Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 5. schůze

Zahájení schůze

I. Slib poslance České národní rady

Projednávání (9. října 1990)

II. Návrh předsednictva České národní rady na usnesení České národní rady o změnách ve složení výborů České národní rady

Projednávání (9. října 1990)

III. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání vládního návrhu zákona České národní rady

Projednávání (9. října 1990)

IV. Návrh skupiny poslanců České národní rady na zpětvzetí návrhu zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1990 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích

Projednávání (9. října 1990)

V. Vládní návrh zákona České národní rady o hlavním městě Praze

Projednávání (9. října 1990)

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících

Projednávání (9. října 1990)

VII. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (10. října 1990)

VIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (10. října 1990)

IX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 6. září do 9. října 1990

Projednávání (10. října 1990)Přihlásit/registrovat se do ISP