Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 33. schůze

Zahájení schůze

I. Volba členů Správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Projednávání (19. března 1992)

II. Vládní návrh zákona České národní rady o registraci církví a náboženských společností podle sněmovních tisků 573 a 633

Projednávání (19. března 1992)

III. Vládní návrh zákona České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních podle sněmovních tisků 603 a 646

Projednávání (19. března 1992)

IV. Volba členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání (19. března 1992)

V. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury podle sněmovních tisků 518 a 632

Projednávání (19. března 1992)

VI. Návrh výboru České národní rady pro vědu, vzdělání a kulturu na usnesení České národní rady k problematice legislativní úpravy v oblasti divadelní činnosti

Projednávání (19. března 1992)

VII. Vládní návrh zákona České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky podle sněmovních tisků 541 a 639

Projednávání (19. března 1992)

VIII. Vládní návrh zákona České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb. a zákona č. 137/1991 Sb., podle sněmovních tisků 616 a 634

Projednávání (20. března 1992)

IX. Zpráva vlády České republiky o průběhu a výsledcích transformace české ekonomiky v roce 1991

Projednávání (20. března 1992)

X. Sdělení vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací dle usnesení č. 156

Projednávání (20. března 1992)

XI. Návrh usnesení České národní rady na změnu usnesení ČNR č. 156 ze dne 14. 5. 1991, týkající se obsahu práce vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Projednávání (20. března 1992)

XII. Návrh rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady, kterým se prověřuje rozpočtový a kontrolní výbor vyhodnotit vyúčtování finančního hospodaření politických stran a hnutí za rok 1991

Projednávání, část č. 1 (20. března 1992)
Projednávání, část č. 2

XIII. Návrh skupiny poslanců rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady Jiřího Kalfuse a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona č. 579/1991 Sb., podle sněmovních tisků 601 a 602

Projednávání (20. března 1992)

XIV. Návrh na stanovení platu prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Projednávání (20. března 1992)

XV. Interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady na členy vlády České republiky

Projednávání (20. března 1992)

XVI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (20. března 1992)

XVII. Vládní návrh zákona České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky podle sněmovních tisků 574 a 635

Projednávání, část č. 1 (20. března 1992)
Projednávání, část č. 2

XVIII. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhu zákona České národní rady o státní statistice

Projednávání (20. března 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP