Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 30. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh na změnu členství poslance Jana Sapáka ve výborech České národní rady na jeho vlastní žádost

Projednávání (22. ledna 1992)

II. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 561 a 562

Projednávání (22. ledna 1992)

III. Volba členů Rady České televize, volba členů Rady Českého rozhlasu a volba členů Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (22. ledna 1992)
Projednávání, část č. 2 (30. ledna 1992)
Projednávání, část č. 3 (31. ledna 1992)

IV. Informace o jednání některých představitelů České národní rady s představiteli Slovenské národní rady

Projednávání (22. ledna 1992)

V. Vládní návrh zákona České národní rady o poplatcích za uložení odpadů podle sněmovních tisků 480 a 556

Projednávání, část č. 1 (22. ledna 1992)
Projednávání, část č. 2 (31. ledna 1992)

VI. Návrh skupiny poslanců České národní rady Ivo Svobody a dalších na vydání zákona České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadu České republiky podle sněmovních tisků 511 a 558

Projednávání (22. ledna 1992)

VII. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky Městského úřadu v Táboře O výši ročních sazeb za nájem nebytových prostor ze dne 19. 6. 1991 podle sněmovního tisku 553

Projednávání (22. ledna 1992)

VIII. Návrh poslance Josefa Hejska na usnesení České národní rady, kterým se ukládá rozpočtovému a kontrolnímu výboru ČNR prověřit možnosti získání finančních prostředků a způsobu jejich vyplacení bývalým československým letcům a členům leteckého personálu - bojovníkům na západní frontě ve druhé světové válce

Projednávání (22. ledna 1992)

IX. Informace vlády České republiky o stavu přípravy a průběhu velké privatizace, vstupu zahraničního kapitálu do české ekonomiky a o dalším navrhovaném postupu v kupónové privatizaci

Projednávání, část č. 1 (23. ledna 1992)
Projednávání, část č. 2 (31. ledna 1992)
Projednávání, část č. 3 (18. února 1992)

X. Kontrola plnění usnesení České národní rady č. 259 z 11. října 1991 k ekonomické reformě v lesním hospodářství

Projednávání, část č. 1 (23. ledna 1992)
Projednávání, část č. 2 (30. ledna 1992)

XI. Zpráva vlády České republiky o bezpečnostní situaci v České republice a informaci o plnění úkolů vyplývajících z usnesení České národní rady č. 187 ze dne 20. 6. 1991

Projednávání, část č. 1 (22. ledna 1992)
Projednávání, část č. 2 (23. ledna 1992)

XII. Zpráva vlády České republiky o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republice podle sněmovního tisku 422

Projednávání, část č. 1 (23. ledna 1992)
Projednávání, část č. 2 (24. ledna 1992)

XIII. Informace vlády České republiky o koncepci místní správy v České republice podle sněmovního tisku 560

Projednávání (24. ledna 1992)

XIV. Informace vlády České republiky o předběžných výsledcích národního hospodářství za rok 1991 a jejich případném dopadu na rozpočet roku 1992

Projednávání (24. ledna 1992)

XV. Odvolání poslance Jiřího Nováka z funkce předsedy ústavně právního výboru České národní rady a z členství v tomto výboru na jeho žádost

Projednávání (30. ledna 1992)

XVI. Volba předsedy ústavně právního výboru České národní rady

Projednávání (30. ledna 1992)

XVII. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (30. ledna 1992)

XVIII. Odvolání poslance Stanislava Bělehrádka z funkce člena předsednictva České národní rady na jeho žádost

Projednávání (30. ledna 1992)

XIX. Volba ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny

Projednávání, část č. 1 (30. ledna 1992)
Projednávání, část č. 2
Projednávání, část č. 3 (18. února 1992)

XX. Návrh poslance Petra Loma na usnesení České národní rady k současné situaci ve zdravotnictví v České republice

Projednávání (31. ledna 1992)

XXI. Stanovisko České národní rady k některým požadavkům pana Miloslava Marečka

Projednávání (31. ledna 1992)

XXII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 20. prosince 1991 do 21. ledna 1992 podle sněmovního tisku 552

Projednávání, část č. 1 (31. ledna 1992)
Projednávání, část č. 2

XXIII. Slib poslanců České národní rady

Projednávání (18. února 1992)

XXIV. Stanovení platu ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (18. února 1992)

XXV. Návrh na usnesení České národní rady k přípravě zahájení činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Projednávání, část č. 1 (31. ledna 1992)
Projednávání, část č. 2 (18. února 1992)

XXVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (18. února 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP