Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 15. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady

Projednávání (27. února 1991)

II. Vládní návrh zákona ČNR o neperiodických publikacích

Projednávání (27. února 1991)

III. Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR IV. Návrh poslanců ČNR vedených poslankyní Moserovou na vydání zákona České národní rady, kterým se zrušuje zákon č. 131/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy

Projednávání (27. února 1991)

IV. Návrh poslanců ČNR vedených poslankyní Moserovou na vydání zákona ČNR, kterým se zrušuje zákon č. 131/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy

Projednávání (28. února 1991)

V. Stanovisko poslance V. Moskala a dalších k projednání návrhu zákona o půdě

Projednávání (28. února 1991)

VI. Návrh poslance ČNR Jana Kasala a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb.

Projednávání (28. února 1991)

VII. Návrh na zřízení výboru České národní rady pro mezinárodní vztahy

Projednávání, část č. 1 (28. února 1991)
Projednávání, část č. 2

VIII. Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce

Projednávání (28. února 1991)

IX. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům České republice X. Vládní návrh zákona ČNR o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice

Projednávání (28. února 1991)

X. Vládní návrh zákona ČNR o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice

Projednávání (28. února 1991)

XII. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu 8. 2.-28. 2. 1991

Projednávání (28. února 1991)Přihlásit/registrovat se do ISP