Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 22. schůze

Zahájení schůze

I. Informace místopředsedkyně Vládního výboru pro mezinárodní vztahy České republiky V. Hradské o návštěvě naší delegace v Chorvatské republice mezi českými krajany

Projednávání (10. září 1991)

II. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty šedesáti dnů k projednávání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 363, 364, 372, 373, 374 a 375

Projednávání (10. září 1991)

III.Vládní návrh zákona České národní rady o státní správě ochrany ovzduší podle sněmovních tisků 272 a 367

Projednávání (10. září 1991)

IV.Vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu tvorby a ochrany životního prostředí České republiky podle sněmovních tisků 303 a 368

Projednávání (10. září 1991)

V. Vládní návrh zákona České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních podle sněmovních tisků 319 a 366

Projednávání (10. září 1991)

VI.Návrh poslanců České národní rady Rudolfa Němečka a dalších na vydání zákona České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky podle sněmovních tisků 339 a 377

Projednávání (10. září 1991)

VII. Vládní návrh zákona České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů podle sněmovních tisků 351 a 369

Projednávání (10. září 1991)

VIII. Vládní návrh státní bytové politiky České republiky podle sněmovních tisků 316 a 370

Projednávání (11. září 1991)

IX.Zpráva generálního prokurátora České republiky o stavu prokuratury v České republice podle sněmovních tisků 354 a 371

Projednávání (11. září 1991)

X. Návrh Klubu ODS na usnesení České národní rady podle sněmovního tisku 365

Projednávání (11. září 1991)

XI. Situace v Jugoslávii na základě svědectví delegace poslanců České národní rady a Vládního výboru pro mezinárodní vztahy České republiky o návštěvě v Chorvatsku a na základě svědectví poslanců chorvatského parlamentu

Projednávání (12. září 1991)

XII. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (12. září 1991)

XIV. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (13. září 1991)

XV. Zpráva vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Projednávání (13. září 1991)

XVI. Návrh poslance Antonína Procházky na změnu názvu výboru České národní rady

Projednávání (13. září 1991)

XVII. Návrh poslance Zdeňka Gužiho na změny ve výborech České národní rady

Projednávání (13. září 1991)

XVIII.Návrh poslance Jiřího Payna na změnu v zahraničním výboru České národní rady

Projednávání (13. září 1991)

XIX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 9. července do 10. září 1991 podle sněmovního tisku 359 a jeho dodatku

Projednávání (13. září 1991)Přihlásit/registrovat se do ISP