Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 13. schůze

Zahájení schůze

I. Návrhy na změny ve složení předsednictva ČNR.

Projednávání (17. ledna 1991)

II. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR.

Projednávání (17. ledna 1991)

III. Návrh na schválení zákonného opatření předsednictva ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární služby České socialistické republiky.

Projednávání (17. ledna 1991)

IV. Návrh na usnesení České národní rady o otázkách lustrací nejvyšších orgánů České republiky.

Projednávání, část č. 1 (17. ledna 1991)
Projednávání, část č. 2

V. Návrh na delegování poslance Lubomíra Nedbálka za Českou národní radu do komise Federálního shromáždění pro vyšetřování událostí 17. listopadu 1989.

Projednávání (17. ledna 1991)

VI. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 22. prosince 1990 do 17. ledna 1991 podle sněmovního tisku 160.

Projednávání (17. ledna 1991)Přihlásit/registrovat se do ISP