Stenografický zápis 27. schůze, 6. února 2008


(Schůze zahájena v 9.05 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Tom Zajíček
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 9.13 hodin.)
(Jednání opět zahájeno v 9.30 hodin)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Michal Hašek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr vnitra ČR Ivan Langer


80. Návrh poslanců Petra Bratského, Michaely Šojdrové, Olgy Zubové, Bohuslava Sobotky, Kateřiny Konečné a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 217/ - třetí čtení

Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Tom Zajíček


81. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 248/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Marek Benda


84. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení

Poslanec Petr Rafaj


85. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 289/ - třetí čtení

Poslanec Vítězslav Jandák
Ministr kultury ČR Václav Jehlička
Poslanec Vítězslav Jandák


87. Vládní návrh zákona o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí) /sněmovní tisk 358/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Daniel Rovan


88. Vládní návrh zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 359/ - třetí čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jaroslav Plachý


89. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev /sněmovní tisk 360/ - třetí čtení

Poslanec Miloslav Kala
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jaroslav Plachý
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 10.30 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.32 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


56. Senátní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 381/ - prvé čtení

Senátor Jiří Pospíšil
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Stanislav Grospič


57. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 382/ - prvé čtení

Senátor Jaroslav Kubera
Poslanec Miloslav Kala
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec David Rath
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Ladislav Šustr
Poslanec Zdeněk Škromach
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec David Rath
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Jan Bürgermeister
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Josef Řihák
Poslanec David Rath
Senátor Jaroslav Kubera
Poslanec Miloslav Kala
Senátor Jaroslav Kubera


109. Zpráva vlády o využití legislativních podnětů ze Souhrnné zprávy o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2006 a Zpráva vlády o využití doporučení Veřejného ochránce práv na změny právní úpravy, uvedených v Souhrnné zprávě o činnosti Veřejného ochránce práv za rok 2006 /sněmovní tisk 365/

Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslanec Ladislav Mlčák
Veřejný ochránce práv Otakar Motejl
Poslanec Václav Exner
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslanec Ladislav Mlčák


124. Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2008

Poslanec Cyril Zapletal
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová

(Jednání pokračovalo v 16.22 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová
Poslankyně Hana Orgoníková
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


51. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Kateřiny Konečné, Marty Bayerové, Ivany Levé a Pavla Hojdy na vydání zákona o Národním parku Šumava a o změně zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 379/ - prvé čtení

Poslankyně Kateřina Konečná
Poslankyně Marta Bayerová
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Ministr vlády ČR Cyril Svoboda
Poslankyně Kateřina Konečná
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Přemysl Rabas
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


125. Informace ministra zahraničních věcí o budoucím statutu Kosova

Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec František Laudát
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Jan Schwippel
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Jan Vidím
Místopředseda PSP Jan Kasal


73. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech, podepsaná 28. května 2001 v Kyjevě /sněmovní tisk 343/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 18.15 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP