Stenografický zápis 28. schůze, 11. března 2008Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze zahájena ve 14.09 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Václav Exner
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Petr Bratský
Poslanec Pavel Hrnčíř
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Jiří Polanský
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Doktor
Poslanec František Bublan
Poslankyně Ivana Levá
Poslanec Josef Smýkal
Poslankyně Věra Jakubková
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Poslanec Tomáš Dub
Poslanec Jaroslav Krákora
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 14.44 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.50 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Miroslav Svoboda
Místopředsedkyně PSP Lucie Talmanová


1. Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 184/5/ - vrácený prezidentem republiky

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Karel Kratochvíle
Poslanec Josef Řihák
Poslanec Jiří Paroubek


3. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Bohatec
Poslanec Přemysl Rabas


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 350/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Václav Grüner
Poslanec Zdeněk Škromach


9. Návrh poslanců Davida Kafky a Václava Mencla na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 371/ - druhé čtení

Poslanec David Kafka
Poslanec Daniel Petruška
Místopředseda PSP Jan Kasal


10. Návrh poslance Oldřicha Vojíře na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb., a zákona č. 293/2004 Sb. /sněmovní tisk 380/ - druhé čtení

Poslanec Oldřich Vojíř
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Oldřich Vojíř


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 396/ - druhé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Ladislav Šustr


16. Vládní návrh zákona o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách) /sněmovní tisk 393/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Jozef Kochan
Poslanec Boris Šťastný


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Tomáš Julínek
Poslanec Miroslav Krajíček


21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 426/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Aleš Rádl


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 427/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Aleš Řebíček
Poslanec Karel Sehoř


26. Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 387/ - prvé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Rafaj
Poslanec Michal Doktor


27. Návrh poslance Michala Doktora na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 388/ - prvé čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Petr Braný


28. Návrh poslanců Zuzky Bebarové - Rujbrové, Františka Bublana a Zdeňka Maršíčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 403/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Zdeněk Maršíček
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Tomáš Kladívko
Poslankyně Helena Mallotová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec František Bublan
Poslanec Miloslav Soušek
Poslanec Václav Exner


29. Návrh poslanců Petra Gandaloviče, Jiřího Papeže, Oldřicha Vojíře, Jiřího Hanuše, Pavla Kováčika, Michala Haška a Zdeňka Macha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 414/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda vlády a ministr životního prostředí ČR Martin Bursík
Ministr zemědělství ČR Petr Gandalovič
Poslanec Petr Zgarba
Poslanec Petr Braný
Poslanec Michal Doktor
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání skončilo v 18.48 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP