Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 6. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání zákonů ČNR - sněmovní tisk 80

Projednávání (30. října 1990)

II. Návrh na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce - sněmovní tisk 81

Projednávání (30. října 1990)

III. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice - sněmovní tisky 69, 72 a 90

Projednávání (30. října 1990)

IV. Vládní návrh zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení - sněmovní tisky 63 a 83

Projednávání (30. října 1990)

V. Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády České republiky

Projednávání (30. října 1990)

VI. Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

Projednávání, část č. 1 (30. října 1990)
Projednávání, část č. 2 (31. října 1990)

VII. Informace veřejnosti v hromadných sdělovacích prostředcích o práci České národní rady

Projednávání (31. října 1990)

VIII. Podpora usnesení Federálního shromáždění na lustraci kandidátů do obecních zastupitelstev s rozšířením o lustraci pracovníků Kanceláře České národní rady

Projednávání (31. října 1990)

IX. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za údobí od 10. října do 30. října 1990 - sněmovní tisk 84

Projednávání (31. října 1990)Přihlásit/registrovat se do ISP