Stenografický zápis 27. schůze, 5. února 2008


(Jednání zahájeno ve 14.04 hodiny.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Jaroslav Krupka
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Marek Benda
Poslanec Lubomír Suk
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Milan Šimonovský


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/3/ - vrácený Senátem

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Karel Kratochvíle
Senátor Josef Vaculík
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Petr Wolf
Poslanec Přemysl Rabas
Poslanec Pavel Bohatec
Poslanec Petr Zgarba
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Jaroslav Klein
Poslanec František Laudát


71. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, podepsaná v Praze dne 12. září 2007 /sněmovní tisk 328/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Ivan Langer
Poslanec Miloslav Soušek


126. Vládní návrh zákona o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013 /sněmovní tisk 399/ - druhé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Lubomír Suk


75. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na učinění výhrady ČR k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) /sněmovní tisk 376/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Milan Šimonovský


76. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Praze dne 26. října 2007 /sněmovní tisk 377/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Tomáš Dub


77. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na výpověď Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k této dohodě, podepsané v Praze dne 2. prosince 1959, ve vztahu k Ruské federaci /sněmovní tisk 378/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Rudolf Kufa
Poslanec Václav Exner


79. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou, podepsaná v Praze dne 14. prosince 2007 /sněmovní tisk 392/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Jan Schwippel
Poslanec Václav Exner
Poslanec Jan Schwippel


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Addis Abebě dne 25. července 2007 /sněmovní tisk 279/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Wolf
Poslankyně Miloslava Vostrá


65. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh na přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států (Helsinky, 17. března 1992) /sněmovní tisk 275/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová


68. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 186 o práci na moři spolu se stanoviskem vlády k informaci /sněmovní tisk 312/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec David Kafka


69. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsána v Praze dne 7. září 2007 /sněmovní tisk 313/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Milan Šimonovský
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Petr Červenka


70. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci, podepsaná v Praze dne 6. září 2007 /sněmovní tisk 326/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Ondřej Liška
Poslanec Milan Šimonovský


72. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá návrh na vypovězení Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 45 ze dne 21. června 1935 o zaměstnávání žen podzemními pracemi v podzemí a dolech všech druhů, a článku 8 odst. 4 Evropské sociální charty ze dne 18. října 1961 /sněmovní tisk 336/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslankyně Dagmar Molendová
Poslankyně Anna Čurdová
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas
Poslanec Zdeněk Jičínský
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Petr Nečas


108. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006 /sněmovní tisk 346/

Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Václav Mencl
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání skončilo v 16.43 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP