Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 26. schůze

Zahájení schůze

I. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu podle sněmovních tisků 413 a 486

Projednávání (4. prosince 1991)

II. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/ podle sněmovních tisků 418 a 487

Projednávání (4. prosince 1991)

III. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o státní báňské správě ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. podle sněmovních tisků 419 a 488

Projednávání (4. prosince 1991)

IV. Návrh poslance Jiřího Kalfuse na usnesení České národní rady se stanoviskem k novelizaci zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby

Projednávání (4. prosince 1991)

V. Návrh poslance Pavla Balcárka na usnesení České národní rady, kterým by bylo požádáno ministerstvo zahraničních věcí ČSFR o poskytnutí návrhu smlouvy mezi ČSFR a SRN České národní radě

Projednávání (4. prosince 1991)

VI. Otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (4. prosince 1991)

VII. Interpelace poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (4. prosince 1991)

VIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za období od 14. listopadu do 2. prosince 1991 podle sněmovního tisku 485

Projednávání (4. prosince 1991)

IX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích podle sněmovních tisků 425 a 489

Projednávání (5. prosince 1991)

X. Vládní návrh zákona České národní rady o soudních poplatcích podle sněmovních tisků 467 a 495

Projednávání (5. prosince 1991)

XI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona ČNR č. 210/1990 Sb., a zákona ČNR č. 425/1990 Sb. podle sněmovních tisků 482 a 492

Projednávání (5. prosince 1991)

XII. Vládní návrh zákona České národní rady o obecní policii podle sněmovních tisků 416 a 436

Projednávání (5. prosince 1991)

XIII. Návrh na neprojednávání dvou bodů pořadu na 26. schůzi

Projednávání (5. prosince 1991)

XIV. Návrh na volbu prozatímních ředitelů Českého rozhlasu a České televize

Projednávání (5. prosince 1991)

XV. Vládní návrh zákona České národní rady o všeobecné zdravotním pojištění podle sněmovních tisků 476 a 490

Projednávání, část č. 1 (5. prosince 1991)
Projednávání, část č. 2

XVI. Vládní návrh zákona České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky podle sněmovních tisků 477 a 491

Projednávání (5. prosince 1991)

XVII. Vládní návrh zákona České národní rady o státní kontrole podle sněmovních tisků 466 a 494

Projednávání (5. prosince 1991)

XVIII. Otázka poslance Leopolda Zubka na vládu České republiky

Projednávání (5. prosince 1991)

XIX. Návrh na svolání schůze České národní rady

Projednávání (5. prosince 1991)Přihlásit/registrovat se do ISP