Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 4. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva České národní rady na Prohlášení České národní rady k výročí 21. srpna 1968

Projednávání (4. září 1990)

II. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákona České národní rady

Projednávání (4. září 1990)

III. Vládní návrh zákona České národní rady o obcích (obecní zákon)

Projednávání (4. září 1990)

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích

Projednávání (4. září 1990)

V. Schválení zákonných opatření předsednictva České národní rady, a to: - o zřízení úřadů práce v České republice - o zřízení ministerstva strojírenství a elektrotechniky České republiky a o vymezení jeho působnosti - o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého

Projednávání (5. září 1990)

VI. Podněty, otázky a interpelace poslanců České národní rady

Projednávání (5. září 1990)

VII. Návrh skupiny poslanců České národní rady na vydání zákona České národní rady o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady

Projednávání (6. září 1990)

VIII. Návrh na změnu názvu výboru České národní rady

Projednávání (6. září 1990)

IX. Návrh na uvolnění člena výboru České národní rady

Projednávání (6. září 1990)

X. Případné odpovědi členů vlády České republiky na podněty, otázky a interpelace poslanců České národní rady

Projednávání (6. září 1990)

XI. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 10. července do 4. září 1990

Projednávání (6. září 1990)Přihlásit/registrovat se do ISP