Vystoupení členů vlády na schůzích Poslanecké sněmovny

K L A U S Václav

předseda vlády

1.PS,1.1.1993,11-8 projev př. vl.
6.PS,25.2.1993,15-26/II informace vl. o opatřeních v oblasti životního
prostředí
7.PS,25.3.1993,267-70,276-9 k informaci vl. o stavu jednání s vl. SRN ve
věci vysídlení přistěhovaalců z území SRN
18.PS,27.4.1994,191 odpověď na interpelaci posl. Sochora
18.PS,28.4.1994,209-10 odpověď na interpelaci posl. Wagnera
18.PS,28.4.1994,243-4 k T 814
19.PS,2.6.1994,276-7 k T 1022
19.PS,2.6.1994,288 k T 1024
23.PS,29.9.1994,264-5 k T 1093
24.PS,3.11.1994,330 k T 1199
24.PS,3.11.1994,344-5 k T 1212
25.PS,6.12.1994,79-112,120-1 vystoupení př. vl.
28.PS,9.2.1995,309 k T 1519
28.PS,9.2.1995,348 k T 1400
30.PS,20.4.1995,288 k T 1694
31.PS,25.5.1995,272 k T 1774
34.PS,28.9.1995,344 k T 1774
36.PS,2.11.1995,354-6 odpověď na interpelaci posl. Mandíka
36.PS,2.11.1995,357-8 odpověď na interpelaci posl. Štraita
36.PS,2.11.1995,360 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
36.PS,2.11.1995,362-4 odpověď na interpelaci posl. Řezáče
36.PS,2.11.1995,365-7 odpověď na interpelaci posl. Ficherové
36.PS,2.11.1995,368-71 odpověď na interpelaci posl. Z. Trojana
36.PS,2.11.1995,372 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
36.PS,2.11.1995,373-4 odpověď na interpelaci posl. Loukoty
36.PS,2.11.1995,376-7 odpověď na interpelaci posl. Vorlíčka
37.PS,7.12.1995,403-4 odpověď na interpelaci posl. Vyvadila
37.PS,7.12.1995,406-7 odpověď na interpelaci posl. Kryčera
37.PS,7.12.1995,409-10 odpověď na interpelaci posl. Matulky
37.PS,7.12.1995,411-2 odpověď na interpelaci posl. Jar. Nováka
37.PS,7.12.1995,413-4 odpověď na interpelaci posl. Vika
37.PS,7.12.1995,416-8 odpověď na interpelaci posl. Ortmana
37.PS,7.12.1995,419-21 odpověď na interpelaci posl. Vika
37.PS,7.12.1995,423-6 odpověď na interpelaci posl. Kryčera
39.PS,8.2.1996,447-50 odpověď na interpelaci posl. Exnera
39.PS,8.2.1996,452 odpověď na interpelaci posl. Matulky
39.PS,8.2.1996,454-5 odpověď na interpelaci posl. Vika
39.PS,8.2.1996,456-9 odpověď na interpelaci posl. Šolera
39.PS,8.2.1996,460-2 odpověď na interpelaci posl. Wagnera
39.PS,8.2.1996,464-5 odpověď na interpelaci posl. Kryčera
39.PS,8.2.1996,467-8 odpověď na interpelaci posl. Navrátila
39.PS,8.2.1996,469-70 odpověď na interpelaci posl. Orgoníkové
39.PS,8.2.1996,483-4 odpověď na interpelaci posl. Z. Trojana
39.PS,15.2.1996,1096-8 odpověď na interpelaci posl. Kryčera
39.PS,15.2.1996,1099-101 odpověď na interpelaci posl. Navrátila
39.PS,15.2.1996,1103-4 odpověď na interpelaci posl. Kryčera
39.PS,15.2.1996,1105-7 odpověď na interpelaci posl. Rašky
39.PS,15.2.1996,1109-13 odpověď na interpelaci posl. Hurty
39.PS,15.2.1996,1114-8 odpověď na interpelaci posl. Stiborové
40.PS,14.3.1996,465-7 odpověď na interpelaci posl. Skočovského
40.PS,14.3.1996,468-70 odpověď na interpelaci posl. Broulíka
40.PS,14.3.1996,472-4 odpověď na interpelaci posl. Hurty
40.PS,14.3.1996,476-9 odpověď na interpelaci posl. Exnera
40.PS,14.3.1996,480-1 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
40.PS,14.3.1996,483-5 odpověď na interpelaci posl. Bláhy
42.PS,25.4.1996,345-8 odpověď na interpelaci posl. Kryčera
42.PS,25.4.1996,350 odpověď na interpelaci posl. Bodyho
42.PS,25.4.1996,351-2 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
42.PS,25.4.1996,354 odpověď na interpelaci posl. Šolera
42.PS,25.4.1996,357-8 odpověď na interpelaci posl. Šolera
42.PS,25.4.1996,359-61 odpověď na interpelaci posl. Vyvadila
42.PS,25.4.1996,364-5 odpověď na interpelaci posl. Kryčera
42.PS,25.4.1996,367-8 odpověď na interpelaci posl. Vyvadila


B A U D Y Š Antonín

ministr obrany

10.PS,15.6.1993,53-4 odůvodnění T 282
15.PS,3.12.1993,463-5 k T 533
15.PS,8.12.1993,733-3 k T 734
18.PS,29.4.1994,378-80,390-1 odůvodnění T 952
19.PS,2.6.1994,269-70 k T 1022


B E N D A František

ministr životního prostředí

7.PS,23.3.1993,132-3,140 k informaci vl. o opatřeních v oblasti životního prostředí
11.PS,8.7.1993,285-6,300-1,305 k T 179
21.PS,8.7.1994,300-2 k T 915
21.PS,9.7.1994,380-3,389-90,393-6 odůvodnění T 957
28.PS,9.2.1995,452-3 odůvodnění T 1428
30.PS,20.4.1995,375-7,387 odůvodnění T 1505
31.PS,25.5.1995,284-8 k T 1606
32.PS,27.6.1995,628-9 k T 1613
32.PS,27.6.1995,642-3 k T 1752
34.PS,28.9.1995,515-6 odpověď na interpelaci posl. Vyvadila
36.PS,3.11.1995,598-9,603,608-9 odůvodnění T 1713
37.PS,12.12.1995,666-9,685-7 odůvodnění T 1932
39.PS,7.2.1996,303-5,314-6 odůvodnění T 2044
39.PS,7.2.1996,318-9,321-3 odůvodnění T 2066
39.PS,8.2.1996,389-92,400-2 odůvodnění T 2070
39.PS,15.2.1996,1152-4 odpověď na interpelaci posl. Lobkowicze
40.PS,13.3.1996,206-9,217-8 odůvodnění T 1932


B Ě L E H R Á D E K Stanislav

ministr ministr pro hospodářskou soutěž

viz Vystoupení poslanců

B U D I N S K Ý Vladimír

ministr dopravy

viz Vystoupení poslanců

D L O U H Ý Vladimír

ministr průmyslu a obchodu

8.PS,21.4.1993,251-63 ke zprávě vl. o stavu národ. hospodářství ČR
11.PS,8.7.1993,263-7,269-70 odůvodnění T 277
11.PS,8.7.1993,287-90 k T 179
14.PS,11.11.1993,301-2,304 odůvodnění T 528
15.PS,9.12.1993,883-4 k T 773
16.PS,15.2.1994,82-5 odůvodnění T 569
16.PS,15.2.1994,90-4 odůvodnění T 756
17.PS,24.3.1994,317 k T 904
17.PS,24.3.1994,361-3,369-71 k T 732
18.PS,28.4.1994,223-8 k T 904
19.PS,1.6.1994,144-7 odůvodnění T 837
19.PS,2.6.1994,294 k T 1022
19.PS,2.6.1994,298-301 k T 1022
19.PS,3.6.1994,519-22,532 odůvodnění T 929
24.PS,2.11.1994,142-5,166-7 odůvodnění T 1113
25.PS,14.12.1994,790 k T 1022
25.PS,14.12.1994,982-6 odůvodnění T 1114
25.PS,14.12.1994,991-3 odůvodnění T 1187
28.PS,7.2.1995,62-4 odůvodnění T 1312
28.PS,9.2.1995,337-9 k T 1393
28.PS,9.2.1995,343-5 k T 1394
29.PS,14.3.1995,80-2 odůvodnění T 1381
30.PS,20.4.1995,300-1 k T 1315
30.PS,20.4.1995,313-5 k T 1513
31.PS,23.5.1995,83-5 odůvodnění T 1586
31.PS,24.5.1995,99-100,103-4 odůvodnění T 1548
31.PS,24.5.1995,105-8,119-22 odůvodnění T 1563
37.PS,8.12.1995,584-5 odůvodnění T 1881
37.PS,8.12.1995,588-90 odůvodnění T 1983
37.PS,8.12.1995,591-4 odůvodnění T 1970
39.PS,9.2.1996,516-8 odůvodnění T 2036
39.PS,9.2.1996,520-3 odůvodnění T 2076
39.PS,9.2.1996,527-31 odůvodnění T 2084
39.PS,9.2.1996,541-2 odůvodnění T 2094
39.PS,14.2.1996,934-6 odůvodnění T 1997
39.PS,14.2.1996,937-9 odůvodnění T 2078
39.PS,21.2.1996,1161-4,1180-2 odůvodnění T 1947
39.PS,21.2.1996,1182-4 odůvodnění T 1970
39.PS,21.2.1996,1188-9 odůvodnění T 1983
40.PS,13.3.1996,252-3 odůvodnění T 1997
40.PS,13.3.1996,254-5 odůvodnění T 2078
40.PS,14.3.1996,341-3 k T 2118


D Y B A Karel

ministr hospodářství

6.PS,25.2.1993,33-5/II odůvodnění T 4
7.PS,25.3.1993,283-7 odůvodnění T 5
8.PS,20.4.1993,145-64,263-71 zpráva vl. o stavu národ. hospodářsatví ČR
8.PS,20.4.1993,172-82,313-21 informaci vl. o výsledku soutěže na využití býv. vojenského prostoru Ralsko-Mladá
9.PS,18.5.1993,95-9,109-12 odůvodnění T 217
9.PS,18.5.1993,119 odůvodnění T 216
16.PS,16.2.1994,265-71 odůvodnění T 599
17.PS,22.3.1994,45,223-8,283 odůvodnění T 599
18.PS,27.4.1994,164-5 odůvodnění T 840
18.PS,27.4.1994,166-8 odůvodnění T 841
24.PS,1.11.1994,64-5 odůvodnění T 1000
25.PS,8.12.1994,360-1 k T 1213
25.PS,8.12.1994,366-7,369 odůvodnění T 1270
25.PS,13.12.1994,640-3,932-4 odůvodnění T 1125
28.PS,8.2.1995,231-3,437-8 odůvodnění T 1289
29.PS,14.3.1995,104-8 odůvodnění T 1297
29.PS,16.3.1995,344-50 k T 1606
30.PS,18.4.1995,61-6 k T 1473
31.PS,25.5.1995,314-5 k T 1606
32.PS,21.6.1995,216-9,225 odůvodnění T 1639
34.PS,28.9.1995,505-8 odpověď na interpelaci posl. Buzkové
34.PS,28.9.1995,518-9 odpověď na interpelaci posl. Bláhy
36.PS,31.10.1995,98-102,146-7 odůvodnění T 1650
37.PS,8.12.1995,549-51 odůvodnění T 1938
37.PS,8.12.1995,553-5 odůvodnění T 1977
37.PS,8.12.1995,557-9 odůvodnění T 1898
39.PS,6.2.1996,181-3 odůvodnění T 2017
39.PS,6.2.1996,184-7,192-3 odůvodnění T 2019
39.PS,6.2.1996,194-6 odůvodnění T 2081
39.PS,13.2.1996,799-800 odůvodnění T 2100
39.PS,13.2.1996,802-3 odůvodnění T 2057
39.PS,15.2.1996,1002-3 odůvodnění T 1938
40.PS,13.3.1996,188-9 odůvodnění T 1898
40.PS,14.3.1996,493-6 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
42.PS,25.4.1996,379-80 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
42.PS,25.4.1996,383-8 odpověď na interpelaci posl. Šolera
42.PS,25.4.1996,401-2 odpověď na interpelaci posl. Vrchy


H O L Á Ň Vilém

ministr obrany

28.PS,8.2.1995,193-5,197 odůvodnění T 1366
30.PS,20.4.1995,371-2 odůvodnění T 1474
32.PS,28.6.1995,806-8 odůvodnění T 1652
37.PS,7.12.1995,445-6 odpověď na interpelaci posl. Štraita
37.PS,7.12.1995,451-3 odpověď na interpelaci posl. Vika
37.PS,8.12.1995,490-4,533-4 odůvodnění T 2003, T 2004
38.PS,19.12.1995,36-7,245-6 odůvodnění T 2008
38.PS,19.12.1995,78-80 k návrhu uns. PS podle usn. BBV č. 315/1995
40.PS,14.3.1996,501-2 odpověď na interpelaci posl. Skočovského
42.PS,25.4.1996,377 odpověď na interpelaci posl. Severy


K A B Á T Jindřich

ministr kultury

13.PS,14.10.1993,271-6,309-10,327 odůvodnění T 510

K A L V O D A Jan

místopředseda vlády

viz Vystoupení poslanců

K O Č Á R N Í K Ivan

ministr financí

3.PS,28.1.1993,160-2 k předběžné zprávě vl. o plnění stát. rozpočtu ČR za rok 1992
4.PS,5.2.1993,60-5,74-8 k návrhům platebních smluv mezi ČR a SR o používání peněžních prostředků v národních
měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu
8.PS,20.4.1993,48 k T 41
8.PS,22.4.1993,562 k T 300
9.PS,18.5.1993,62-65,158-61,171 odůvodnění T 258
9.PS,19.5.1993,241-2 k T 252
9.PS,20.5.1993,530-7,541-3 odůvodnění T 302
9.PS,20.5.1993,546-9,563-6 odůvodnění T 226
9.PS,20.5.1993,575-6 odůvodnění T 283
10.PS,15.6.1993,44-5,49-50 odůvodnění T 304
11.PS,7.7.1993,87-8 k T 383
11.PS,8.7.1993,323-4 odůvodnění T 381
11.PS,10.7.1993,590-2,618-21 odůvodnění T 403
11.PS,10.7.1993,666-71,700-1 odůvodnění T 404
12.PS,16.9.1993,237-43,256-7 ke zprávě vl. o plnění stát. rozpočtu ČR za I. pol. 1993
12.PS,16.9.1993,282-4 odůvodnění T 427
12.PS,16.9.1993,286,288 odůvodnění T 487
13.PS,13.10.1993,161-3 ke zprávě o bezpečnostní situaci v ČR
15.PS,1.12.1993,74 k vlastnictví Lidového domu
15.PS,1.12.1993,75-7,85 odůvodnění T 622
15.PS,1.12.1993,99-102,110-1,115 odůvodnění T 611
15.PS,1.12.1993,117-20,162-3 odůvodnění T 605
15.PS,1.12.1993,141-2,173-5 odůvodnění T 618
15.PS,2.12.1993,159 k revokaci usn. k T 611
15.PS,2.12.1993,195-6,299-300 odůvodnění T 619
15.PS,2.12.1993,234-6,278-83,309-10 odůvodnění T 617
315,340
15.PS,3.12.1993,382-6,393-6 odůvodnění T 745
15.PS,3.12.1993,409-32,527-9 odůvodnění T 533
7.12.1993,535-45,594
15.PS,8.12.1993,705-7 odůvodnění T 608 a T 609
16.PS,17.2.1994,486-7 odůvodnění T 570
16.PS,18.2.1994,491-2 odůvodnění T 525
16.PS,18.2.1994,508-10,582-3 odůvodnění T 616
17.PS,24.3.1994,297-8 odůvodnění T 787
19.PS,31.5.1994,65-6 odůvodnění T 869
19.PS,31.5.1994,69-70 odůvodnění T 862
19.PS,1.6.1994,174-82,231-8 odůvodnění T 936
21.PS,7.7.1994,128-31,155-7,268-9 odůvodnění T 1034
21.PS,8.7.1994,323-7,344-50 odůvodnění T 1014
23.PS,28.9.1994,215-6 odůvodnění T 975
23.PS,28.9.1994,219 odůvodnění T 1023
23.PS,29.9.1994,285-6 k T 1118
24.PS,1.11.1994,76 odůvodnění T 1102
24.PS,1.11.1994,79 odůvodnění T 1103
24.PS,1.11.1994,81-8,101-4 odůvodnění T 1211
25.PS,7.12.1994,146-8 odůvodnění T 1172
25.PS,7.12.1994,179-82,196-7,201-3, odůvodnění T 1173
207-8,216-7
25.PS,7.12.1994,234-5 odůvodnění T 1214
25.PS,7.12.1994,240-1,245 odůvodnění T 1215
25.PS,7.12.1994,248-9,256-7 odůvodnění T 1216
25.PS,7.12.1994,261-4,419-23 odůvodnění T 1218
25.PS,8.12.1994,316-8,321 odůvodnění T 1217
25.PS,8.12.1994,323-7,354-6,364,447-8 odůvodnění T 1213
25.PS,9.12.1994,460-84,857-67 odůvodnění T 1190
25.PS,14.12.1994,974-5 odůvodnění T 1391
25.PS,14.12.1994,978-80 odůvodnění T 1126, T 1183
28.PS,7.2.1995,54-7 odůvodnění T 1290
28.PS,7.2.1995,59-60 odůvodnění T 1323
28.PS,7.2.1995,79-81 odůvodnění T 1298
29.PS,14.3.1995,84-5 odůvodnění T 1392
29.PS,14.3.1995,89-9 odůvodnění T 1406, T 1407, T 1408
29.PS,14.3.1995,93-4 odůvodnění T 1524
30.PS,18.4.1995,42-3 odůvodnění T 1426
30.PS,18.4.1995,45-6,70-1 odůvodnění T 1473
30.PS,18.4.1995,77-9,98-101,109-1 odůvodnění T 1472
30.PS,20.4.1995,491-2 k T 1197
31.PS,23.5.1995,55-6 odůvodnění T 1525
31.PS,23.5.1995,58-9 odůvodnění T 1587
31.PS,23.5.1995,61 odůvodnění T 1601
31.PS,25.5.1995,349-63,429-33 odůvodnění T 1692
32.PS,21.6.1995,197-200,205-7 odůvodnění T 1822
32.PS,21.6.1995,209-12 odůvodnění T 1700, T 1701
32.PS,21.6.1995,214 odůvodnění T 1699
32.PS,21.6.1995,273-4,371-3 odůvodnění T 1677
32.PS,21.6.1995,290-2,386-7,395-7, odůvodnění T 1676
401-2,410
29.6.1995,948
32.PS,21.6.1995,304-6 odůvodnění T 1711
29.6.1995,956-7,965-9
32.PS,22.6.1995,312-3 odůvodnění T 1712
32.PS,28.6.1995,812-5,820-3 odůvodnění T 1776
32.PS,29.6.1995,1019-21 k T 1206
34.PS,26.9.1995,68-73,81-4 odůvodnění T 1870
34.PS,26.9.1995,128-9 k T 1775
34.PS,26.9.1995,131-2 k T 1857
34.PS,26.9.1995,135 k T 1858
34.PS,26.9.1995,137-8 k T 1873
34.PS,27.9.1995,227-31,405-6,422 odůvodnění T 1791
34.PS,28.9.1995,463 odůvodnění T 1906
35.PS,18.10.1995,38-55,95-8 odůvodnění T 1936
36.PS,2.11.1995,398-9 odpověď na interpelaci posl. Jar. Nováka
36.PS,3.11.1995,622 odůvodnění T 1933
36.PS,3.11.1995,624-7 odůvodnění T 1947
36.PS,3.11.1995,628-9 odůvodnění T 1906
37.PS,5.12.1995,72-3,76 odůvodnění T 1945
37.PS,6.12.1995,110-5 odůvodnění T 1936
12.12.1995,609-16
37.PS,7.12.1995,430-1 odpověď na interpelaci posl. Řezáče
37.PS,8.12.1995,485-6 odůvodnění T 1986
37.PS,8.12.1995,487-8 odůvodnění T 1987
38.PS,19.12.1995,85 odůvodnění T 1991
39.PS,8.2.1996,410-2 odůvodnění T 2054
39.PS,8.2.1996,415-7 odůvodnění T 2055
39.PS,8.2.1996,429-30 odůvodnění T 2071
39.PS,8.2.1996,432-3,437 odůvodnění T 2072
39.PS,8.2.1996,438-40 odůvodnění T 2080
39.PS,8.2.1996,442-3 odůvodnění T 2086
39.PS,8.2.1996,500-3 odpověď na interpelaci posl. Exnera
39.PS,8.2.1996,511-4 odůvodnění T 2091
39.PS,14.2.1996,914-5,921-2 k T 2038
39.PS,14.2.1996,953-4 odůvodnění T 2029
39.PS,14.2.1996,955 odůvodnění T 2067
39.PS,14.2.1996,957-8 odůvodnění T 2095
39.PS,15.2.1996,1042-3 odůvodnění T 1991, T 1933, T 1986
39.PS,15.2.1996,1047 odůvodnění T 1987
39.PS,15.2.1996,1136-7 odpověď na interpelaci posl. Koháčka
40.PS,13.3.1996,273-4 odůvodnění T 2115
40.PS,13.3.1996,279-80 odůvodnění T 2110
40.PS,13.3.1996,282 odůvodnění T 2029
40.PS,13.3.1996,284 odůvodnění T 2067
40.PS,13.3.1996,286 odůvodnění T 2095
42.PS,24.4.1996,176 odůvodnění T 2071
26.4.1996,420-1
42.PS,24.4.1996,180-1 odůvodnění T 2080
26.4.1996,427
42.PS,24.4.1996,197-8 odůvodnění T 2091
26.4.1996,436-7
42.PS,24.4.1996,200 odůvodnění T 2110


L O M Petr

ministr zdravotnictví

viz Vystoupení poslanců

L U X Josef

místopředseda vlády a ministr zemědělství

7.PS,25.3.1993,296-7 k T 5
8.PS,21.4.1993,241-50 ke zprávě vl. o stavu národ. hospodářství
9.PS,18.5.1993,122-3,198-200 odůvodnění T 22
9.PS,21.5.1993,642-6,739-41,764-6 odůvodnění T 212
11.PS,9.7.1993,462-3,465-6 odůvodnění T 298
13.PS,13.10.1993,188 k návrhu na volbu čl. prezidia PF ČR
13.PS,14.10.1993,252-3 k T 469
15.PS,2.12.1993,180-2,208-10,216-8 odůvodnění T 607
221-2
16.PS,17.2.1994,372 k T 710
17.PS,23.3.1994,195 k návrhu na volbu čl. prezidia PF ČR
18.PS,27.4.1994,169-70 odůvodnění T 815
19.PS,31.5.1994,81,84-5 odůvodnění T 972
19.PS,2.6.1994,324-5 k T 911
21.PS,8.7.1994,182-3 odpověď na interpelaci posl. Bláhy
21.PS,8.7.1994,237-9 k T 970
21.PS,8.7.1994,247 k T 1025
21.PS,9.7.1994,414-5 odůvodnění T 971
23.PS,29.9.1994,333-4,342 odůvodnění T 1094
31.PS,26.5.1995,550-2,559-60 odůvodnění T 1602
32.PS,28.6.1995,771-2 odůvodnění T 1709
32.PS,28.6.1995,778-9 odůvodnění T 1710
34.PS,27.9.1995,196-7 odůvodnění T 1819
34.PS,28.9.1995,503-4 odpověď na interpelaci posl. Bláhy
36.PS,1.11.1995,170-3,534-5 odůvodnění T 1591
36.PS,2.11.1995,401 odpověď na interpelaci posl. Orgoníkové
37.PS,8.12.1995,561-2 odůvodnění T 1952
37.PS,8.12.1995,566-7 odůvodnění T 1953
37.PS,8.12.1995,568-70 odůvodnění T 1965
37.PS,8.12.1995,572-3 odůvodnění T 1975
38.PS,20.12.1995,155-6,159-60 odůvodnění T 1998
38.PS,20.12.1995,162 odůvodnění T 1999
39.PS,6.2.1996,157-8 odůvodnění T 2012
39.PS,6.2.1996,160-1 odůvodnění T 2085
39.PS,6.2.1996,162-5,167-8 odůvodnění T 2048
39.PS,6.2.1996,178-9 odůvodnění T 2090
39.PS,7.2.1996,265-6 k vyhlášení stavu legislativní nouze
39.PS,8.2.1996,336 k T 1980
39.PS,8.2.1996,360-1,422-3 k T 2073
39.PS,13.2.1996,693-4,705-7 odůvodnění T 2077
39.PS,15.2.1996,1005 odůvodnění T 1952
39.PS,15.2.1996,1010-1 odůvodnění T 1953
39.PS,15.2.1996,1016-7 odůvodnění T 1965
40.PS,14.3.1996,345 odůvodnění T 1975
15.3.1996,633-4
40.PS,14.3.1996,347 odůvodnění T 1998
40.PS,14.3.1996,349-50 odůvodnění T 1999
40.PS,14.3.1996,351-3 odůvodnění T 1952
40.PS,14.3.1996,358-60 odůvodnění T 1953
40.PS,14.3.1996,365 odůvodnění T 1965
40.PS,14.3.1996,498-500 odpověď na interpelaci posl. Sýkory
40.PS,14.3.1996,504-6 odpověď na interpelaci posl. Sýkory
42.PS,23.4.1996,95 odůvodnění T 2085
42.PS,25.4.1996,381-2 odpověď na interpelaci posl. Hrdého


N Ě M E C Igor

ministr státní kontroly

3.PS,27.1.1993,112-3 ke zprávě o situaci v kontrolních institucích
ČR: Ministerstvu stát. kontroly a NKÚ ČR
7.PS,23.3.1993,75-7 odůvodnění T 49
9.PS,2.5.1993,503-10 informace vl. o připravovaném zřízení
příspěvkové organizace Orbis
15.PS,7.12.1993,617-8 odůvodnění T 737
21.PS,7.7.1994,113-5 odůvodnění T 1015
25.PS,14.12.1994,958-60 odůvodnění T 1189
30.PS,20.4.1995,389-92 odůvodnění T 1526
42.PS,23.4.1996,67-9,328-30 odůvodnění T 2009


N O V Á K Jiří

ministr spravedlnosti

viz Vystoupení poslanců

P I L I P Ivan

minist školství, mládeže a tělovýchovy

32.PS,21.6.1995,232-4 odůvodnění T 1430
32.PS,21.6.1995,253-5 odůvodnění T 1431
34.PS,28.9.1995,512-4 odpověď na interpelaci posl. Vyvadila
38.PS,20.12.1995,97-9,145-51 odůvodnění T 2001
39.PS,9.2.1996,613-4,623-4 odůvodnění T 2092
40.PS,14.3.1996,375-8 k T 2109
42.PS,25.4.1996,389-90 odpověď na interpelaci posl. Vyvadila
42.PS,25.4.1996,392-5 odpověď na interpelaci posl. Vyvadila


P I Ť H A Petr

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

2.PS,26.1.1993,102 k volbě prez. republiky
6.PS,25.2.1993,117-8/II k T 51
8.PS,20.4.1993,78-90,136-42 zpráva vl. o transformaci v oblasti školství
10.PS,16.6.1993,223,243-4 k T 193
11.PS,9.7.1993,456-8 k T 376
11.PS,10.7.1993,555-6,652-4 odůvodnění T 191
13.PS,14.10.1993,263 k T 281


R U B Á Š Luděk ministr zdravotnictví

viz Vystoupení poslanců

R U M L Jan

ministr vnitra

2.PS,26.1.1993,85 k volbě prez. republiky
3.PS,27.1.1993,36-9,46-7,779 odůvodnění T 17
3.PS,27.1.1993,59-61 k T 1
6.PS,23.2.1993,62-9/I informace vl. o stavu jednání s vl. SRN ve věci vysídlení přitěhovalců z území SRN
7.PS,25.3.1993,262-5 informaci vl. o stavu jednání s vl. SRN ve věci vysídlení přistěhovalců z území SRN
9.PS,20.5.1993,408-10,519-20 odůvodnění T 248
11.PS,8.7.1993,215-21 k žádosti prez. republiky o souhlas PS se jmenováním soudcům ÚS
11.PS,9.7.1993,535-8 odůvodnění T 428
11.PS,10.7.1993,718-9 k návrhu na zřízení VK PS pro vyšetření všech nesrovnalostí souvisejících s uložením
meteriálů Komise FS pro vyšetření událostí 17. listopadu
12.PS,16.9.1993,310-28 zpráva o bezpečnostní situaci v ČR
13.PS,12.10.1993,70-3,80 odůvodnění T 495
13.PS,12.10.1993,90-6,176-9 zpráva o bezpečnostní situaci v ČR
14.PS,9.11.1993,54-5 k T 468
15.PS,8.12.1993,683-6,692-4 odůvodnění T 626
15.PS,8.12.1993,749-51,753-4 odůvodnění T 627
17.PS,23.3.1994,136-7,145 k návrhu na změnu usn. PS č. 320 z 16.2.1994
18.PS,29.4.1994,333-6,433 odůvodnění T 766
19.PS,31.5.1994,100-2,123-4 odůvodnění T 959
19.PS,2.6.1994,355-7 odůvodnění T 916
19.PS,3.6.1994,471-2,516-7 odůvodnění T 860
20.PS,22.6.1994,16 k návrhu na vypuštění ustanovení z přílohy
usn. k T 860
21.PS,7.7.1994,58-61,76-8 k T 1016
23.PS,29.9.1994,299-300,302 k T 1117
23.PS,29.9.1994,359-61 odůvodnění T 983
25.PS,8.12.1994,406-10,416 odůvodnění T 1226
25.PS,14.12.1994,1004-7,1010 odůvodnění T 1145
28.PS,9.2.1995,424-6 odůvodnění T 1043
29.PS,15.3.1995,294-5 ke zprávě o činnosti kontrolního orgánu PS pro kontrolu činnosti BIS
31.PS,23.5.1995,63-6,74-5 odůvodnění T 1405
31.PS,23.5.1995,79-81 odůvodnění T 1588
31.PS,24.5.1995,212-3,225-7 odůvodnění T 1562
32.PS,28.6.1995,757-60 odůvodnění T 1735
32.PS,28.6.1995,762-4,769 odůvodnění T 1615
34.PS,27.9.1995,166-7 odůvodnění T 1841
34.PS,28.9.1995,496-8 odpověď na interpelaci posl. Grosse
36.PS,2.11.1995,304-7,538-43 odůvodnění T 1665
36.PS,2.11.1995,379-81 odpověď na interpelaci posl. Wagnera
36.PS,2.11.1995,385-7 odpověď na interpelaci posl. Krause
36.PS,2.11.1995,394 odpověď na interpelaci posl. Loukoty
36.PS,2.11.1995,411-2 odpověď na interpelaci posl. Jar. Nováka
36.PS,2.11.1995,441-2 odůvodnění T 1889
36.PS,2.11.1995,447-8 odůvodnění T 1948
36.PS,2.11.1995,450-2 odůvodnění T 1949
36.PS,3.11.1995,465-6 k T 1591
37.PS,7.12.1995,427-8 odpověď na interpelaci posl. Vika
37.PS,7.12.1995,439-41 odpověď na interpelaci posl. Valenty
37.PS,13.12.1995,693-6 odůvodnění T 1931
37.PS,13.12.1995,713 odůvodnění T 1948
37.PS,13.12.1995,715-6 odůvodnění T 1949
39.PS,7.2.1996,200-2 odůvodnění T 2027
39.PS,7.2.1996,207-8 odůvodnění T 2028
39.PS,7.2.1996,210-1 odůvodnění T 2042
39.PS,7.2.1996,213-6 odůvodnění T 2056
39.PS,8.2.1996,473-4 odpověď na interpelaci posl. Šolera
39.PS,14.2.1996,806-12,832-9,843,856 odůvodnění T 2050
39.PS,14.2.1996,875-6 odůvodnění T 1996
39.PS,15.2.1996,1130-3 odpověď na interpelaci posl. Drápely
39.PS,15.2.1996,1139 odpověď na interpelaci posl. Vika
40.PS,13.3.1996,295-9,312-3 k T 2040
40.PS,13.3.1996,331 k T 2053
40.PS,14.3.1996,392-6,449-51 odůvodnění T 1763
40.PS,14.3.1996,490-1 odpověď na interpelaci posl. Šolera
42.PS,23.4.1996,41-5,55-7 odůvodnění T 2049
42.PS,23.4.1996,61 odůvodnění T 2050
24,4,1996,233-5
42.PS,24.4.1996,161 k T 2053
42.PS,24.4.1996,164-6 odůvodnění T 2056
26.4.1996,440-1
42.PS,25.4.1996,294 odůvodnění T 2027
26.4.1996,448-9
42.PS,25.4.1996,271-3 odpověď na interpelaci posl. Vyvadila
42.PS,25.4.1996,374-6 odpověď na interpelaci posl. Vyvadila
42.PS,25.4.1996,396-400 odpověď na interpelaci posl. Vyvadila


S K A L I C K Ý Jiří

ministr pro správu národního majetku a privatizaci

7.PS,24.3.1993,164-8,172-3 odůvodnění T 7
8.PS,21.4.1993,238-41 ke zprávě vl. o stavu národ. hospodářství ČR
9.PS,18.5.1993,151-3 odůvodnění T 118
10.PS,15.6.1993,59-63,74-9 odůvodnění T 390
11.PS,8.7.1993,233-7,244-6 odůvodnění T 382
11.PS,8.7.1993,174-6 k volbě čl. prezidia FNM ČR
17.PS,23.3.1994,199-200 odůvodnění T 730
17.PS,24.3.1994,397 k T 814
18.PS,26.4.1994,48-51,57-60,176-7 odůvodnění T 800
18.PS,28.4.1994,238 k T 850
19.PS,1.6.1994,149-50,159-63 odůvodnění T 935
19.PS,1.6.1994,165-7,172 odůvodnění T 939
21.PS,8.7.1994,183 odpověď na interpelaci posl. Vačkáře
21.PS,8.7.1994,219-20 k T 1022
21.PS,9.7.1994,418-21,438-9 odůvodnění T 1012
21.PS,9.7.1994,441 odůvodnění T 939
23.PS,27.9.1994,46-8 odůvodnění T 1045
23.PS,29.9.1994,306-7 k T 1011
23.PS,29.9.1994,310-1 k T 1022
24.PS,3.11.1994,375-7 k T 1175
24.PS,3.11.1994,389-90,395-7 odůvodnění T 1171
24.PS,3.11.1994,402-4,411-8,420-2 odůvodnění T 1137
25.PS,13.12.1994,743-4,748-9 k T 1315
28.PS,9.2.1995,349-51 k T 1400
28.PS,9.2.1995,454-5 k návrhu na vzetí zpět T 1221
30.PS,19.4.1995,258-60,270-3 odůvodnění T 1582
31.PS,26.5.1995,595-6 odůvodnění T 1564
31.PS,26.5.1995,599-603 odůvodnění T 1582
34.PS,27.9.1995,274-5 odůvodnění T 1832
34.PS,27.9.1995,293-5 odůvodnění T 1905
34.PS,28.9.1995,510 odpověď na interpelaci posl. Bláhy
36.PS,2.11.1995,414-5 odpověď na interpelaci posl. Franka
37.PS,7.12.1995,290-4 k T 1758
37.PS,7.12.1995,433-4 odpověď na interpelaci posl. Franka
39.PS,7.2.1996,248-9 odůvodnění T 2043
39.PS,8.2.1996,485-6 odpověď na interpelaci posl. Broulíka
39.PS,15.2.1996,1072-4,1084-6 odůvodnění T 2037
39.PS,15.2.1996,1134-6 odpověď na interpelaci posl. Votavy
40.PS,15.3.1996,611-5 ke zprávě o stavu v rezortu zdravotnictví, příčinách současné situace a způsobech jejího
řešení
42.PS,23.4.1996,78 odůvodnění T 2043
42.PS,23.4.1996,78 odůvodnění T 2043


S T R Á S K Ý Jan

ministr dopravy

ministr zdravotnictví

viz Vystoupení poslanců

T I G R I D Pavel

ministr kultury

17.PS,23.3.1994,166-8 odůvodnění T 549
23.PS,29.9.1994,231-2 k T 1212
25.PS,9.12.1994,567-8 k T 1190
28.PS,8.2.1995,212-5 odůvodnění T 1358
31.PS,25.5.1995,271-2 k T 1774
34.PS,27.9.1995,199-202 odůvodnění T 1702
37.PS,13.12.1995,702-4 odůvodnění T 1935
38.PS,19.12.1995,54-5 k T 1989
39.PS,6.2.1996,148-50 odůvodnění T 1899
39.PS,14.2.1996,969-71,983 k T 1989
40.PS,13.3.1996,222-3 odůvodnění T 1935


V O D I Č K A Jindřich

ministr práce a sociálních věcí

6.PS,23.2.1993,77-80,90-6/I odůvodnění T 92
8.PS,22.4.1993,532-3 odůvodnění T 253
9.PS,19.5.1993,220-4,273-4 odůvodnění T 252
11.PS,8.7.1993,330-2,335-6 odůvodnění T 416
12.PS,16.9.1993,331-4,339-40 odůvodnění T 481
13.PS,13.10.1993,126-8,195-6 odůvodnění T 498
15.PS,3.12.1993,347-52,360-1, odůvodnění T 612
15.PS,3.12.1993,368-71 odůvodnění T 614
15.PS,8.12.1993,757-60,818-20 odůvodnění T 613
15.PS,9.12.1993,832-4 k pojistným plánům zdravot. pojišťoven na r. 1993
16.PS,15.2.1994,107-9 odůvodnění T 600
16.PS,15.2.1994,112-4,116 odůvodnění T 603
16.PS,15.2.1994,118-22 odůvodnění T 791
16.PS,16.2.1994,130-5,201-3 odůvodnění T 604
16.PS,17.2.1994,467-8,477-8 odůvodnění T 547
17.PS,22.3.1994,85-9,133-4 odůvodnění T 548
17.PS,23.3.1994,208-10 k pojistným plánům zaměst. zdrav. pojišťoven a VZP pro r. 1994
21.PS,8.7.1994,176-8 odpověď na interpelaci posl. Váchalové
21.PS,9.7.1994,529-30 k bilanci a pojistným plánům zaměst. zdrav. pojišťoven za r. 1993
22.PS,8.9.1994,16-20,29-32 odůvodnění T 1046
22.PS,8.9.1994,34-6,54-5 odůvodnění T 1040
25.PS,6.12.1994,128-3,133-4,141-2 odůvodnění T 1227
25.PS,14.12.1994,1036-7 k pojistným plánům zaměst. zdrav. pojišťoven na r. 1995
28.PS,9.2.1995,430 k pojistným plánům zemědělsko-potravinářké zdrav. pojišťovny na r. 1995
29.PS,16.3.1995,421-2 k pojistným plánům zaměst. zdrav. pojišťoven na r.1995
29.PS,16.3.1995,432-5 k T 1519
29.PS,16.3.1995,442 k T 1492
30.PS,19.4.1995,138-9,246-7 odůvodnění T 1506
31.PS,25.5.1995,404-5,410-1 odůvodnění T 1621
31.PS,26.5.1995,455-7,568-9,583-93 odůvodnění T 1444
32.PS,29.6.1995,845-51,1037 odůvodnění T 1574
32.PS,29.6.1995,933-6 odůvdonění T 1674
34.PS,28.9.1995,520-3 odůvodnění T 1901
36.PS,2.11.1995,417-20 odpověď na interpelaci posl. Štraita
37.PS,7.12.1995,458-60 odpověď na interpelaci posl. Sourala
39.PS,8.2.1996,478-82 odpověď na interpelaci posl. Orgoníkové
39.PS,9.2.1996,561-2 odůvodnění T 2059
39.PS,9.2.1996,567-8 odůvodnění T 2089
39.PS,9.2.1996,571-2 odůvodnění T 2082
39.PS,9.2.1996,635-7 k T 1981
39.PS,9.2.1996,642 k T 1990
39.PS,14.2.1996,951-2 odůvodnění T 2032
39.PS,15.2.1996,1147-51 odpověď na interpelaci posl. Kolářové
40.PS,13.3.1996,265-7,269 odůvodnění T 2116
40.PS,13.3.1996,271 odůvodnění T 2032
40.PS,14.3.1996,487-9 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
40.PS,14.3.1996,507-10 odpověď na interpelaci posl. Orgoníkové
40.PS,14.3.1996,522-3 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
42.PS,23.4.1996,110,247-8 odůvodnění T 2089


Z I E L E N I E C Josef

ministr zahraničních věcí

6.PS,23.2.1993,59-60/I odůvodnění T 95
8.PS,21.4.1993,324-43,375-8 k vl. koncepci v oblasti mezinárod. politiky ČR
10.PS,16.6.1993,163-6 odůvodnění T 377
15.PS,7.12.1993,642-6 odůvodnění T 606
15.PS,8.12.1993,709-11,743-5 odůvodnění T 734
28.PS,7.2.1995,68-70 odůvodnění T 1249
29.PS,14.3.1995,76-8 odůvodnění T 1291
34.PS,27.9.1995,143-5,163-4 odůvodnění T 1382
37.PS,5.12.1995,79-82 odůvodnění T 1982
37.PS,5.12.1995,85-7 odůvodnění T 1892
37.PS,7.12.1995,304-5 odůvodnění T 1892
38.PS,19.12.1995,43-4 odůvodnění T 1982
39.PS,8.2.1996,487-91 odpověď na interpelaci posl. Payna
39.PS,8.2.1996,504-8 odpověď na interpelaci posl. Wagnera
39.PS,13.2.1996,783-6 odůvodnění T 1996
39.PS,13.2.1996,788-90 odůvodnění T 2016
39.PS,13.2.1996,793-7 odůvodnění T 2099
39.PS,15.2.1996,1049-51 odůvodnění T 1902
39.PS,15.2.1996,1052-4 odůvodnění T 1903
39.PS,15.2.1996,1120-4 odpověď na interpelaci posl. Votavy
39.PS,15.2.1996,1125-8 odpověď na interpelaci posl. Šolera
40.PS,12.3.1996,95-7 odůvodnění T 2114
40.PS,14.3.1996,424-6 odůvodnění T 1996
40.PS,14.3.1996,427-9 odůvodnění T 2016
40.PS,14.3.1996,432-4 odůvodnění T 2099
40.PS,14.3.1996,435-6 odůvodnění T 2100
40.PS,14.3.1996,438-9 odůvodnění T 2057
Přihlásit/registrovat se do ISP