Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 21. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva ČNR na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady /tisky 342,343,344/

Projednávání (8. července 1991)

II. Vládní návrh zákona ČNR o státní správě v odpadovém hospodářství /tisky 302 a 345/

Projednávání (8. července 1991)

III. Návrh poslance ČNR V. Preclíka na vydání zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací /tisky 320 a 347/

Projednávání, část č. 1 (8. července 1991)
Projednávání, část č. 2 (10. července 1991)

IV. Zpráva o činnosti předsednictva ČNR za období od 19. června do 8. července 1991 /tisk 331/

Projednávání (8. července 1991)

V. Návrh změny části usnesení ČNR č. 187 z 20. schůze ČNR

Projednávání (8. července 1991)

VI. Vládní návrh zákona ČNR o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity. Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity /tisky 324 a 346/

Projednávání (9. července 1991)

VII. Státní závěrečný účet České republiky za rok 1990

Projednávání (9. července 1991)

VIII. Čtvrtletní hodnocení státního rozpočtu České republiky za rok 1991

Projednávání (9. července 1991)

IX. Vládní návrh zákona ČNR, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České Republiky na rok 1991 /tisky 317 a 318/

Projednávání (9. července 1991)

X. Slib poslankyně České národní rady,

Projednávání (10. července 1991)

XI. Návrh na změny ve složení výborů ČNR

Projednávání (10. července 1991)

XII. Návrh poslance K. Kříže na vydání usnesení České národní rady se žádostí, aby vláda předložila písemnou zprávu o plnění svého usnesení z 30. ledna 1991 k zemědělské politice

Projednávání (10. července 1991)

XIII. Návrh poslance H. Chromého na vydání usnesení České národní rady k odstranění nouzového stavu v pavilónu č. 17 v Psychiatrické léčebně v Bohnicích týkající se oblasti vězeňství.

Projednávání (10. července 1991)

XIV. Zpráva vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Projednávání (10. července 1991)

XV. Zpráva vlády České republiky o úkolech české justice /tisk 308/ XVI. Návrh na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce. /tisk 327/

Projednávání (10. července 1991)

XVI. Návrh na zproštění soudců z povolání soudcovské funkce podle sněmovního tisku č. 327

Projednávání (10. července 1991)

XVII. Návrh na volbu soudců z povolání k soudům v České republice /tisky 325,326,328/

Projednávání (10. července 1991)

XVIII. Zpráva dočasné komise předsednictva ČNR pro dohled nad personální politikou v ústředních orgánech státní správy České republiky

Projednávání (10. července 1991)

XIX. Návrh usnesení ČNR ke zprávě o řešení některých problémů ve státním rozpočtu České republiky na rok 1991

Projednávání (10. července 1991)

XX. Návrh poslance S. Klimeše se žádostí, aby vláda České republiky předložila zprávu o plnění úkolů vyplývajících z realizace zákonů č. 92/1991 Sb., a 171/1991 Sb., týkající se velké privatizace

Projednávání, část č. 1 (11. července 1991)
Projednávání, část č. 2

XXI. Informace předsedy vlády České republiky o připravovaném projevu k zemědělské politice

Projednávání (11. července 1991)

XXII. Naléhavá interpelace poslance J. Ježka

Projednávání, část č. 1 (11. července 1991)
Projednávání, část č. 2

XXIII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady.

Projednávání (11. července 1991)Přihlásit/registrovat se do ISP