Digitální knihovna | ČNR 1990 - 1992 - stenoprotokoly

Česká národní rada
1990 - 1992

Pořad 35. schůze

Zahájení schůze

I. Návrh předsednictva České národní rady na zkrácení zákonné lhůty projednání návrhů zákonů 772 až 774 a 776 až 778

Projednávání, část č. 1 (28. dubna 1992)
Projednávání, část č. 2 (30. dubna 1992)

II. Naléhavá interpelace poslankyně Daniely Kolářové

Projednávání, část č. 1 (28. dubna 1992)
Projednávání, část č. 2 (30. dubna 1992)

III. Zpráva vlády o plnění jejího programového prohlášení

Projednávání, část č. 1 (28. dubna 1992)
Projednávání, část č. 2 (30. dubna 1992)

IV. Volba členů prezidia Pozemkového fondu České republiky

Projednávání, část č. 1 (28. dubna 1992)
Projednávání, část č. 2 (30. dubna 1992)

V. Volba viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

Projednávání, část č. 1 (28. dubna 1992)
Projednávání, část č. 2 (30. dubna 1992)

VI. Vládní návrh zákona České národní rady o státní podpoře malých a středních podniků podle sněmovních tisků 594 a 757

Projednávání, část č. 1 (28. dubna 1992)
Projednávání, část č. 2 (30. dubna 1992)

VII. Vládní návrh zákona České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR do funkcí v ministerstvu vnitra a Policii ČR a příslušníků Sboru nápravné výchovy ČR do funkcí ve Sboru nápravné výchovy ČR podle sněmovních tisků 678 a 763

Projednávání, část č. 1 (28. dubna 1992)
Projednávání, část č. 2 (30. dubna 1992)

VIII. Návrh poslanců V. Cibuzara a dalších na vydání zákona České národní rady o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území České republiky podle sněmovních tisků 654 a 765

Projednávání, část č. 1 (28. dubna 1992)
Projednávání, část č. 2 (30. dubna 1992)

IX. Návrh poslance České národní rady Františka Matějky na vydání zákona České národní rady, kterým se mění, doplňuje a upravuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti podle sněmovních tisků 597 a 637

Projednávání (28. dubna 1992)

X. Návrh na revokaci usnesení České národní rady č. 414 ze dne 14. dubna 1992

Projednávání (29. dubna 1992)

XI. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví podle sněmovních tisků 627 a 770

Projednávání (29. dubna 1992)

XII. Návrh rozpočtového a kontrolního výboru České národní rady na přijetí usnesení České národní rady k zákonu České národní rady o podnikových, oborových, resortních a dalších zdravotních pojišťovnách s působností na území České republiky

Projednávání (29. dubna 1992)

XIII. Vládní návrh zákona České národní rady o změně názvu vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové podle sněmovních tisků 672 a 775

Projednávání (29. dubna 1992)

XIV. Vládní návrh Statutu Pozemkového fondu České republiky podle sněmovního tisku 744

Projednávání (29. dubna 1992)

XV. Návrh Statutu Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání (29. dubna 1992)

XVI. Zpráva Dozorčí komise České národní rady pro kontrolu používání operativní techniky Policií ČR

Projednávání (29. dubna 1992)

XVII. Návrh na odvolání a volbu člena Dozorčí komise České národní rady pro kontrolu používání operativní techniky Policií ČR

Projednávání (29. dubna 1992)

XVIII. Zpráva o činnosti předsednictva České národní rady za dobu od 14. dubna do 27. dubna 1992 podle sněmovního tisku 771

Projednávání (29. dubna 1992)

XIX. Zpráva generálního prokurátora České republiky o vyřízení dosud podaných podnětů k postihu porušování zákonů ve vztahu k politickým odpůrcům režimu před 17. listopadem

Projednávání (29. dubna 1992)

XX. Vládní návrh zákona České národní rady o dani z nemovitostí podle sněmovních tisků 659 a 752

Projednávání (30. dubna 1992)

XXI. Vládní návrh zákona České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí podle sněmovních tisků 660 a 753

Projednávání (30. dubna 1992)

XXII. Vládní návrh zákona České národní rady o dani silniční podle sněmovních tisků 661 a 754

Projednávání (30. dubna 1992)

XXIII. Vládní návrh zákona České národní rady o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky podle sněmovních tisků 662 a 745

Projednávání (5. května 1992)

XXIV. Vládní návrh zákona České národní rady o správě daní a poplatků podle sněmovních tisků 691 a 755

Projednávání (30. dubna 1992)

XXV. Vládní návrh zákona České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů podle sněmovních tisků 683 a 767

Projednávání (30. dubna 1992)

XXVI. Návrh výboru pro vědu, vzdělání a kulturu na vydání zákona České národní rady O České akademii věd podle sněmovních tisků 667 a 761

Projednávání (4. května 1992)

XXVII. Návrh poslanců P. Klenera a dalších na vydání zákona České národní rady o vědě a technologiích podle sněmovních tisků 669 a 752

Projednávání (4. května 1992)

XXVIII. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise České národní rady pro otázky lustrací

Projednávání (4. května 1992)Přihlásit/registrovat se do ISP