Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 7. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona České národní rady

Projednávání, část č. 1 (15. listopadu 1990)
Projednávání, část č. 2

II. Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů některých věcí ve vlastnictví státu do vlastnictví fyzických nebo právnických osob

Projednávání, část č. 1 (15. listopadu 1990)
Projednávání, část č. 2

III. Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády České republiky

Projednávání, část č. 1 (15. listopadu 1990)
Projednávání, část č. 2

IV. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 31. října do 15. listopadu 1990

Projednávání, část č. 1 (15. listopadu 1990)
Projednávání, část č. 2

V. Kontrola plnění usnesení ČNR č. 53 z 31. 10. 1990 k podpoře usnesení Federálního shromáždění k požadavku na lustraci kandidátů do obecních zastupitelstev rozšířeném o další návrhy.

Projednávání (15. listopadu 1990)Přihlásit/registrovat se do ISP