Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 19. schůze

Zahájení schůze

I. Slib poslance České národní rady

Projednávání (21. května 1991)

II. Návrh na změny ve výborech České národní rady

Projednávání (21. května 1991)

III. Zpráva o bezpečnostní situaci v České republice

Projednávání (21. května 1991)

IV. Vládní návrh zákona ČNR o plemenitbě hospodářských zvířat podle sněmovních tisků 204 a 280

Projednávání (21. května 1991)

V. Vládní návrh zákona ČNR o působnosti orgánů ČR v mimosoudních rehabilitacích podle sněmovních tisků 264 a 281

Projednávání (21. května 1991)

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací /Sněmovní tisky 255 a 282/

Projednávání (22. května 1991)

VII. Návrh na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce /sněmovní tisk 274/

Projednávání (22. května 1991)

VIII. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice podle sněmovních tisků 262 a 271

Projednávání (22. května 1991)

IX. Interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR na členy vlády ČR

Projednávání (22. května 1991)

X. Informace vlády ČR o přípravě opatření pro případ rozdělení ČSFR

Projednávání (22. května 1991)

XI. Odpovědi členů vlády ČR na interpelace, otázky a podněty poslanců ČNR

Projednávání (22. května 1991)

XII. Návrh poslance Lubomíra Nedbálka na stanovisko České národní rady k rozhodnutí vlády ČSFR o prodeji tanků do Sýrie

Projednávání (23. května 1991)

XIII. Sdělení ústavně právního výboru ČNR k podnětu poslance Danneberga ve věci postavení města Ústí nad Labem

Projednávání (23. května 1991)

XIV. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona ČNR podle sněmovního tisku 284

Projednávání (23. května 1991)

XV. Návrh na vydání usnesení ČNR o nutnosti vytvoření podmínek pro sponzorskou činnost pro oblast zdravotnictví a sociální péče

Projednávání (23. května 1991)

XVI. Návrh usnesení ČNR, jímž se ukládá předsednictvu ČNR zřídit komisi pro privatizaci

Projednávání (23. května 1991)

XVII. Zpráva o činnosti komise pro dohled nad dodržováním zákonného opatření předsednictva FS o rozšíření okruhu funkcí obsazovaných jmenováním

Projednávání (23. května 1991)

XVIII. Návrh usnesení k případu tanku na Smíchově a bysty J. Palacha

Projednávání (23. května 1991)

XIX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 8. do 21. května a jejím dodatku do 22. května 1991 /sněmovní tisk 277 a dodatek/

Projednávání (23. května 1991)Přihlásit/registrovat se do ISP