Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 12. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 12. schůze, 10. července 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Jiří Honajzer


75. Návrh poslanců Františka Brožíka a Zdeňka Jičínského na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 175 - prvé čtení

Poslanec František Brožík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Michal Frankl
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec František Brožík
Poslanec Oldřich Kužílek
Poslanec František Brožík
Poslanec Robert Kolář
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Pavel Dostál
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Michal Frankl
Poslanec Petr Šulák
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec František Brožík
Poslanec Jozef Wagner
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Stanislav Gross


76. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydáni zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 179 - prvé čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Hana Marvanová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Daniel Kroupa
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Hana Marvanová


77. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon ČNR č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 209 - prvé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jindřich Vodička
Poslanec Vladimír Špidla
Poslanec Martin Smetana
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze byla přerušena ve 12.07 hodin.)
(Schůze opět zahájena ve 13.31 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


78. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňují zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 193 - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jaroslav Orel
Poslankyně Vlasta Hrůzová
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Jaroslav Orel


79. Návrh poslance Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 200 - prvé čtení

Poslanec Josef Borák
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Ivan Mašek


80. Vládní návrh ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 218 - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Zdeněk Zajíček
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Místopředseda PSP Jan Kasal
Předseda vlády ČR Václav Klaus


81. Návrh poslance Dušana Kulky na vydání ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků, podle sněmovního tisku 194 - prvé čtení

Poslanec Václav Grulich
Poslanec Dušan Kulka
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Josef Houzák
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Václav Frank
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda vlády ČR Václav Klaus
Poslanec Jaroslav Melichar
Poslankyně Drahoslava Bartošková
Poslanec Václav Nájemník
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Pavel Maixner
Poslanec Miroslav Sládek
Poslanec Oldřich Vrcha
Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Jiří Payne
Ministr Pavel Bratinka
Poslankyně Květoslava Kořínková
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Vik
Poslanec Vilém Holáň
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Jednání přerušeno v 17.15 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 17.47 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Michal Frankl
Poslanec Zdeněk Zajíček
Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslanec Dušan Kulka
Poslanec Václav Grulich
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Jiří Václavek
Poslanec Zdeněk Zajíček
Poslanec Jiří Payne
Poslanec Zdeněk Zajíček


83. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, podle sněmovního tisku 215 - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Martin Říman
Poslanec Karel Sehoř
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena v 18.32 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 19.47 hodin.)

Místopředseda PSP Karel Ledvinka


84. Návrh mandátového a imunitního výboru k žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání poslance Parlamentu České republiky pana Josefa Krejsy

Poslankyně Ivana Plechatá
Poslanec Jan Vik
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Vik
Poslanec Josef Krejsa
Poslanec Ivan Mašek
Poslanec Jan Vik
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Pavel Dostál
Pan Vik lže, když tvrdí, že pan Krejsa v časopise Republika tyto útoky nikdy nedělal. Vždyť například narážkou na údajný židovský původ některých ústavních činitelů se Krejsa snaží v Republice č. 19 z roku 1996 na straně 6 vzbudit dojem, že právě židé se usilují domluvit s Němci na úkor českého národa. Píše doslova
Místopředseda PSP Karel Ledvinka
Poslanec Michal Prokop
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Sládek
Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Karel Ledvinka

(Schůze přerušena ve 21.08 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP