Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 23. schůze

Zahájení schůze

I. Slib poslance České národní rady

Projednávání (8. října 1991)

II. Změny ve výborech České národní rady

Projednávání (8. října 1991)

III. Návrh na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti podle sněmovních tisků 360 a 392

Projednávání (8. října 1991)

IV. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácené zákonné lhůty šedesáti dnů k projednání návrhů zákonů České národní rady podle sněmovních tisků 390, 396, 397, 398 a 399

Projednávání (8. října 1991)

V. Návrh ústavně právního výboru České národní rady na vydání zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady podle sněmovních tisků 391 a 402

Projednávání (8. října 1991)

VI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., podle sněmovních tisků 388 a 403

Projednávání (8. října 1991)

VII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb., podle sněmovních tisků 357 a 404

Projednávání (8. října 1991)

VIII. Návrh poslanců České národní rady. Svobody a dalších na vydání ústavního zákona České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky podle sněmovních tisků 362 a 406

Projednávání, část č. 1 (8. října 1991)
Projednávání, část č. 2 (10. října 1991)

IX. Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních v soudnictví o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky podle sněmovních tisků 384 a 407

Projednávání (8. října 1991)

X. Návrh na zrušení obecně závazných vyhlášek městských zastupitelstev podle sněmovních tisků 378 a 379

Projednávání (8. října 1991)

XI. Návrh na volbu předsedy výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu

Projednávání (9. října 1991)

XII. Návrh výboru petičního, pro právní ochranu a bezpečnost České národní rady na usnesení České národní rady ke zřízení kontrolního orgánu České národní rady pro operativní techniku Policie České republiky

Projednávání, část č. 1 (9. října 1991)
Projednávání, část č. 2

XIII. Návrh poslanců J. Payna a H. Marvanové na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích a zákon č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze podle sněmovních tisků 393 a 408

Projednávání (9. října 1991)

XIV. Návrh poslance J. Ježka na usnesení České národní rady, kterým se ukládá vládě České republiky, aby ještě na 23. schůzi České národní rady podala informaci o koncepci místní správy v České republice včetně harmonogramu

Projednávání (9. října 1991)

XV. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 11. září do 7. října 1991 podle sněmovního tisku 395

Projednávání (9. října 1991)

XVI. Návrh poslance Miroslava Wolfa na předložení zprávy o ekonomické reformě v lesním hospodářství

Projednávání, část č. 1 (10. října 1991)
Projednávání, část č. 2 (11. října 1991)

XVII. Otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (10. října 1991)

XVIII. interpelace poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (10. října 1991)

XIX. Odpovědi členů vlády České republiky, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (10. října 1991)

XX. Informace vlády České republiky o koncepci místní správy v České republice

Projednávání (10. října 1991)

XXI. Návrh poslance J. Kelnara na změnu usnesení České národní rady č. 156 ze dne 14. května 1991 k obsahu práce vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Projednávání (11. října 1991)

XXII. Kontrola usnesení České národní rady č. 187 z 20. schůze České národní rady ke zprávě ministerstva vnitra České republiky o bezpečnostní situaci v České republice

Projednávání (11. října 1991)

XXIII. Návrh stanoviska České národní rady na podporu vlády České republiky ke zlepšení bezpečnostní situace v České republice

Projednávání (11. října 1991)

XXIV. Návrh poslanců klubu ODS na odvolání poslance z výboru České národní rady

Projednávání (11. října 1991)

XXV. Návrh poslance J. Kalfuse na zpracování kontrolního systému zajišťujícího kontrolu velké privatizace od samého počátku

Projednávání (11. října 1991)Přihlásit/registrovat se do ISP