Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 28. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 521 až 525 a 536, 537

Projednávání (16. prosince 1991)

II. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb., a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. podle sněmovních tisků 478 a 531

Projednávání (16. prosince 1991)

III. Návrh skupiny poslanců České národní rady Jaromíra Stibice a dalších na vydání zákona České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky a k vládnímu návrhu zákona České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky podle sněmovních tisků 464, 496 a 534

Projednávání (16. prosince 1991)

IV. Návrh poslance Jiřího Payna na odvolání člena zahraničního výboru České národní rady

Projednávání (16. prosince 1991)

V. Návrh poslance Jiřího Payna na volbu člena zahraničního výboru České národní rady

Projednávání (16. prosince 1991)

VI. Návrh na zrušení usnesení obecního zastupitelstva obce Borovničky, okres Trutnov podle sněmovního tisku 535

Projednávání (16. prosince 1991)

VII. Vládní návrh zákona České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky podle sněmovních tisků 417 a 528

Projednávání (16. prosince 1991)

VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení podle sněmovních tisků 465 a 530.

Projednávání (17. prosince 1991)

IX. Vládní návrh zákona České národní rady o živnostenském úřadu podle sněmovních tisků 479 a 532

Projednávání (17. prosince 1991)

X. Žádost generálního prokurátora České a Slovenské Federativní Republiky o souhlas České národní rady s trestním stíháním soudců městského soudu Praha, týkajícího se dvou bývalých soudkyň

Projednávání (17. prosince 1991)

XI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (17. prosince 1991)

XII. Interpelace poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (17. prosince 1991)Přihlásit/registrovat se do ISP