Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 20. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednávání návrhů zákonů České národní rady

Projednávání (18. června 1991)

II. Návrh skupiny poslanců České národní rady A. Röschové a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu ČNR ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 249/1990 Sb. a zákona ČNR č. 97/1991 Sb.

Projednávání (18. června 1991)

III. Vystoupení prezidenta ČSFR Václava Havla k otázce zahraniční politiky

Projednávání (18. června 1991)

IV. Návrh skupiny poslanců České národní rady Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona ČNR, jímž se mění a doplňuje zákon ČNR č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady

Projednávání (18. června 1991)

V. Návrh poslanců České národní rady Jaroslavy Moserové a dalších na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích

Projednávání (18. června 1991)

VI. Vládní návrh zákona ČNR o působnosti České republiky v oblasti cen

Projednávání (18. června 1991)

VII. Vládní návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, emocí z povolání a jiných poškození na zdraví

Projednávání (18. června 1991)

VIII. Návrh usnesení České národní rady k bezpečnostní situaci v České republice

Projednávání (19. června 1991)

IX. Vládní návrh zákona ČNR o Policejním sboru České republiky

Projednávání (19. června 1991)

X. Vládní návrh zákona ČNR o České lesnické inspekci

Projednávání (19. června 1991)

XI. Vládní návrh zákona ČNR o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Projednávání (20. června 1991)

XII. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/1991 vydané zastupitelstvem města Plzně

Projednávání (20. června 1991)

XIII. Informace o zřízení Nadace "Člověk v nouzi"

Projednávání (20. června 1991)

XIV. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání, část č. 1 (20. června 1991)
Projednávání, část č. 2 (21. června 1991)

XV. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty 60 dnů k projednání návrhu zákona ČNR

Projednávání (21. června 1991)

XVI. Volba členů některých orgánů Fondu národního majetku České republiky

Projednávání (21. června 1991)

XVII. Návrh na doplnění usnesení České národní rady č. 156 z 18. schůze ČNR

Projednávání (21. června 1991)

XVIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 23. května do 18. června 1991

Projednávání (21. června 1991)

XIX. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se doplňuje zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

Projednávání (21. června 1991)

XX. Volba místopředsedy prezidia Fondu národního majetku České republiky

Projednávání (8. července 1991)

XXI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

Projednávání (8. července 1991)Přihlásit/registrovat se do ISP