka o upuštění od projednání zásad zákona ČNR o úplatách ve vodním hospodářství a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 819 k žádosti poslance Leopolda Zubka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o lesích a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 820 k žádosti poslance Josefa Vondráčka o upuštění od projednání zásad zákona ČNR o České akademii věd a o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání tohoto návrhu zákona

č. 821 k žádosti poslance Josefa Vondráčka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o vědě a technologiích a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 822 k předpokladu návrhů termínu a pořadu 34. a 35. schůze České národní rady

č. 823 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR na ochranu zvířat proti týrání

č. 824 k doporučení vlády České republiky na určení některých obcí České republiky městy

č. 825 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 826 o rezignaci soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 827 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých v 31. a 33. schůzi České národní rady

č. 828 k cestě poslanců České národní rady do Saska

č. 829 o přikázání došlých návrhů výborům ČNR

 

přijatých na 85. schůzi 26. března 1992

č. 830 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové

č. 831 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o regionální politice a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 832 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhů zákonů ČNR

- o dani z nemovitostí

- o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí

- o dani silniční

- o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky

č. 833 k žádosti poslance Andreje Gjuriče o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR o psychologické činnosti a psychologické komoře České republiky

č. 834 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o zemské samosprávě a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 835 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o statutárních městech a městech se zvláštním postavením a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 836 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákonů ČNR

- kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona ČNR č. 439/1991 Sb., zákona ČNR č. 485/1991 Sb., a zákona ČNR č. 533/1991 Sb.

- kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících,

a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u těchto návrhů zákonů

č. 837 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 418/1990 Sb., o hl. m. Praze, ve znění zákona ČNR č. 436/1991 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 838 k návrhu na jmenování člena pracovní komise FS pro rozdělení finančních prostředků pro občanská sdružení zdravotně postižených

č. 839 k informaci ze zahraničního výboru České národní rady

č. 840 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 841 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 842 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 843 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 844 o rezignaci soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 845 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům ČNR

 

přijatých na 86. schůzi 2. dubna 1992

č. 846 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o notářích a jejich činnosti (notářský řád) a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 847 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR o vězeňské službě

č. 848 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 849 k žádosti předsedy vlády o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 850 k žádosti poslance Milana Tatára o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o generálním inspektorovi Vězeňské služby ministerstva spravedlnosti ČR a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 851 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o správě daní a poplatků a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 852 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o auditorech a Komoře auditorů České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 853 k žádosti předsedy vlády ČR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

č. 854 k žádosti poslance Andreje Gjuriče o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR O psychologické činnosti a psychologické komoře České republiky

č. 855 k žádosti předsedy vlády ČR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona ČNR č. 438/1991 Sb., a zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákonů ČNR č. 285/1991 Sb., a č. 438/1991 Sb., a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 856 k žádosti poslance Rudolfa Němečka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČSR, ve znění pozdějších předpisů, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 858 k žádosti skupiny poslanců ČNR o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o úředním jazyce České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 859 k žádosti poslance Oldřicha Váci o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o požárních ochraně a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 860 k žádosti poslance Jaromíra Stibice o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 861 k žádosti poslance Petra Krause o upuštění od projednávání zásad novely zákona ČNR č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 862 k žádosti poslance Antonína Hrazdíry o upuštění od projednávání zásad vládního návrhu zákona ČNR o zemské samosprávě a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 863 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 34. schůze České národní rady

č. 864 o rezignaci soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 865 k interpelacím poslanců České národní rady

 

přijatých na 87. schůzi 9. dubna 1992

č. 866 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 867 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 868 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

>č. 869 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 870 k žádosti poslance Václava Žáka o upuštění od projednávání zásad novely zákona ČNR o jednacím řádu České národní rady a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 871 k žádosti poslance Karla Štindla o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 97/1974 Sb., o archivnictví

č. 872 k žádosti poslance Petra Kozánka o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 873 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů, a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 874 k žádosti skupiny poslanců ČNR P. Krause a dalších o upuštění od projednávání zásad novely zákona č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto zákona

č. 875 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 35. schůze České národní rady

č. 876 k žádosti poslance M. Výborného o upuštění od projednávání zásad ústavního zákona ČNR o volebním období ČNR

č. 877 k žádosti předsedy vlády České republiky o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednávání návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 64/1991 Sb.

č. 878 k žádosti o předložení zprávy vlády ČR o plnění jejího programového prohlášení

č. 879 o rezignaci soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 880 k cestě delegace České národní rady do Švýcarska

č. 881 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 882 o přikázání došlých návrhů výborům ČNR

 

přijatých na 88. schůzi 10. dubna 1992

č. 883 k vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

 

přijatých na 89. schůzi 16. dubna 1992

č. 884 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 885 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 886 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 887 o vyhlášení zákonů ČNR přijatých ve 34. schůzi České národní rady

č. 888 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 889 k rezignacím některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 890 o přikázání došlých návrhů výborům České národní rady k projednání

č. 891 k žádosti poslance Ivana Maška o zproštění mlčenlivosti členů

vyšetřovací komise ČNR pro otázky lustrací

č. 892 k návrhu na rozšíření pořadu 35. schůze České národní rady

č. 893 k žádosti poslance Petra Loma o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro

projednání návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a o působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona ČNR č. 64/1991 Sb.

č. 894 k žádosti skupiny poslanců ČNR o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro

projednání návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění pozdějších předpisů

č. 895 k návrhu rozpočtového a kontrolního výboru ČNR na stanovení

prozatímního platu prezidentu Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

č. 896 k žádosti poslance Petra Kozánka o upuštění od projednávání zásad

zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

 

přijatých na 90. schůzi 23. dubna 1992

č. 897 k cestě poslanců České národní rady do Rumunska

č. 898 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 899 k žádosti předsedy vlády České republiky o upuštění od projednávání zásad zákona ČNR o zeměměřičských a katastrálních orgánech a o zkrácení zákonné 60denní lhůty u tohoto návrhu zákona

č. 900 k návrhu na rozšíření návrhu pořadu 35. schůze České národní rady

č. 901 k žádosti poslance Josefa Vondráčka o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR o změně názvu vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové

č. 902 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 903 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 904 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 905 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 906 k rezignaci některých soudců na jejich funkci

č. 907 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 908 o přikázání došlých návrhů k projednání výborům České národní rady

č. 909 k ústním informacím předsedkyně České národní rady a místopředsedy vlády České republiky

č. 910 k návrhu na uzavření dohody mezi Českou národní radou a Svazem měst a obcí České republiky

č. 911 k informaci předsedy výboru ČNR petičního, pro právní ochranu a bezpečnost Jiřího Müllera

 

přijatých na 91. schůzi 4. května 1992

č. 912 o vyhlášení zákonů ČNR přijatých ve 35. schůzi České národní rady

per rollam

č. 913 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

per rollam

č. 914 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 915 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 916 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 917 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 918 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 919 o vyhlášení zákonů ČNR přijatých ve 35. schůzi České národní rady

č. 920 kterým se stanoví návrh pořadu 36. schůze České národní rady

 

přijatých na 92. schůzi 6. května 1992

č. 921 k návrhu na podání návrhu zákona Federálnímu shromáždění Českou národní radou

č. 922 kterým se stanoví termín a návrh pořadu 37. schůze České národní rady

 

přijatých na 93. schůzi 7. května 1992

č. 923 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých ve 35. schůzi České národní rady

č. 924 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých ve 36. schůzi České národní rady

č. 925 o vyhlášení zákonů České národní rady přijatých ve 37. schůzi České národní rady

č. 926 k návrhu na udělení práva užívat znak a prapor některým městům a obcím České republiky

č. 927 k návrhu na řešení umístění sídla Nejvyššího kontrolního úřadu ČR

č. 928 k informaci o stavu přípravy a realizaci II. etapy stavebních prací na dostavbě souboru budov České národní rady - stavba 7ab Tomášská čp. 11, 12, 13 - stavba 7b Tomášská čp. 14, 15, 16; stav v zajišťování přípravy rekonstrukce paláců Smiřických a Šternberský na Malostranském náměstí a zajišťování ubytovacích prostor pro poslance ČNR v Praze 4 - Roztyly k datu 31. 3. 1922

č. 929 k návrhu na stanovení platu předsedovi Českého statistického úřadu

č. 930 kterým se vydává Platový řád zaměstnanců Kanceláře České národní rady

č. 931 kterým se stanoví platové a ostatní náležitosti vedoucího Kanceláře České národní rady

č. 932 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 933 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

č. 934 k žádosti poslance Leopolda Zubka o zkrácení zákonné 60denní lhůty pro projednání návrhu zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1966 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 75/1976 Sb.,

č. 935 k žádosti místopředsedy ČNR Jiřího Vlacha o převzetí záštity nad MS v cyklotrialu

 

přijatých na 94. schůzi 12. května 1992

č. 936 k vyhlášení zákonů České národní rady přijatých v 38. schůzi České národní rady

č. 937 k informaci předsedy rozpočtového a kontrolního výboru ČNR o postupu projednání státního závěrečného účtu za rok 1991 a zprávy SBČS o měnovém vývoji za rok 1991 v České národní radě

č. 938 o skončení jarního zasedání České národní rady

 

přijatých na 95. schůzi 21. května 1992

č. 939 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 940 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 941 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 942 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 943 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 944 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 945 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 946 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 947 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 948 k návrhu poslance ČNR Jana Růžičky na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady o Komoře veterinárních techniků České republiky a k návrhu poslance ČNR Miloslava Výborného na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona ČNR č. 544/1991 Sb.

č. 949 k žádosti předsedy vlády České republiky o projednání návrhu zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, v České národní radě

č. 950 k návrhu na stanovení platu předsedy Českého statistického úřadu

č. 951 k návrhu na úpravu platu generálního prokurátora České republiky

č. 952 ke změně Statutu Pozemkového fondu České republiky

č. 953 k návrhu termínů akcí po volbách do České národní rady

č. 954 k informaci o informačním systému České národní rady

č. 955 k návrhu usnesení předsednictva České národní rady k postupu privatizace v zemědělství

č. 956 k interpelacím poslanců České národní rady

č. 957 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace poslanců ČNR

č. 958 k informaci poslanců Ledvinky a Loma ohledně Všeobecné zdravotní pojišťovny

 

přijatých na 96. schůzi 4. června 1992

č. 959 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 960 návrhu zákonného opatření České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 198/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky ve znění pozdějších předpisů

č. 961 k návrhu poslance M. Výborného na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon ČNR č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

č. 962 k vládnímu návrhu zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

č. 963 k návrhu zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství

č. 964 k návrhu poslance L. Zubka na vydání zákonného opatření předsednictva ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění zákona ČNR č. 543/1991 Sb.

č. 965 k návrhu poslance P. Kozánka na vydání zákonného opatření předsednictva ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady, ve znění zákona ČNR č. 267/1991 Sb.

č. 966 k harmonogramu zavádění všeobecného zdravotního pojištění v České republice

č. 967 k návrhu rozpočtového a kontrolního výboru ČNR na zpětvzetí návrhu zákona ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

č. 968 k návrhu poslanců rozpočtového a kontrolního výboru ČNR na vydání zákonného opatření předsednictva ČNR o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu ČEské republiky

č. 969 k doporučení vlády České republiky na určení některých obcí České republiky městy

č. 970 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 971 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 972 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 973 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 974 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 975 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 976 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 977 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 978 k návrhu generálního prokurátora ČSFR na zvýšení funkčního platu a paušální úhrady nákladů spojených s výkonem ústavní funkce generálnímu prokurátorovi České republiky

č. 979 o stanovení platu předsedovi Českého statistického úřadu

č. 980 k cestě poslanců České národní rady do Švýcarska

č. 981 k situaci v Bosně a Hercegovině

č. 982 k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace poslanců ČNR

č. 983 k informaci vedoucího Kanceláře ČNR o instalaci hlasovacího zařízení v Jednací síni České národní rady

 

přijatých na 97. schůzi 9. června 1992

č. 984 k přípravě koaličních jednání o vytvoření vlády České republiky

 

přijatých na 98. schůzi 11. června 1992

č. 985 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 986 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 987 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 988 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 989 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 990 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 991 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 992 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 993 o rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 994 o svolání zasedání České národní rady

č. 995 kterým se stanoví termín a pořad 1. /ustavující/ schůze České národní rady v VII. volebním období

č. 996 k návrhu poslance L. Zubka na vydání zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a Českém geologickém úřadu, ve znění pozdějších předpisů

č. 997 k návrhu zákonného opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

č. 998 k postupu zavádění zdravotního pojištění a privatizace ve zdravotnictví

č. 999 k návrhu na vypsání výběrového řízení na instalaci hlasovacího zařízení v Jednací síni České národní rady

 

přijatých na 99. schůzi 18. června 1992

č. 1000 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 1001 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 1002 k rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 1003 k návrhu dopisu Vyšší vojenské prokuratuře v Táboře

 

přijatých na 100. schůzi 25. června 1992

č. 1004 k návrhu na přijetí demise ministra kultury České republiky

č. 1005 k návrhu na jmenování soudců k soudům České republiky

č. 1006 k rezignaci některých soudců na jejich soudcovskou funkci

č. 1007 jímž se vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 439/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 485/1991 Sb., zákonem České národní rady č. 553/1991 Sb. a zákonem České národní rady č. 302/1992 Sb.

č. 1008 jímž se vyhlašuje úplné znění zákona České národní rady č. 25/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

č. 1009 jímž se vyhlašuje s působností pro Českou republiku úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, se změnami a doplňky provedenými zákonem České národní rady č. 575/1990 Sb. a zákonem České národní rady č. 159/1992 Sb.

č. 1010 k návrhu premiéra Petra Pitharta na stanovení platu generálního prokurátora České republikyPřihlásit/registrovat se do ISP