Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 31. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh na zařazení poslanců do výborů České národní rady

Projednávání (18. února 1992)

II. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 588 až 591 a 593

Projednávání (18. února 1992)

III. Volba předsedy církevního a humanitárního výboru České národní rady a volba člena předsednictva České národní rady

Projednávání (18. února 1992)

IV. Naléhavá interpelace poslanců KDU na vládu České republiky ve věci projednání zásad zákona o české akademii věd a umění

Projednávání, část č. 1 (18. února 1992)
Projednávání, část č. 2 (19. února 1992)

V. Návrh skupiny poslanců České národní rady Z. Malíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb., podle sněmovních tisků 572 a 578

Projednávání (18. února 1992)

VI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, podle sněmovních tisků 546 a 583

Projednávání (19. února 1992)

VII. Návrh poslankyně Hany Marvanové na usnesení České národní rady k žádosti České národní rady na vládu České republiky

Projednávání (19. února 1992)

VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o ochraně přírody a krajiny podle sněmovních tisků 497 a 579

Projednávání (19. února 1992)

IX. Zpráva vlády České republiky o bezpečnostní situaci v České republice a informace o plnění úkolů vyplývajících z usnesení České národní rady č. 187 ze dne 20. 6. 1991

Projednávání (20. února 1992)

X. Zpráva vlády České republiky o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republice podle sněmovního tisku 422

Projednávání (20. února 1992)

XI. Stanovisko České národní rady k činnosti prokuratury

Projednávání, část č. 1 (20. února 1992)
Projednávání, část č. 2 (17. března 1992)

XII. Volba členů orgánů Pozemkového fondu České republiky

Projednávání, část č. 1 (20. února 1992)
Projednávání, část č. 2 (21. února 1992)
Projednávání, část č. 3 (17. března 1992)

XIII. Kontrola plnění usnesení České národní rady č. 259 z 11. října 1991 k ekonomické reformě v lesním hospodářství

Projednávání (21. února 1992)

XIV. Návrh výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání podle sněmovních tisků 569 a 584

Projednávání (21. února 1992)

XV. Vládní návrh rozpočtu Fondu národního majetku České republiky na rok 1992 podle sněmovních tisků 559 a 582

Projednávání (21. února 1992)

XVI. Odpověď na naléhavou interpelaci poslanců KDU ve věci projednání zásad zákona o České akademii věd a umění

Projednávání (21. února 1992)

XVII. Sdělení vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací podle usnesení České národní rady č. 156, písm. b)

Projednávání (21. února 1992)

XVIII. Zpětvzetí návrhu zahraničního výboru České národní rady na vydání ústavního zákona České národní rady o zřízení Úřadu vlády České republiky pro mezinárodní vztahy

Projednávání (17. března 1992)

XIX. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 30. ledna do 18. února 1992

Projednávání (17. března 1992)

XX. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb. podle sněmovních tisků 550 a 585

Projednávání (17. března 1992)

XXI. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (17. března 1992)

XXII. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (17. března 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP