Vláda České republiky

(29.6.1990 - 2.7.1992)

Pithart Petr

předseda vlády

jmenován: 29.6.1990

demise: 2.7.1992

 

Baudyš Antonín

místopředseda vlády

jmenován: 29.6.1990

demise: 2.7.1992

 

Bojar Martin

ministr zdravotnictví

jmenován: 29.6.1990

demise: 2.7.1992

 

Dejmal Ivan

ministr životního prostředí

jmenován: 24.1.1992

demise: 2.7.1992

 

Dyba Karel

ministr

ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj

jmenován: 29.6.1990

demise: 20.7.1990

jmenován: 20.7.1990

demise: 2.7.1992

 

Grégr Miroslav

ministr

ministr strojírenství a elektrotechniky

jmenován: 29.6.1990

demise: 20.7.1990

jmenován: 20.7.1990

demise: 2.7.1992

 

Horálek Milan

ministr práce s sociální věcí

jmenován: 29.6.1990

demise: 2.7.1992

 

Hradílek Tomáš

ministr vnitra

jmenován: 29.6.1990

demise: 15.11.1992

 

Ježek Tomáš

ministr

ministr správu národního majetku a jeho privatizaci

jmenován: 29.6.1990

demise: 20.7.1990

jmenován: 20.7.1990

demise: 2.7.1992

 

Kubát Bohumil

ministr zemědělství a výživy

jmenován: 29.6.1990

demise: 2.7.1992

 

 

Lukeš Milan

místopředseda vlády

jmenován: 29.6.1990

demise: 2.7.1992

Moldan Bedřich

ministr životního prostředí

jmenován: 29.6.1990

demise: 24.1.1992

 

Motyčka Ludvík

ministr výstavby a stavebnictví

jmenován: 29.6.1990

demise: 2.7.1992

 

Novák Jiří

ministr spravedlnosti

jmenován: 8.1.1992

demise: 2.7.1992

 

Němec Igor

ministr státní kontroly

jmenován: 24.1.1992

demise: 2.7.1992

 

Richter Leonard

ministr spravedlnosti

jmenován: 29.6.1990

demise: 8.1.1992

 

Sokol Tomáš

ministr vnitra

jmenován: 15.11.1990

demise: 2.7.1992

 

Stráský Jan

místopředseda vlády

jmenován: 24.1.1992

demise: 2.7.1992

 

Šabata Jaroslav

ministr

jmenován: 29.6.1990

demise: 2.7.1992

 

Špaček Karel

ministr financí

jmenován: 29.6.1990

demise: 2.7.1992

 

Štěpová Vlasta

ministryně obchodu a cestovního ruchu

jmenována: 29.6.1990

demise: 2.7.1992

 

Tichý Bohumil

ministr státní kontroly

jmenován: 20.7.1990

demise: 24.1.1992

 

Uhde Milan

ministr kultury

jmenován: 29.6.1990

demise: 25.6.1992

Vlasák František

místopředseda vlády

jmenován: 29.6.1990

demise: 24.1.1992

 

Vopěnka Petr

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

jmenován: 29.6.1990

demise: 2.7.1992

 

Vrba Jan

ministr průmyslu

jmenován: 29.6.1990

demise: 2.7.1992

 

Vystoupení členů vlády na schůzích České národní rady

P I T H A R T Petr

 

předseda vlády České republiky

 
   

2.ČNR,2.7.1990,27-63,171-7,186-7

programové prohlášení vl.

199

 

2.ČNR,3.7.1990,147

k zákonným opatřením PČNR

3.ČNR,10.7.1990,13-7,26-7

odůvodnění T 22

4.ČNR,4.9.1990,26-41,220-5

zpráva vl. o jejích aktivitách k posílení postavení ČR a upevnění svazku obou federativních republik

4.ČNR,4.9.1990,103-4

k T 32

5.ČNR,9.10.1990,17-24

k jednání vlád v Kroměříži

5.ČNR,9.10.1990,102-3

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,291-8

odpovědi na interpelace poslanců

7.ČNR,15.11.1990,63-71

odpovědi na interpelace poslanců

9.ČNR,29.11.1990,125-37,154-5,197-9

odůvodnění T 98A

 

207

10.ČNR,7.12.1990,3-9

informace o posledním jednání s představiteli vl. SR

12.ČNR,18.12.1990,106-8

k T 139

12.ČNR,18.12.1990,164-6

k T 140

12.ČNR,21.12.1990,342-4

k T 120

14.ČNR,6.2.1991,20-36,275-9

zpráva o dosavadním plnění programového prohlášení vl.

14.ČNR,6.2.1991,42-3

k T 166

14.ČNR,14.2.1991,338-40

k T 175

15.ČNR,27.2.1991,61-4,101-3

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

18.ČNR,24.4.1991,182-9,363-4

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

18.ČNR,7.5.1991,55/II

k T 185I

18.ČNR,7.5.1991,58/II

k T 194A

21.ČNR,11.7.1991,359-62

informace o připravovaném projevu k zemědělské politice

22.ČNR,19.9.1991,493

k T 359

23.ČNR,10.10.1991,300

odpověď na dotaz posl. Bodyho ve věci opatření k zabránění nepokojům (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,309-10

odpověď na dotaz posl. Gjuriče ve věci přebírání majetku SSM a KSČ (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,418

k T 350A

23.ČNR,10.10.1991,422-6

informace o koncepci místní správy v ČR

24.ČNR,14.11.1991,26-9/II,45-8/II,68/II

k T 474, k vystoupení v televizi k státopráv. uspořádání

25.ČNR,3.12.1991,7-12

k jednání vl. o rozpočtech na r. 1992

27.ČNR,10.12.1991,64-7

k T 474

29.ČNR,19.12.1991,271-2

k T 516

30.ČNR,31.1.1992,91-5/III

informace vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace a vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky

33.ČNR,20.3.1992,228-31,239-40

odůvodnění T 574

34.ČNR,15.4.1992,264-6

k T 628

35.ČNR,28.4.1992,34-8

zpráva vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

   
   

B A U D Y Š Antonín

 

místopředseda vlády

 
   

4.ČNR,4.9.1990,43-8,88-9,101

odůvodnění T 32

4.ČNR,4.9.1990,129-32,154-8

odůvodnění T 34

6.ČNR,30.10.1990,68-9

odůvodnění T 63

12.ČNR,17.12.1990,62-5

k T 123

12.ČNR,18.12.1990,108-14,167-8

odůvodnění T 140

28.ČNR,17.12.1991,86-8,96-7

odůvodnění T 479

30.ČNR,23.1.1992,191-4,221-3

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

30.ČNR,23.1.1992,73-6/II

odůvodnění T 422

31.ČNR,17.3.1992,175-6/II

odůvodnění T 550

34.ČNR,15.4.1992,150-3

odůvodnění T 586

35.ČNR,4.5.1992,133-4/II

k T 669

35.ČNR,4.5.1992,175-8/II

k T 667

36.ČNR,6.5.1992,205-9

odpověď na interpelaci posl. Kolářové ve věci restitučních nároků rodinného majetku fy Otta na a.s. Rakona (T 787)

37.ČNR,7.5.1992,27-9

odůvodnění T 750

37.ČNR,7.5.1992,35-6

odůvodnění T 751

37.ČNR,7.5.1992,51-2

k rozhodnutí o odpovědi na interpelaci T 787

   
   

B O J A R Martin

 

ministr zdravotnictví

 
   

5.ČNR,10.10.1990,250-7

odpovědi na interpelace poslanců

5.ČNR,10.10.1990,259-60

k T 56

6.ČNR,30.10.1990,78-9

odpověď na interpelaci posl. Loma ve věci doplnění sítě zařízení zdrav. a soc. péče (T 92)

6.ČNR,30.10.1990,79-8

odpověď na interpelaci posl. Janů ve věci reorganizace nemocnice Na Homolce

6.ČNR,30.10.1990,85-8

odpověď na interpelaci posl. Bezděka (T 89)

12.ČNR,18.12.1990,158-61

k T 140

14.ČNR,7.2.1991,179-82

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,160-3

k T 219A, odpověď na otázku posl. Ji. Hájka a posl. Bodyho ve věci obsahu informací pro stážisty Čsl.-Švýc. zdrav. spol. (T 233)

19.ČNR,22.5.1991,255-7

odpovědi na interpelace posl. Dudeška ve věci uprav zdravotní péče a letecké záchr. služby (T 288)

20.ČNR,18.6.1991,151-3

odůvodnění T 273

20.ČNR,8.7.1991,500-2

k T 258A

21.ČNR,11.7.1991,382-8,393-5

odpověď na interpelaci posl. Vacka ve věci pavilónu č. 17 v Bohnicích

23.ČNR,10.10.1991,303

odpověď na podnět posl. Syky ve věci situace v Chorvatsku (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,328-42

odpověď na interpelaci skup. posl. ve věci problematiky zdravotnictví (T 432)

24.ČNR,21.11.1991,351-3/II

k T 382N

26.ČNR,5.12.1991,177-82,196-8,203-4

odůvodnění T 482

209-10,213-5,225-6

 

235

 

26.ČNR,6.12.1991,29-34/II,64-8/II

odůvodnění T 476

78-9/II

 

26.ČNR,6.12.1991,83-5/II,89-90/II

odůvodnění T 487

29.ČNR,18.12.1991,71-2,166-9

k T 516

29.ČNR,20.12.1991,379-83

k odpovědi na interpelaci posl. Vlacha ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

30.ČNR,31.1.1992,69-79/III,82-3/III

k návrhu na usn. ČNR k současné situaci ve

142-7/III,149-50/III

zdravotnictví v ČR

30.ČNR,31.1.1992,86/III

k volbě ředitele VZP ČR

33.ČNR,19.3.1992,46-9,59,71,75

odůvodnění T 603

35.ČNR,28.4.1992,84-8

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

36.ČNR,6.5.1992,211-8,224-9,231-3,235

odpověď na interpelace posl. Mazalové ve věci poskytnutí dotací kardiocentru v Brně a diabetickým dětem (T 747)

   
   

D E J M A L Ivan

 

ministr životního prostředí

 
   

17.ČNR,27.3.1991,173-4

k T 177A

18.ČNR,7.5.1991,48-52/II

k T 188A

18.ČNR,7.5.1991,84/II

k T 233A

18.ČNR,7.5.1991,116-9/II

odpověď na interpelaci posl. Budinského

18.ČNR,7.5.1991,119-21/II

odpověď na interpelaci posl. Kozla ve věci výroby zdravot. závadných panelů (T 283)

20.ČNR,19.6.1991,221-3,244-7

odůvodnění T 235

21.ČNR,8.7.1991,38-9

odůvodnění T 302

21.ČNR,11.7.1991,366-9

odpověď na interpelaci posl. J. Ježka

22.ČNR,10.9.1991,57-9,64-5

odůvodnění T 272

22.ČNR,10.9.1991,67-9,75-6

odůvodnění T 303

23.ČNR,10.10.1991,253-6

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

23.ČNR,10.10.1991,291-2

odpověď na podnět posl. Květa ve věci ochrany ekosystémů mezinár. významu (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,293-4

odpověď na dotaz posl. Vorlové ve věci územní rezervy pro průplav Odra-Dunaj (T 432)

24.ČNR,21.11.1991,339-40/II

k T 382F

26.ČNR,4.12.1991,39-41,46-7

k T 413

28.ČNR,16.12.1991,24-7

odůvodnění T 478

29.ČNR,18.12.1991,185-6

k T 516

30.ČNR,22.1.1992,61-3,70-1

odůvodnění T 480

30.ČNR,23.,30.1.1992,223-6,48-9/III

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

30.ČNR,30.1.1992,202-3/II

odpověď na interpelaci posl. Chromého ve věci zásobování Prahy teplem (T 571)

30.ČNR,30.1.1992,210-1/II

odpověď na interpelaci skup. posl. ve věci úpravy usn. vl. č. 534/1991 (T 571)

   

31.ČNR,19.2.1992,103-6,117-9

odůvodnění T 497

34.ČNR,15.4.1992,192-3

k T 615

34.ČNR,15.4.1992,196-8

odůvodnění T 658

38.ČNR,12.5.1992,56-9

odůvodnění T 638

   
   

D Y B A Karel

 

ministr pro hospodářskou politiku a rozvoj

 
   

4.ČNR,5.9.1990,245-6

k T 44

5.ČNR,10.10.1990,290-1

k problematice ropy

9.ČNR,29.11.1990,210-2

k T 98A

12.ČNR,18.12.1990,161-3

k T 140

14.ČNR,8.2.1991,231-9

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,149-51

odpověď na dotaz posl. Röschové

17.ČNR,27.3.1991,169-70

k T 153A

18.ČNR,23.4.1991,106-7

k T 214

18.ČNR,26.4.1991,320-2,325-6

odůvodnění T 221

18.ČNR,7.5.1991,69/II

k T 239A

18.ČNR,7.5.1991,89-3/II

k T 260B

22.ČNR,11.9.1991,146-50,157-9,174-6

odůvodnění T 316

22.ČNR,13.9.1991,448-54

k T 359

23.ČNR,10.10.1991,280-1

odpověď na interpelaci posl. Kříže ve věci ekonomické reformy (T 432)

24.ČNR,8.11.1991,377-8

k T 429

26.ČNR,4.12.1991,25-7,44-5

odůvodnění T 413

26.ČNR,4.12.1991,62-4,85-9

odůvodnění T 418

26.ČNR,4.12.1991,105-6

odůvodnění T 419

30.ČNR,24.1.1992,135-44/II,157-9/II

informace vl. o předběžných výsledcích národ. hosp. za r. 1991 a příp. dopadu na rozpočet na r. 1992

30.ČNR,30.1.1992,16-9/III

odpověď na dotaz posl. Chromého ve věci snížení dotace čs. automobilové dopravě na r. 1992

 

(T 571)

31.ČNR,21.2.1992,142-4/II,149-57/II

odpověď na naléhavou interpelaci posl. KDU ve věci projednávání zásad zákona o České akademii věd a umění (T 595)

31.ČNR,17.3.1992,206-7/II

k T 571G,L

31.ČNR,17.3.1992,215/II

k T 513I

33.ČNR,20.3.1992,164-71,178-82

zpráva vl. o průběhu a výsledcích transformace čes. ekonomiky v r. 1991

35.ČNR,28.4.1992,121-3,129-31

odůvodnění T 594

   
   
   

G R É G R Miroslav

 

ministr vlády

 

ministr strojírenství a elektrotechniky

 
   

6.ČNR,30.10.1990,102

k T 67A

6.ČNR,31.10.1990,145-50

odpověď na dotaz týkající se leteckého průmyslu

12.ČNR,18.12.1990,121-2

k T 140

   
   

H O R Á L E K Milan

 

ministr práce a sociální věcí

 
   

4.ČNR,5.9.1990,195-8

k T 36

5.ČNR,10.10.1990,242-9

odpovědi na interpelace poslanců

7.ČNR,15.11.1990,72-5

odpověď na interpelaci posl. Bendy

12.ČNR,17.12.1990,38-41.,44-5

k T 92E

12.ČNR,19.12.1990,194-203,219-23

odůvodnění T 121

14.ČNR,8.2.1991,245-9

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

14.ČNR,8.2.1991,274

odpověď na dotaz posl. Gjuriče

15.ČNR,27.2.1991,116-7

odpověď na dotaz posl. Nedbálka

15.ČNR,27.2.1991,122-3

odpověď na dotaz posl. Šimečka

17.ČNR,26.3.1991,44-56,67-70

odůvodnění T 189

18.ČNR,7.5.1991,94-9/II

k T 260B

20.ČNR,8.7.1991,540-5

odpověď na interpelace posl. Frkala a na dotaz posl. Šebora (T 336)

21.ČNR,11.7.1991,403-4

odpověď na interpelaci posl. Rašky a Frkala

 

(T 336)

23.ČNR,10.10.1991,302-3

odpověď na podnět posl. Syky ve věci situace v Chorvatsku (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,304

odpověď na dotaz posl. Gjuriče ve věci přivážení dětí z ohrožených oblastí s matkami (T 432)

24.ČNR,6.11.1991,91-3,101-4

odůvodnění T 415

24.ČNR,8.11.1991,358-61,376-7

k T 429

24.ČNR,8.11.1991,399

k T 414

28.ČNR,17.12.1991,77-81,85-6

odůvodnění T 465

29.ČNR,18.12.1991,146-51

k T 516

35.ČNR,28.4.1992,89-90

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

36.ČNR,6.5.1992,190-3

odůvodnění T 741

   
   

H R A D Í L E K Tomáš

 

ministr vnitra

 
   

6.ČNR,30.10.1990,89-92

odpověď na interpelaci posl. Tatára T 62

6.ČNR,30.10.1990,101

k T 66A

   
   

K U B Á T Bohumil

 

ministr zemědělství

 
   

5.ČNR,10.10.1990,219-22

k T 28A

   

5.ČNR,10.10.1990,269-78

odpovědi na interpelace poslanců

9.ČNR,28.11.1990,49-50,52-3

k T 50

   

9.ČNR,28.11.1990,69-73,85-7,91

odůvodnění T 79

9.ČNR,28.11.1990,117-22

odpověď na interpelaci T 112

12.ČNR,17.12.1990,32-3

k T 87A

12.ČNR,17.12.1990,80-2

odpověď na podnět posl. Kolářové

14.ČNR,7.2.1991,136-48

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,26.3.1991,34-6,38-42

k T 203

18.ČNR,7.5.1991,123-32/II

vystoupení k situaci v resortu zemědělství

19.ČNR,21.5.1991,141-4,167-71

odůvodnění T 204

20.ČNR,20.6.1991,338-40,351,403-11

odůvodnění T 215

20.ČNR,21.6.1991,460-1

odpověď na interpelaci posl. Čechové (T 283)

23.ČNR,8.10.1991,81-2

odůvodnění T 357

23.ČNR,8.10.1991,90-1

k T 357

23.ČNR,10.10.1991,244-9

k T 395

23.ČNR,10.-11.10.1991,259,445,447

k návrhu na předložení zprávy o ekonom. reformě v lesním hospodářství

23.ČNR,10.10.1991,273

odpověď na dotaz posl. Kolářové ve věci zákona na ochranu zvířat (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,283-4

odpověď na interpelaci posl. Čechové (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,377-82

zpráva o stavu v zemědělství

23.ČNR,10.10.1991,396

k T 150A

24.ČNR,14.11.1991,82-4/II,124-48/II

odůvodnění T 376

24.ČNR,15.11.1991,239-40/II

odpověď na interpelaci posl. Moskala ve věci odložení privatizace do 31.1.1992 (T 513)

28.ČNR,16.12.1991,35-6,47-9,55

odůvodnění T 496

29.ČNR,18.12.1991,174-5

k T 516

30.ČNR,30.1.1992,25-36/III,49-52/III

ke kontrole plnění usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

31.ČNR,20.2.1992,44-6/II

ke stanovisku ČNR k činnosti prokuratury

31.ČNR,20.2.1992,85-6/II

k volbě čl. orgánu PF ČR

31.ČNR,21.2.1992,94-5/II

ke kontrole usn. ČNR č. 259 z 11.10.1991 k ekonom. reformě v lesním hospodářství

34.ČNR,15.4.1992,157-8,176-9,185

odůvodnění T 615

34.ČNR,15.4.1992,255-6,266-7

k T 628

35.ČNR,28.4.1992,115-6

k volbě čl. prezidia PF ČR

35.ČNR,29.4.1992,244-5

k T 672

35.ČNR,29.4.1992,255-6

odůvodnění T 744

   
   

L U K E Š Milan

 

místopředseda vlády

 
   

5.ČNR,9.10.1990,27-30,44-6

odůvodnění T 31A

5.ČNR,9.10.1990,54-7,113-6

odůvodnění T 33

9.ČNR,29.11.1990,169-72

k T 98A

15.ČNR,27.2.1991,94-5

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

15.ČNR,28.2.1991,202

k T 198

24.ČNR,6.11.1991,152-4

k T 420

24.ČNR,7.11.1991,218-9,222-3

k T 421

24.ČNR,8.11.1991,390

k T 414

24.ČNR,8.11.1991,423

k návrhu na usn. ČNR k Dubrovníku

   
   

M O L D A N Bedřich

 

ministr životního prostředí

 
   

3.ČNR,10.7.1990,25,30-1

k T 22

4.ČNR,5.9.1990,2412

odpověď na interpelaci posl. Kříže

5.ČNR,10.10.1990,197-8

odpovědi na interpelace posl. Čapka, Laštůvky z 4.schůze ČNR a interpelaci posl. Přikryla

6.ČNR,31.10.1990,144-5

informace o řešení problematiky Severních Čech

12.ČNR,18.12.1990,157-8

k T 140

14.ČNR,14.2.1991,329-32

k T 175

18.ČNR,26.4.1991,342-3

k T 216

20.ČNR,18.6.1991,97-8

k vystoupení prez. V. Havla k otázce zahr. politiky

21.ČNR,9.7.1991,227-8

k T 317

29.ČNR,20.12.1991,300,306

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

35.ČNR,28.4.1992,179-82

k T 597

35.ČNR,30.4.1992,55-6/II

k T 659

35.ČNR,4.5.1992,132/II

k T 669

38.ČNR,12.5.1992,60-3

k T 638

   
   

N Ě M E C Igor

 

ministr státní kontroly

 
   

23.ČNR,10.10.1991,297

odpověď na dotaz posl. Dohnala ve věci odstoupení býv. min. V. Valeše (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,310-2,315-7

odpověď na dotaz posl. Gjuriče ve věci přebírání majetku SSM a KSČ (T 432)

23.ČNR,11.10.1991,480-1,484

k návrhu na usn. ČNR ke kontrole velké privatizace od počátku

24.ČNR,7.11.1991,286-8

k T 362

26.ČNR,6.12.1991,91-3/II

odůvodnění T 466

30.ČNR,23.1.1992,183

k informaci vl. o stavu přípravy a průběhu velké

31.1.1992,109-11/III

privatizace a vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky

   
   

R I C H T E R Leon

 

ministr spravedlnosti

 
   

5.ČNR,10.10.1990,262-9

odpovědi na interpelace poslanců

6.ČNR,30.10.1990,23-9,32,54-9

odůvodnění T 69, T 72

6.ČNR,30.10.1990,74-5

odpověď na interpelaci posl. Bezděka T 57

9.ČNR,28.11.1990,122-3

odpověď na interpelaci posl. Loma

9.ČNR,29.11.1990,212-4

k T 98A

11.ČNR,13.12.1990,84-5

k T 117

12.ČNR,17.12.1990,59-61

k T 97

12.ČNR,18.12.1990,88-91,95

odůvodnění T 107A, T 107B

14.ČNR,14.2.1991,341-4

k T 175

15.ČNR,28.2.1991,178-81,189-91

odůvodnění T 184

15.ČNR,28.2.1991,208-9

odůvodnění T 154

17.ČNR,26.3.1991,77-80

odůvodnění T 202, T 206

17.ČNR,27.3.1991,137-42

odpověď na interpelace posl. Šplíchala ve věci projektu Comenius-Palác-využití Štefánikových kasáren na Smíchově, a odpověď na interpelaci posl. Zajíčka ve věci odškodnňování rehabilitovaných osob

17.ČNR,27.3.1991,198-200

k T 185C

17.ČNR,28.3.1991,224-5

k T 210

18.ČNR,24.4.1991,171-3,216-7

k T 209

18.ČNR,26.4.1991,309-11,314-6

odůvodnění T 237

18.ČNR,26.4.1991,336

k T 216

19.ČNR,21.5.1991,122-5

ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR

19.ČNR,22.5.1991,215-7,224-5

odůvodnění T 262

19.ČNR,22.5.1991,271-2

k T 40A

21.ČNR,10.7.1991,267-76,306-10

odůvodnění T 308

21.ČNR,10.7.1991,318-20,323-4

odůvodnění T 325, T 326

21.ČNR,11.7.1991,388-90,392-3

k interpelaci na min. zdrav. ve věci pavilónu č. 17 v Bohnicích

22.ČNR,10.9.1991,114-8,130-5

odůvodnění T 351

22.ČNR,13.9.1991,388-9

k T 350A

22.ČNR,13.9.1991,408-10

ke zprávě VK ČNR pro otázky lustrací

22.ČNR,19.9.1991,485-7

k T 359

23.ČNR,8.10.1991,96-100,106-8

odůvodnění T 384

23.ČNR,10.10.1991,271

odpověď na dotaz posl. Fejfara ve věci návrhu zákona o konfliktu zájmů (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,274-7

odpověď na dotaz posl. Šimečka ve věci odškodnění rehabilitovaných osob (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,312-4,317

odpověď na dotaz posl. Gjuriče ve věci přebírání majetku SSM a KSČ (T 432)

24.ČNR,7.11.1991,279-81

k T 362

26.ČNR,5.12.1991,194-6

k T 482

29.ČNR,17.12.1991,34-6

odůvodnění T 527

29.ČNR,20.12.1991,383-8

k odpovědi na interpelaci posl. Vlacha ve věci předkládání vl. návrhů zákonů ČNR

   
   

S O K O L Tomáš

 

ministr vnitra

 
   

9.ČNR,28.11.1990,115

odpovědi na interpelace poslanců

12.ČNR,17.12.1990,28-30

k T 76A

12.ČNR,17.12.1990,49-51

k T 92F

12.ČNR,18.12.1990,153-6

k T 140

14.ČNR,7.2.1991,104-6

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,28.3.1991,238-45,250-2

zpráva o bezpečnostní situace v ČR

18.ČNR,24.4.1991,211-4

k T 209

19.ČNR,21.5.1991,28-63,126-38

zpráva o bezpečnostní situaci v ČR

20.ČNR,19.6.1991,170-4

k T 299

20.ČNR,19.6.1991,187-92,266-85,333

odůvodnění T 253

20.ČNR,8.7.1991,521-5

k T 233D

23.ČNR,10.10.1991,357-9

odpověď na interpelaci posl. Payna ve věci problematiky slučování obcí (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,364-5

odpověď na interpelaci posl. Klenera ve věci opatření k zajištění bezpečnosti zahr. studentů (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,403-4

k T 337A

23.ČNR,11.10.1991,465-7

ke kontrole usn. ČNR č. 187 z 20.ČNR

26.ČNR,5.,6.12.1991,145-7,274-6,164/II

odůvodnění T 416

28.ČNR,16.12.1991,72-5

odůvodnění T 417

29.ČNR,19.12.1991,283-5

k odpovědí na interpelaci posl. Payne ve věci problematiky slučování obcí (T 515)

29.ČNR,19.12.1991,288-9

k T 432G

29.ČNR,20.12.1991,349-50

k T 432C

30.ČNR,23.1.1992,13-21/II,63-72/II

zpráva vl. o bezpečnostní situaci v ČR a informace o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

31.ČNR,19.2.1992,81-2,134-7,144

odůvodnění T 546

31.ČNR,20.2.1992,192-8

ke zprávě vl. o bezpečnostní situace v ČR a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usn. ČNR č. 187 z 20.6.1991

33.ČNR,19.3.1992,113-4,120-1,127-36

odůvodnění T 541

35.ČNR,28.4.1992,136-41

odůvodnění T 678

35.ČNR,29.4.1992,210-1

odůvodnění T 627

36.ČNR,6.5.1992,94-7

odůvodnění T 673

36.ČNR,6.5.1992,141-2

odůvodnění T 676

   
   
   

S T R Á S K Ý Jan

 

místopředseda vlády

 
   

23.ČNR,8.10.1991,70

k T 388

30.ČNR,31.1.1992,95-9/III

informace vl. o stavu přípravy a průběhu velké privatizace a vstupu zahr. kapitálu do čes. ekonomiky

   
   

Š A B A T A Jaroslav

 

ministr vlády

 
   

15.ČNR,27.2.1991,90-4,121-2

vystoupení k problematice otázky státoprávního uspořádání ČR

17.ČNR,27.3.1991,145-7

odpověď na interpelaci posl.. Čapka

18.ČNR,25.4.1991,273-7,282-3

k návrhu na řešení státopráv. a územně správ. uspořádání ČR

   
   

Š P A Č E K Karel

 

ministr financí

 
   

7.ČNR,15.11.1990,75-8

odpověď na interpelace poslanců

9.ČNR,28.11.1990,16-9

odůvodnění T 50

9.ČNR,29.11.1990,184-91

k T 98A

11.ČNR,13.12.1990,74

k T 50

12.ČNR,18.12.1990,103-4,252-3

odůvodnění T 139

12.ČNR,20.12.1990,256-60,265-7

odůvodnění T 65

12.ČNR,21.12.1990,276-93,389-96

odůvodnění T 141, T 120

14.ČNR,6.2.1991,67-8

k T 163A

14.ČNR,7.2.1991,175-8

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

17.ČNR,27.3.1991,147-9

odpovědi na dotazy poslanců

18.ČNR,23.4.1991,54-6,107-8,123-4

k T 214

18.ČNR,26.4.1991,328-31,343-5

odůvodnění T 216

18.ČNR,7.5.1991,65-7/II

k T 259A

18.ČNR,7.5.1991,102-3/II

odpověď na interpelaci posl. Krčmy a posl. Pospíšila T 283

19.ČNR,21.5.1991,156-9,162

odůvodnění T 264

20.ČNR,18.6.1991,144-5

odůvodnění T 242

20.ČNR,8.7.1991,532-3

k T 283G

21.ČNR,9.7.1991,171-7,188-92

ke stát. závěrečnému účtu ČR za rok 1990

21.ČNR,9.7.1991,197-209

ke čtvrtletnímu hodnocení stát. rozpočtu ČR na rok 1991

21.ČNR,9.7.1991,212-22,235-8,241-2

odůvodnění T 317

21.ČNR,11.7.1991,369-70

k naléhavě interpelaci posl. J. Ježka na min. živ. prostř.

22.ČNR,12.9.1991,376-7

k interpelacím ve věci Všeobecné čsl. výstavy

23.ČNR,10.10.1991,322-3

odpověď na dotaz posl. Smělíka ve věci vydání vyhlášky o financování nákladů na identifikaci pozemků (T 432)

24.ČNR,8.11.1991,338-42,363-6,367-74

odůvodnění T 429

24.ČNR,15.11.1991,164-5/II

k návrhu na zpětvzetí T 431

26.ČNR,5.12.1991,150-1

odůvodnění T 425

26.ČNR,5.12.1991,151-2

odůvodnění T 467

27.ČNR,10.12.1991,67-8

k T 474

29.ČNR,17.12.1991,29-30

k úpravě procedury projednávání návrhu zákona o stát. rozpočtu ČR na r. 1992 (T 516)

29.ČNR,18.12.1991,46-60,87-8,138-9

odůvodnění T 516

153-4,163,170-1,178

 

19.12.1991,198-202,216-7,221-2

 

237,245,270-1

 

30.ČNR,24.1.1992,126-35/II,154-7/II,162

informace vl. o předběžných výsledcích národ. hosp. za r. 1991 a příp. dopadu na rozpočet na r. 1992

30.ČNR,30.1.1992,203/II

odpověď na interpelaci posl. Chromého ve věci zásobování Prahy teplem (T 571)

31.ČNR,17.3.1992,213/II

k T 571K

33.ČNR,20.3.1992,215-6

k T 601

34.ČNR,15.4.1992,258-9

k T 628

35.ČNR,30.4.1992,16-24/II,57/II

odůvodnění T 659

4.5.1992,196-8/II,202-3/II,217/II

 

234/II,239/II

 

35.ČNR,30.4.1992,59-3/II,70-1/II

odůvodnění T 660

5.5.1992,254-7/II,263-7/II

 

35.ČNR,30.4.1992,75-8/II,84-5/II

odůvodnění T 661

4.5.1992,

 

35.ČNR,30.4.1992,85-8/II

odůvodnění T 662

5.5.1992,275-7/II,285/II

 

35.ČNR,30.4.1992,101-4/II

odůvodnění T 691

5.5.1992,294/II

 

35.ČNR,30.4.1992,113-4/II

odůvodnění T 683

   
   

Š T Ě P O V Á Vlasta

 

ministryně obchodu a cestovního ruchu

 
   

6.ČNR,30.10.1990,103-4

k T 89

6.ČNR,31.10.1990,109-12

interpelace na min. Šabatu ve věci umístění pluku OSN do Českého Krumlova T 100

9.ČNR,28.11.1990,116-7

odpověď na interpelaci posl. Vácy

12.ČNR,18.12.1990,122-4

k T 140

14.ČNR,7.2.1991,163-74

odpověď na otázku posl. Krejčové

19.ČNR,22.5.1991,277

k interpelaci na min. Šabatu ve věci umístění pluku OSN do Českého Krumlova T 100

31.ČNR,17.3.1992,22/II

k T 542B

34.ČNR,14.4.1992,72-3,78-80

odůvodnění T 613

   

T I C H Ý Bohumil

 

ministr vlády

 

ministr státní kontroly

 
   

2.ČNR,3.7.1990,187-91

k programovému prohlášení vl.

5.ČNR,10.10.1990,23-1

k T 40A

5.ČNR,10.10.1990,280-5

odpovědi na interpelace poslanců

5.ČNR,10.10.1990,261

odpověď na interpelaci posl. Klenera

6.ČNR,31.10.1990,150-1

odpověď na interpelaci ve věci výstavby soukromé činí kliniky sovětského profesora Fjodorova

6.ČNR,31.10.1990,161

informace o situaci v HSD-SMS

9.ČNR,29.11.1990,195-6

k T 98A

12.ČNR,21.12.1990,367-9

k T 120

14.ČNR,6.2.1991,55-6

k T 118A

14.ČNR,8.2.1991,251-3

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

   
   

U H D E Milan

 

ministr kultury

 
   

4.ČNR,5.9.1990,201-2

k T 38

14.ČNR,8.2.1991,239-45

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

15.ČNR,27.2.1991,21-5,38,40-1

odůvodnění T 52

20.ČNR,18.6.1991,130

k T 301

23.ČNR,10.10.1991,272

odpověď na dotaz posl. Kolářové ve věci koncepce čes. kultury (T 432)

23.ČNR,10.10.1991,285-6

odpověď na dotaz posl. Štindla ve věci problémů Národní knihovny (T 432)

24.ČNR,6.11.1991,111-3,148,181

odůvodnění T 420

24.ČNR,7.11.1991,207-8,220-1

odůvodnění T 421

24.ČNR,8.11.1991,375-6

k T 429

24.ČNR,15.11.1991,228-9/II

odpověď na interpelaci posl. Hochové ve věci vystěhování Evropského kult. klubu T 513

29.ČNR,18.12.1991,151-2

k T 516

33.ČNR,19.3.1992,31-3,41-2

odůvodnění T 573

33.ČNR,19.3.1992,84-6,98-9,103-4

odůvodnění T 518

34.ČNR,14.4.1992,120-2

odůvodnění T 663

34.ČNR,14.4.1992,127-8

odůvodnění T 664

   
   

V L A S Á K František

 

místopředseda vlády

 
   

6.ČNR,30.10.1990,92-3

odpověď na otázky ohledně přednostů okresních úřadů

   
   
   

V O P Ě N K A Petr

 

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

 
   

4.ČNR,5.9.1990,225-6

k projevu př. vl. o aktivitách vl. k posílení postavení ČR a upevnění federálního svazku

5.ČNR,9.10.1990,77-9

k T 33

5.ČNR,10.10.1990,227

k T 40A

6.ČNR,30.10.1990,75-7

odpověď k T 78

9.ČNR,29.11.1990,193-4

k T 98A

11.ČNR,13.12.1990,10-5,27,30-1,35-6

odůvodnění T 94

 

45,49

12.ČNR,21.12.1990,377-8

k T 120

14.ČNR,7.2.1991,178-9,250-1,265-6

ke zprávě vl. o dosavadním plnění programového prohlášení

18.ČNR,23.4.1991,100-1

k T 214

18.ČNR,7.5.1991,106-8/II

odpověď na interpelaci posl. Kalousové T 233

18.ČNR,7.5.1991,110-4/II

odpověď na interpelaci posl. Stiborové T 233

19.ČNR,22.5.1991,181-2,194,202-3

odůvodnění T 255

19.ČNR,22.5.1991,268-70

k T 40B

20.ČNR,8.7.1991,493-5

k T 288A

21.ČNR,9.7.1991,78-87,109-10,161-4

odůvodnění T 324

22.ČNR,10.9.1991,51

k informaci o návštěvě delegace ČR v Chorvatské republice mezi čes. krajany

22.ČNR,10.9.1991,80-5,94,102

odůvodnění T 319

23.ČNR,10.10.1991,288-9

odpověď na interpelaci posl. Zajíčka ve věci postavení učitelů (T 432)

24.ČNR,14.11.1991,70/II

k vystoupení př. vl. v televizi k státopráv. uspořádání

29.ČNR,18.12.1991,76,87,165-6

k T 516

30.ČNR,24.1.1992,159-60/II

k informaci vl. o předběžných výsledcích národ. hosp. za r. 1991 a příp. dopadu na rozpočet na r. 1992

31.ČNR,21.2.1992,145-8/II,151-2/II,155/II

odpověď na naléhavou interpelaci posl. KDU ve věci projednávání zásad zákona o České akademii věd a umění (T 595)

31.ČNR,17.3.1992,198/II

k T 571E

31.ČNR,17.3.1992,228/II

k T 513K

35.ČNR,28.4.1992,43,55,62-3

ke zprávě vl. o plnění jejího programového prohlášení včetně zprávy o vývoji národ. hospodářství v r. 1991

35.ČNR,29.4.1992,241-2,246-7,249-50

odůvodnění T 672

   
   

V R B A Jan

 

ministr průmyslu

 
   

5.ČNR,10.10.1990,286-90

k problematice ropyPřihlásit/registrovat se do ISP