Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 34. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty k projednání návrhů zákonů podle sněmovních tisků 706 až 730 a 735 až 740

Projednávání (14. dubna 1992)

II. Naléhavá interpelace poslance Antonína Hrazdíry

Projednávání (14. dubna 1992)

III. Návrh poslance Viktora Dobala a dalších na vydání zákona České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu podle sněmovních tisků 640 a 696

Projednávání (14. dubna 1992)

IV. Volba členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání (14. dubna 1992)

V. Volba členů prezidia Fondu národního majetku České republiky

Projednávání (14. dubna 1992)

VI. Návrh poslance Jana Kasala a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, podle sněmovních tisků 618 a 698

Projednávání (14. dubna 1992)

VII. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, podle sněmovních tisků 613 a 701

Projednávání (14. dubna 1992)

VIII. Návrh poslance Miloslava Výborného na vydání ústavního zákona České národní rady o volebním období České národní rady podle sněmovního tisku 617

Projednávání (14. dubna 1992)

IX. Zpráva generálního prokurátora České republiky o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17. listopadem

Projednávání (14. dubna 1992)

X. Návrh na odvolání poslance Josefa Hejska z funkce člena vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací na jeho žádost

Projednávání (14. dubna 1992)

XI. Návrh na odvolání poslanci Jaroslava Kelnara z funkce člena vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací na jeho žádost

Projednávání (14. dubna 1992)

XII. Rozprava k sdělení vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací ze dne 20. března 1992

Projednávání (14. dubna 1992)

XIII. Vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu kultury České republiky podle sněmovních tisků 663 a 703

Projednávání (14. dubna 1992)

XIV. Vládní návrh zákona České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie podle sněmovních tisků 664 a 704

Projednávání (14. dubna 1992)

XV. Návrh poslance Ivo Palkosky na usnesení České národní rady ke způsobu naložení s právy při privatizaci filmových podniků

Projednávání (14. dubna 1992)

XVI. Vládní návrh zákona České národní rady o státní statistice podle sněmovních tisků 586 a 700

Projednávání (15. dubna 1992)

XVII. Vládní návrh zákona České národní rady na ochranu zvířat proti týrání podle sněmovních tisků 615 a 702

Projednávání (15. dubna 1992)

XVIII. Vládní návrh zákona České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí podle sněmovních tisků 658 a 705

Projednávání (15. dubna 1992)

XIX. Návrh poslanců Jiřího Payna a Hany Marvanové na vydání zákona České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu podle sněmovních tisků 394 a 699

Projednávání (15. dubna 1992)

XX. Návrh poslance Waltera Piverky a dalších na vydání zákona České národní rady, kterým se upravuje zmírnění některých dalších majetkových křivd podle sněmovních tisků 628 a 695

Projednávání (15. dubna 1992)

XXI. Odpovědi členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců České národní rady

Projednávání (15. dubna 1992)

XXII. Naléhavá interpelace poslankyně Gerty Mazalové

Projednávání (16. dubna 1992)

XXIII. Návrh poslance Františka Nerada na usnesení České národní rady k odstranění některých majetkových křivd, souvisejících s vojenskými újezdy

Projednávání (16. dubna 1992)

XXIV. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 17. března do 13. dubna 1992 podle sněmovního tisku 694

Projednávání (16. dubna 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP