Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 1. schůze

Zahájení schůze

I. Slib poslanců České národní rady

Projednávání (26. června 1990)

II. Návrh na volbu komise poslanců ČNR na zjišťování výsledků hlasování na ustavující schůzi ČNR

Projednávání (26. června 1990)

III. Návrh předsednictva ČNR na volební řád pro tajné hlasování na ustavující schůzi ČNR

Projednávání (26. června 1990)

IV. Návrh na volbu předsedy mandátového a imunitního výboru České národní rady

Projednávání (26. června 1990)

V. Návrh na volbu členů mandátového a imunitního výboru ČNR

Projednávání (26. června 1990)

VI. Zpráva mandátového a imunitního výboru na ověření platnosti volby poslanců České národní rady

Projednávání (26. června 1990)

VII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 18. května 1990 do konání dnešní ustavující schůze České národní rady

Projednávání (26. června 1990)

VIII. Návrh na volbu předsedy České národní rady

Projednávání (26. června 1990)

IX. Návrh na stanovení počtu členů předsednictva, počtu místopředsedů a počtu ověřovatelů ČNR

Projednávání (26. června 1990)

X. Návrh na zřízení dalších výborů České národní rady

Projednávání (26. června 1990)

XI. Návrh na volbu místopředsedů, předsedů výborů a dalších členů předsednictva ČNR

Projednávání (26. června 1990)

XII. Návrh na volbu ověřovatelů České národní rady

Projednávání (26. června 1990)

XIII. Návrh na volbu členů výborů České národní rady

Projednávání (26. června 1990)Přihlásit/registrovat se do ISP