Projevy hostů na schůzích České národní rady

B R U N N E R Ludvík

 

generální prokurátor

 
   

5.ČNR,10.10.1990,222-3

k T 28A

6.ČNR,31.10.1990,179-80

odpověď na interpelaci posl. Kantůrkové ve věci uveřejnění materiálu o pozadí 17. listopadu v časopise Expres

22.ČNR,11.9.1991,194-6,203-6

odůvodnění T 354

31.ČNR,20.2.1992,245-55

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

32.ČNR,18.3.1992,79-95,109-13

zpráva o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17.11.1989

34.ČNR,14.4.1992,104-7

zpráva o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17.11.1989

35.ČNR,29.4.1992,280-8

zpráva o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17.11.1989

   
   

H R A D S K Á Viktorie

 

místopředsedkyně Vládního výboru pro mezinárodní vztahy

 
   

22.ČNR,10.9.1991,39-46,51-2

informace o návštěvě delegace ČR v Chorvatské republice mezi čes. krajany

   
   

H U S S A R Pavel

 

prezident Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

 
   

35.ČNR,28.4.1992,118-9

k volbě viceprezidenta NKÚ ČR

   
   

K O Ř Á N Jaroslav

 

primátor hl. města Prahy

 
   

19.ČNR,21.5.1991,64-8

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

   
   

K Y N Š T E T R Petr

 

vedoucí Kanceláře České národní rady

 
   

2.ČNR,3.7.1990,139,142-3

k zákonným opatřením PČNR

19.ČNR,22.5.1991,273-4

informace k účasti posl. na akci na Žitavě

   
   
   

M E N C L Václav

 

primátor města Brna

 
   

19.ČNR,21.5.1991,68-72

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

   
   

M O K R Ý Antonín

 

předseda Nejvyššího soudu České republiky

 
   

21.ČNR,10.7.1991,276-88

k T 308

26.ČNR,4.12.1991,120-1

k návrhu na usn. ČNR se stanoviskem k novelizaci zákona o velké privatizaci ve FS

31.ČNR,19.2.1992,87-9

k T 546

37.ČNR,12.5.1992,146

k návrhu na usn. ČNR ve věci prodeje a.s. Rakona firmě Procter and Gamble

   
   

R Y B N Í Č E K Pavel

 

náměstek ministra zemědělství

 
   

30.ČNR,23.1.1992,218-21

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

   
   

Jeho eminence František kardinál T O M Á Š E K

 
   

8.ČNR,22.11.1990,19-21

k T 91, T 91a

   
   

V E L E T A Lubomír

 

I. náměstek generálního prokurátora ČSFR

 
   

28.ČNR,17.12.1991,102-5

k žádosti gen. prok. ČSFR o souhlas ČNR k trestnímu stíhání soudců měst. soudu Praha

   
   

V I D M A R O V I C Z Djuro

 

poslanec chorvatského parlamentu

 
   

22.ČNR,12.9.1991,312-4

k situaci v JugosláviiPřihlásit/registrovat se do ISP