Neprošlo opravou po digitalizaci !

Úterý 26. června 1990

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADÁ

1. schôdza 26. júna 1990

STENOGRAFICKÁ SPRÁVA

O SCHÔDZI SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

Zloženie slubu poslancov Slovenskej národnej rady

Voľba komisie poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania na ústavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady

Návrh volebného poriadku pre tajné hlasovanie na ústavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady

Návrh a voľba predsedu Mandátového a imunitného výboru SNR

Návrh a voľba členov Mandátového a imunitného výboru

SNR

Overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady

Správa o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 18. mája do 26. júna 1990

Návrh na voľbu predsedu Slovenskej národnej rady Voľba predsedu Slovenskej národnej rady

Určenie počtu členov Predsedníctva SNR, počtu podpredsedov SNR a overovateľov SNR

Návrh na zriadenie ďalších výborov Slovenskej národnej rady

Návrh na voľbu podpredsedov SNR, predsedov výborov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR

Voľba podpredsedov SNR, predsedov výborov SNR a ďalších členov Predsedníctva SNR

Návrh a voľba overovateľov Slovenskej národnej rady Návrh a voľba členov výborov Slovenskej národnej rady

Bratislava, jún 1990

Stenografická správa

o ustavujúcej /1/ schôdzi Slovenskej národnej rady,

konanej 26. júna 1990.

Predseda Najvyššieho súdu SR Karol Plank.

Námestník generálneho prokurátora SR poverený vedením prokuratúry SR Ladislav Čendula.

Predstavitelia zastupiteľských úradov v Bratislave.

členovia slovenskej volebnej komisie.

Vedúci ústredných orgánov Štátnej správy Slovenskej republiky.

147 poslancov SNR podľa liatiny o prítomnosti.

Vážená Slovenská narodila rada, vážené dámy a páni,

voľby do zákonodarných zborov rozhodli o prvých krokoch, ktoré sme slobodne urobili na ceste k demokracii. Regulárny a pokojný priebeh volieb u vysokým počtom voličov svedčí o veľkej dôvere v demokratizačný proces.

Predvolebné obdobie, príprava volieb a ich priebeh ukázali, že u nás sú všetky predpoklady na vytváranie pluralitnej demokratickej spoločnosti a právneho Štátu.

Novozvolených poslancov čaká v nastávajúcom IX. volebnom období veľa náročnej práce, ktorá nadviaže na doterajšiu činnosť obnovených zákonodarných zborov v uplynulom polroku. Táto práca bude klásť mimoriadne nároky na každého poslanca a úspech riešenia spoločných úloh bude závislet od kvalifikovanej a nezištnej práce každého z nich.

Vážená Slovenská národná rada,

Predsedníctvo slovenskej národnej rady podľa S 6 ods. 2 zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady určilo program ústavujúcej schôdze tak ako je uvedený v pozvánke.

Prvým bodom programu je Zloženie sľubu poslancov.

Podľa čl. 114 odsek l ústavného zákona o československej federácii máte zložiť poslanecký sľub . Tento akt vykonáte tak, že po prečítaní sľubu budete pristupovať ku mne a podaním ruky a slovom "sľubujem" zložite sľub.

Prosím prítomných, aby počas celého slávnostného aktu skladania sľubu poslancov stáli.

Prosím poslankyňu Gabrielu Kaliskú, aby prečítala text sľubu.

Poslankyňa G. Kaliská: Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem vecný Slovenskej republike, Českej a Slovenskej Federatívnej republlke, princípu demokracie a humanizmu. Budem dbať na vôľu a záujmy ľudu, riadiť sa ústavnými a ostatnými zákonmi Slovenskej republiky a Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a pracovať tak, aby sa uvádzali do života."

Poslanec Alfonz Adamica: Sľubujem. Poslanec Gábor Agárdy: Sľubujem. Poslanec Marián Andel: Sľubujem. Poslanec Anton Andráš: Sľubujem. Poslanec László Ásványi: Sľubujem. Poslankyňa Božena Badálová: Sľubujem. Poslanec František Baláž: Sľubujem. Poslanec Vojtech Balážik: Sľubujem. Poslanec František Balún: Sľubujem. Poslanec Štefan Bartakovics: Sľubujem. Poslankyňa Edita Bauerová: Sľubujem. Poslanec Eduard Bárány: Sľubujem. Poslanec Rudolf Belan: Sľubujem. Poslanec Vincent Blažko: Sľubujem. Poslanec Pavol Boroň: Sľubujem. Poslanec Róbert Brestenský: Sľubujem. Poslanec Ivan Brndiar: Sľubujem Poslanec Peter Brňák: Sľubujem. Poslanec Július Brocka: Sľubujem Poslanec Ján Bruncko: Sľubujem.

Poslanec Marián Budaj: Sľubujem. Poslanec Pál Csáky: Sľubujem. Poslanec Ivan Čarnogurský: Sľubujem. Poslanec Vladimír Čečetka: Sľubujem. Poslanec Dušan Černák: Sľubujem. Poslankyňa Etela Deáková: Sľubujem. Poslanec Ivan Dianiška: Sľubujem. Poslanec Rastislav Dlovčoš: Sľubujem. Poslanec László Dobos: Sľubujem Poslanec Dušan Dobrovodský: Sľubujem. Poslanec Jozef Dobrovolný: Sľubujem. Poslanec Karol Dubjel: Sľubujem. Poslanec Karol Dubovan: Sľubujem. Poslanec Miroslav Dziak-Košický: Sľubujem. Poslanec Peter Ďurišin: Sľubujem, poslanec Jozef Fllipp: Sľubujem. Poslanec Ján Findra: Sľubujem. Poslanac Ľubomír Fogaš: Sľubujem Poslanec Milan Ftáčnik: Sľubujem. Poslanec Milan Galanda: Sľubujem. Poslanec Juraj Gašpar: Sľubujem. Poslanec Michal Géci: Sľubujem. Poslanec Michal Gorcsos: Sľubujem. Poslanec Andrej Hajduk: Sľubujem. Poslanec Rudolf Hamerlík: Sľubujem. Poslanec Štefan Harna: Sľubujem. Poslanec Peter Haťapka: Sľubujem. Poslanec Mikuláš Hirjak: Sľubujem. Poslanec Roman Hofbauer: sľubujem. Poslanec Pavol Homola: Sľubujem. Poslankyňa Štefánia Homolova: Sľubujem. Poslanec Anton Hrnko: Sľubujem. Poslanec Martin Huba: Sľubujem. Poslanec Mikuláš Huba: Sľubujem. Poslanec Ivan Hudec: Sľubujem.

Poslanec Augustín Marián Húska: Sľubujem. Poslanec Jozef Hübel: Sľubujem. Poslanec Anton Hykisch: Sľubujem. Poslanec Cyril Ivan: Sľubujem. Poslanec Jaroslav Ivan: Sľubujem. Poslanec Jozef Ivan: Sľubujem. Poslanec Jozef Jakuš: Sľubujem. Poslanec Koloman Janics: Sľubujem. Poslanec Marián Januš: Sľubujem. Poslanec Ivan Jaroš: Sľubujem. Poslanec František Javorský: Sľubujem. Poslanec Bohumil Kačmár: Sľubujem. Poslankyňa Gabriela Kaliská: Sľubujem. Poslanec Anton Kaňa: Sľubujem. Poslanec František Kardoš: Sľubujem. Poslankyňa Oľga Keltošová: Sľubujem. Poslanec Anton Kertl: Sľubujem. Poslanec Ján Klepáč: Sľubujem. Poslanec Ladislav Kliman: Sľubujem. Poslanec Vladimír Kmeť: Sľubujem. Poslanec Ján Kmeťo: Sľubujem. Poslanec Vladimír Komár: Sľubujem. Poslankyňa Kveta Kondášová: Sľubujem. Poslankyňa Anna Koptová: Sľubujem. Poslanec Ladislav Košťa: Sľubujem. Poslanec Pavol Košťál: Sľubujem. Poslanec Vladimír Kotrus: Sľubujem. Poslanec Martin Krajčovič: Sľubujem. Poslanec Štefan Kružllak: Sľubujem. Poslanec Miroslav Kusý: Sľubujem. Poslanec Štefan Kvietik: Sľubujem. Poslanec Igor Laciak: Sľubujem. Poslanec Emil Lacko: Sľubujem. Poslanec Ivan Ľupták: Sľubujem. Poslanec Ján Ľupták: Sľubujem.

Poslanec Štefan Macko: Sľubujem. Poslanec Ján Majer: Sľubujem. Poslankyňa Oľga Marhulíková: Sľubujem. Poslanec Peter Markotán: Sľubujem, Poslanec Ján Masarik: sľubujem. Poslanec Miroslav Miček: Sľubujem. Poslanec František Mikloško: Sľubujem. Poslanec Jozef Mikloško: Sľubujem. Poslanec Eugen Mikó: Sľubujem. Poslankyňa Zuzana Mistríková: Sľubujem. Poslanec Vladimír Miškovský: Sľubujem. Poslanec László Nagy: Sľubujem. Poslanec Jozef Német: Sľubujem. Poslanec Štefan Nižňanský: Sľubujem. Poslankyňa Viera Nosková: Sľubujem. Poslanec Igor Novák: Sľubujem. Poslanec Viliam Oberhauser: Sľubujem. Poslanec Pavel Okres: Sľubujem. Poslanec Milan 0lejár: Sľubujem. Poslanec Miroslav Ondruš: sľubujem. Poslanec Vladimír Ondruš: Sľubujem. Poslankyňa Marta Oravcová: Sľubujem. Poslanec Ján Paučo: Sľubujem. Poslanec Peter Paulický: Sľubujem. Poslanec Ján Petko: Sľubujem. Poslanec Ladislav Pirovits: Sľubujem. Poslanec Juraj Plesník: Sľubujem. Poslanec Jozef Pokorný: Sľubujem. Poslanec Miroslav Pollák: Sľubujem. Poslanec Ladislav Porubec: Sľubujem. Poslanec Jozef Prokeš: Sľubujem. Poslankyňa Helena Rosinajová: Sľubujem. Poslanec Erno Rózsa: Sľubujem. Poslanec Peter Sabo: Sľubujem. Poslanec Milan Sečánský : Sľubujem.

Poslanec Ladislav Seják: Sľubujem. Poslanec Vladimír Sládek: Sľubujem. Poslanec Ladislav Snopko: sľubujem. Poslanec Jozef Sokol: Sľubujem. Poslanec Marcel Strýko: Sľubujem. Poslanec Rezso Szabó: Sľubujem. Poslanec Karol Szokol: Sľubujem. Poslanec Štefan Taraj: Sľubujem. Poslanec Peter Tatár: Sľubujem. Poslanec Peter Tirinda: Sľubujem. Poslankyňa Zdenka Tóthová: Sľubujem. Poslanec Jozef Trepáč: Sľubujem. Poslankyňa Daniela Uramová: Sľubujem. Poslanec Alexander Varga: Sľubujem. Poslanec Ján Varjú: Sľubujem. Poslankyňa Anna Vilčeková: Sľubujem. Poslanec Peter Weiss: Sľubujem. Poslanec Gábor Zászlós: Sľubujem. Poslankyňa Hana Zelinová-Havlátová: Sľubujem. Poslanec Alfonz Zoričák: Sľubujem. Poslanec Jozef Zselenák: Sľubujem. Poslanec Radomír Žingor: sľubujem.

Važené poslankyne, vážení poslanci,

pýtam sa vás, či ste všetci zložili ústavným zákonom predpísaný sľub?

Všetci prítomní poslanci zložili sľub/

Zisťujem, že všetci prítomní poslanci Slovenskej národnej rady vykonali ústavným zákonom predpísaný sľub.

Konštituovanie orgánov tohto parlamentu bolo pripravené na základe záverov spoločných stretnutí politických strán a politických hnutí, ktoré sú zastúpené v Slovenskej národnej rade. Ma základe toho skupina poslancov pripravila príslušné návrhy, o ktorých budete v priebehu ďalšieho rokovania hlasovať.

Skôr než pristúpime k hlasovaniu, v zmysle rokovacieho poriadku je potrebné zvoliť komisiu poslancov na zisťovanie výsledkov hlasovania pri kreovaní všetkých orgánov Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali písomne ako tlač číslo 1.

Má niekto z poslancov k predloženému návrhu otázky, pripomienky alebo iné návrhy?

/Nikto./

O voľbe komisie sa hlasuje verejne.

Kto je za zloženie komisie ako je uvedená v návrhu, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie./

Ďakujem.

Kto je proti?

/Nikto./

Kto sa zdržal hlasovania?

/Nikto./

Zisťujem, že Slovenská národná rada zvolila členov

komisie podľa návrhu.

Tretím bodom programu je

3.
Schválenie návrhu volebného poriadku pre tajné hlasovanie na ustavujúcej schôdzi Slovenskej národnej rady.

Na dnešnej ustavujúcej schôdzi budete tajným hlasovaním voliť funkcionárov Slovenskej národnej rady. Je potrebné, aby sa pre tieto voľby stanovil volebný poriadok.

Návrh volebného poriadku ste dostali ako tlač 2.

Má niekto z poslancov k predloženému návrhu otázky, pripomienky alebo doplnky?

/Nikto./

Pristúpime k hlasovaniu.

Kto je za uvedený návrh volebného poriadku, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie./

Ďakujem.

Kto je proti?

/Nikto./

Kto sa zdržal hlasovania?

/Nikto./

Zisťujem, že Slovenská národná rada schválila_ volebný poriadok.

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

štvrtým bodom programu je

4.
Návrh a voľba predsedu Mandátového a Imunitného výboru Slovenskej národnej rady,

Návrh ste dostali ako tlač číslo 3.

Má niekto z poslancov k predloženému návrhu pripo mienky alebo iný návrh?

/Nikto./

Prosím komisiu na zisťovanie výsledkov hlasovania, aby zabezpečila vydanie hlasovacích lístkov podľa zoznamu poslancov. Komisia po skončení volieb spočíta hlasy v miestnosti č. 112 na prvom poschodí a poverený člen komisie oznámi výsledky volieb Slovenskej národnej rade.

Prosím všetkých poslancov Slovenskej národnej rady, aby po obdržaní hlasovacích lístkov a ich úprave pristúpili k voľbe. Hlasovacie lístky si môžete upraviť vo vyhradených priestoroch za predsedníctvom, kde budete vchádzal po mojej ľavej strane a vychádzať budete po mojej pravej strane. Volebná schránka je umiestnená pred predsedníctvom po mojej pravej strane. Prosím všetkých poslancov, aby po vykonaní voľby zaujali svoje miesta.

/Rozdanie hlasovacích lístkov všetkým poslancom./ Pýtam sa, či má každý poslanec hlasovací lístok? /Všetci prítomní poslanci dostali hlasovacie lístky./

Prosím, aby ste vykonali voľbu predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady.

/Vykonanie voľby./

Vážené poslankyne, vážení poslanci,

má ešte niekto z vás vykonal voľbu? /Nikto./

Prosím, aby sa komisia na zisťovanie výsledkov hlasovania odobrala do určenej miestnosti a spočítala hlasy. Vyhlasujem 10-minútovú prestávku. Prosím vás o dodržanie časového limitu.

/Po prestávke./

Predsedajúci R. Schuster: Vážené poslankyne, vážení poslanci, pokračujeme v rokovani ústavujúcej schôdze. Prosím povereného člena komisie na zisťovanie výsledkov hlasovania poslanca Jána Pauču, aby oznámil Slovenskej národnej rade výsledok voľby.

Poslanec J. Paučo: Vážené poslankyne a poslanci, na voľbu predsedu Mandátového a Imunitného výboru Slovenskej národnej rady bolo poslancom vydaných 147 hlasovacích lístkov. Po sčítaní hlasov overovatelia zistili, že pri voľbe predsedu Mandátového a imunitného vybocu Slovenskej národnej rady bolo odovzdaných 14b platných hlasovacích lístkov.

Za kandidátku na funkciu predsedu Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady Kvetu Kondášovú hlasovalo 132 poslancov. Proti návrhu hlasovalo 13 poslancov.

Konštatuje sa, že poslankyňa Kvetá Kondášová bola zvolená za predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady.

/Potlesk./

Predsedajúci R. Schuster: Ďakujem poslancovi Jánovi Paučovi za oboznámeniu s výsledkom voľby.

Zisťujem, že za predsedníčku Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady bola zvolená poslankyňa Kveta Kondášová.

Srdečne jej blahoželáme. Piatym bodom programu je

5.
Návrh a voľba ďalších členov Mandátového a imunitného vybocu Slovenskej národnej rady.

Návrh ste dostali písomne ako tlač číslo 4.

Má niekto z poslancov k predloženému návrhu pripomienky alebo ďalšie návrhy?

Hlási sa pán poslanec Majer. 

Poslanec J. Majer: Keďže v tomto návrhu nie je zastúpená Demokratická strana, odporúčam, aby bol návrh doplnený o poslankyňu Boženu Badálovú. Prosím ju, aby sa predstavila.

Ďakujem.

/Poslankyňa Božena Badálová povstala./

Predsedajúci R. Schuster: Ďakujem. Sú ešte ďalšie doplňujúce návrhy?

Pán poslanec Huba.

Poslanec Mikuláš Huba: My by sme mali návrh na zmenu zástupcu za Stranu zelených. Namiesto pani Zdeny Tóthovej navrhujeme pána Petra Sabu.

Predsedajúci R. Schuster: Ďakujem. Ešte sú nejaké návrhy? /Ďalšie návrhy neboli./

Prosím, aby sme pri hlasovaní brali do úvahy tieto doplňujúce návrhy. To znamená návrh na doplnenie poslankyne Badálovej za Demokratickú stranu a na zmenu namiesto poslankyne Tóthovej poslanca Sabu.

Kto súhlasí s návrhom, vrátane doplnku a zmeny, nech zdvihne ruku!

/Hlasovanie./

Ďakujem.

Kto je proti?

/Nikto./

Kto sa zdržal hlasovania?

/6 poslancov sa zdržalo hlasovania./

Zisťujem, že Slovenská národna rada zvolila členov Mandátového a imunitného výboru 31 Slovenskej národnej _rady podľa predloženého návrhu doplneného o navrhnuté zmeny,

Šiestym bodom programu je

6.
Overenie platnosti voľby poslancov slovenskej národnej rady.

členovia Mandátového a Imunitného výboru Slovenskej národnej rady podľa S 40 ods. l písm. a/ a b/ zákona Slovenskej národnej rady o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady preskúmajú, či jednotliví poslanci Slovenskej národnej rady boli platne zvolení a zistia, či zložili predpísaný sľub. Predsedníčka výboru podľa Slovenskej národnej rade správu o overení platnosti voľby poslancov.

Prosím členov Mandátového a Imunitného výboru Slovenukej národnej rady, aby sa zišli na svoju prvú schôdzu, ktorá sa uskutoční v Modrom salóne na l.poschodí. Teraz prerušujem rokovanie ustavujúcej schôdze Slovenskej národnej rady na 30 minút. Prosím o dodržanie limitu.

/Po prestávke./

Vážené poslankyne, vážení poslanci, v rokovani ústavujúcej schôdze Slovenskej národnej rady pokračujeme Správou Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady.

Prosím predsedníčku Mandátového a Imunitného výboru Slovenskej národnej rady poslankyňu Kvetu Kondášovú o podanie správy.

Poslankyňa K. Kondášová: Vážená Slovenská národná rada, vážené poslankyne, vážení poslanci, Mandátový a imunitný výbor Slovenskej národnej rady podľa § 8 ods. l zákona SNR o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady predkladá ustavujúcej schôdzi návrh na overenie platnosti voľby poslancov. Členovia výboru ma poverili, aby som vás oboznámila s výsledkaml rokovania Mandátového a imunitného výboru Slovenskej národnej rady a predložila návrh na overenie platnosti voľby poslancov Slovenskej národnej rady.

Pri prvých slobodných voľbách do Slovenskej národnej rady po 44 rokoch prejavil náš národ, ako aj príslušníci iných národnosti žijúcich na Slovensku, značnú dávku politickej kultúry a slušnosti, prejav, ktorý je zárukou, že aj po niekoľkých desaťročiach sa nám podarí ohnoviť demokraciu v myslení i v činnosti ľudí. Príjemným zistením bola veľká účasť občanov na voľbách. Dobré je, že ľudia nie sú ľahostajní, ale naopak, že majú záujem prehlbovať demokratický proces v spoločnosti.

Podľa správy Slovenskej volebnej komisie bolo v Slovenskej republike v zoznamoch voličov zapísaných 3 622 650 voličov, z ktorých sa na voľbách zúčastnilo 3 455 65l, čo je 95,4 %. Odovzdaných bolo 3 377 726 platných hlasov.

V súlade so zákonom o voľbách do Slovenskej národnej rady zastúpenie v Slovenskej národnej rade majú tie politické strany a politické hnutia, ktoré získali viac ako 3 % z celkového počtu odovzdaných platných hlasov v rámci Slovenskej republiky. Sú to Demokratická strana, ktorá dostala 148 567 hlasov, čo je 4,39 %. Verejnosť proti násiliu 991 285 hlasov, čo je 29,34 %, Komunistická strana Česko-Slovenska 450 855 hlasov, t.j. 13,34 %, Együttélés - Spolužitie 292 636 hlasov, t.j. 8,66 %, Slovenská národná strana 470 984 hlasov, t.j. 13,94 %, Kresťansko-demottratlcké hnutie 648 782 hlasov, t.j. 19,20 l, Strana zelených 117 871 hlasov, t.j. 3,48 %. Znamená to, že Demokratická strana získala v Slovenskej národnej rade 7 mandátov, Verejnosť proti násiliu 48 mandátov, Komunistická strana Česko-Slovenska 22 mandátov, Együttélés - spolužitie 14 mandátov, Slovenská národná strana 22 mandátov, Kresťansko-demokratické hnutie 31 mandátov "a Strana zelených 6 mandátov. 124 poslancov, t.j. 82,6 % je slovenskej národnosti, 23 poslancov, t.j. 15,4 % je maďarskej národnosti a jeden poslanec, t.j. 0,7 % je národnosti ukrajinskej.

V našom novoustanovenom parlamente máme 10 žien, t.j. 12 %. 17 poslancov je vo veku do 35 rokov, 121 poslancov vo veku od 35 do 60 rokov a 12 poslancov má viac ako 60 rokov.Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP