Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 8. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu na vydání usnesení, kterým se navrhuje Federálnímu shromáždění přijetí vládního návrhu zákona ČNR

Projednávání (22. listopadu 1990)

II. Návrh skupiny poslanců ČNR na vydání usnesení, kterým ČNR navrhuje Federálnímu shromáždění, aby přijalo ústavní zákon o základních právech a svobodách

Projednávání (22. listopadu 1990)

V. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu 15. - 22. 11. 1990

Projednávání (22. listopadu 1990)Přihlásit/registrovat se do ISP