Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 32. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 606 až 610, 620 až 626, 648 až 653

Projednávání (17. března 1992)

II. Vzdání se funkce člena prezídia Fondu národního majetku České republiky

Projednávání (17. března 1992)

III. Návrh na odvolání poslance Vojtěcha Dohnala z funkce člena vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací na jeho vlastní žádost

Projednávání (17. března 1992)

IV. Volba členů Rad Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

Projednávání (17. března 1992)

V. Zpráva vlády České republiky o stavu vězeňství a postpenitenciární péče v České republice podle sněmovního tisku 422

Projednávání (17. března 1992)

VI. Rozprava ke sdělení vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací z 21. února 1992

Projednávání (17. března 1992)

VII. Zpráva generálního prokurátora České republiky o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17. listopadem 1989

Projednávání (17. března 1992)

VIII. Návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Záblatí, okres Jindřichův Hradec, podle sněmovního tisku 647

Projednávání (17. března 1992)

IX. Návrh na zrušení usnesení městské rady v Uherském Hradišti č. 186/22 ze dne 28. 1. 1992 ve věci neslučitelnosti funkce člena městského zastupitelstva

Projednávání (17. března 1992)

X. Volba prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Projednávání (17. března 1992)

XI. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 19. února do 16. března 1992 podle sněmovního tisku 630

Projednávání (17. března 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP