Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 20. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 20. schůze, 13. února 1998

Předchozí část   Následující část(Schůze opět zahájena v 9.03 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman


100. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena v 9.06 hodin.)
(Schůze opět zahájena v 9.31 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman


100. Návrh na volbu místopředsedy Poslanecké sněmovny

Poslanec Robert Kolář


73. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 261/ -třetí čtení

Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Jiří Karas
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Josef Houzák
Poslanec Libor Ambrozek


85. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - třetí čtení

Poslankyně Marie Noveská
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Tomáš Květák
Poslanec Marek Benda
Poslanec Andrej Gjurič
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Dušan Kulka


83. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobků /sněmovní tisk 236/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Langer
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Plachý
Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Poslanec Miroslav Grégr


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Švrček
Poslanec Karel Vymětal
Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Poslanec Zdeněk Švrček
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena ve 12.11 hodin.)
(Schůze zahájena ve 13.33 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Marek Benda


103. Návrh na potvrzení předsedkyně ústavně právního výboru ve funkci

Místopředseda PSP Jan Kasal


80. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - třetí čtení

Poslanec Ivan Langer


82. Návrh poslance Dalibora Matulky na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 179/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Jan Kasal


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 226/ - třetí čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Ivan Langer
Poslankyně Hana Marvanová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Hana Marvanová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslankyně Hana Marvanová
Ministr vnitra ČR Cyril Svoboda


86. Návrh poslanců Karla Macha a Jaroslava Palase na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 200/ - třetí čtení

Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Jaroslav Orel
Poslanec Dalibor Matulka


22. Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Místopředsedkyně PSP Petra Buzková


22. Vládní návrh zákona o zdravotní péči a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů /sněmovní tisk 333/ - prvé čtení

Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová
Poslanec Josef Janeček
Ministryně zdravotnictví ČR Zuzana Roithová
Poslankyně Eva Fischerová
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Stanislav Gross
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Schůze přerušena v 15.12 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP