Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 17. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů ČNR podle sněmovních tisků 223, 224, 225, 230, 231 a 232

Projednávání (26. března 1991)

II. Návrh skupiny poslanců Josefa Bezděka, Františka Matějky, Vl. Řezáče a Josefa Veselého na vydání zákona ČNR, kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona č. 23/1962 Sb. o myslivosti podle sněmovních tisků č.223 a 227

Projednávání (26. března 1991)

III. Vládní návrh zákona ČNR o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení podle sněmovních tisků 189 a 228

Projednávání (26. března 1991)

IV. Návrh ústavně právního výboru ČNR na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle sněmovního tisku 201

Projednávání (26. března 1991)

V. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice podle sněmovních tisků 202 a 206

Projednávání (26. března 1991)

VI. Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády České republiky

Projednávání (27. března 1991)

VII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

Projednávání (27. března 1991)

VIII. Zpráva o činnosti lustrační komise České národní rady a návrh na zřízení vyšetřovací komise České národní rady

Projednávání (28. března 1991)

IX. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za dobu od 28.2. do 26.3.1991 podle sněmovního tisku 210

Projednávání (28. března 1991)Přihlásit/registrovat se do ISP