Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 18. schůze

Zahájení schůze

I. Výzva výboru pro ochranu životního prostředí a urbanismus ke Dni Země

Projednávání (23. dubna 1991)

II. Návrh na změnu ve složení výborů České národní rady

Projednávání (23. dubna 1991)

III. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednávání návrhů zákonů České národní rady (sněmovní tisk 243)

Projednávání (23. dubna 1991)

IV. Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby pro účely podnikání a o Fondu národního jmění České republiky (sněmovní tisk 104 a 248)

Projednávání (23. dubna 1991)

V. Vládní návrh zákona České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí podle sněmovních tisků 214 a 246

Projednávání (23. dubna 1991)

VI. Návrh poslanců České národní rady Stanislava Bělehrádka, Heřmana Chromého, Ivany Janů, Jana Kasala, Zdeňka Kotrlého, Petra Kozánka, Antonína Procházky, Miloslava Výborného na vydání zákona České národní rady, kterým se upravují podmínky prodeje a rozšiřování tiskovin a jiných předmětů způsobilých ohrozit mravnost (sněmovní tisk 209)

Projednávání (24. dubna 1991)

VII. Návrh na řešení státoprávního a územně správního uspořádání České republiky

Projednávání, část č. 1 (24. dubna 1991)
Projednávání, část č. 2 (25. dubna 1991)
Projednávání, část č. 3 (26. dubna 1991)

VIII. Návrh poslanců České národní rady P. Loma, J. Šebora, M. Syky, R. Hájka, J. Janečka, L. Šepsové, J. Domase na vydání zákona České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře (sněmovní tisky 220 a 257)

Projednávání, část č. 1 (25. dubna 1991)
Projednávání, část č. 2 (8. května 1991)

IX. Návrh poslanců České národní rady Evy Kantůrkové a Vladimíra Preclíka na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích (sněmovní tisk 226)

Projednávání (25. dubna 1991)

X. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na zproštění některých soudců z povolání soudcovské funkce podle sněmovního tisku 251

Projednávání (26. dubna 1991)

XI. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice (sněmovní tisky 237 a 252)

Projednávání (26. dubna 1991)

XII. Vládní návrh zákona České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž (sněmovní tisky 221 a 245)

Projednávání (26. dubna 1991)

XIII. Vládní návrh zákona České národní rady o pojišťovnictví (sněmovní tisk 216 a 247)

Projednávání (26. dubna 1991)

XIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (7. května 1991)

XV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (7. května 1991)

XVI. Návrh poslance Viktora Dobala na použití prostředků vytvořené účelové rezervy

Projednávání (8. května 1991)

XVII. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady (sněmovní tisky 267, 268, 269 a 270)

Projednávání (8. května 1991)

XVIII. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60. dnů k projednání vládního návrhu zákona ČNR (sněmovní tisk 278)

Projednávání (14. května 1991)

XIX. Obsah práce vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Projednávání (14. května 1991)

XX. Návrh usnesení České národní rady, jímž se doporučuje vládě České republiky postup při privatizaci České státní pojišťovny

Projednávání (14. května 1991)

XXI. Návrh poslankyně Hany Marvanové na usnesení, kterým Česká národní rada ukládá vládě České republiky zpracovat a do 30. června 1991 předložit k projednání České národní radě koncepci bytové politiky

Projednávání (14. května 1991)

XXII. Návrh přednesený poslancem Ladislavem Jaklem na vydání usnesení ČNR, jímž se doporučuje FS urychleně připravit a schválit zákon upravující podmínky pro hospodaření obcí

Projednávání (14. května 1991)

XXIII. Návrh poslance Vladimíra Budinského na přijetí usnesení České národní rady k otázce životního prostředí

Projednávání (14. května 1991)

XXIV. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 28. března do 23. dubna 1991 sněmovní tisk 250 a jeho dodatek do 7. května 1991

Projednávání (14. května 1991)

XXV. Interpelace poslance Luďka Fendrycha

Projednávání (14. května 1991)

XXVI. Návrh poslance Lubomíra Nedbálka na vydání stanoviska České národní rady k rozhodnutí vlády ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

Projednávání (14. května 1991)Přihlásit/registrovat se do ISP