Stenografický zápis 75. schůze, 11. března 2010


(Jednání zahájeno v 9.02 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Bratský
Poslankyně Věra Jakubková
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Pavel Němec
Poslanec David Kafka


276. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Poslanec Pavel Vanoušek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Ivan Ohlídal


48. Návrh poslanců Petra Bratského, Vlasty Bohdalové, Milana Bičíka, Ondřeje Lišky, Zbyňka Novotného, Jiřího Carbola, Olgy Zubové, Ivana Ohlídala a Ladislavy Zelenkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1038/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Bratský


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - prvé čtení

Poslanec Miloš Patera
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 10.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.21 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Jan Kasal

(Jednání přerušeno v 10.22 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 10.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Kasal
Poslanec Ivo Kantor


99. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 889/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti vlády ČR Daniela Kovářová
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Ludvík Hovorka


29. Návrh poslanců Václava Grünera, Karla Kratochvíle, Ladislava Skopala, Přemysla Rabase, Miloslavy Vostré, Josefa Šenfelda a dalších na vydání zákona o zahrádkářské činnosti a úpravě některých podmínek jejího provozování (zahrádkářský zákon) /sněmovní tisk 791/ - druhé čtení

Poslanec Václav Grüner
Poslanec Jaroslav Klein
Poslanec Jiří Petrů
Poslanec Jan Babor
Poslankyně Zdeňka Horníková
Místopředseda PSP Jan Kasal


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony ke zkvalitnění jejich aplikace a ke snížení administrativní zátěže podnikatelů /sněmovní tisk 1048/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška
Poslanec František Sivera
Ministr pro místní rozvoj vlády ČR Rostislav Vondruška


27. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Karla Šplíchala, Davida Ratha a Františka Bublana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 756/ - druhé čtení

Poslanec Karel Šplíchal
Poslanec Pavel Ploc
Poslanec Jiří Čepelka
Poslanec Ivan Langer
Poslanec Karel Šplíchal
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Jiří Čepelka
Poslanec Vladimír Šoltys
Poslanec Jiří Čepelka


38. Návrh poslanců Pavla Němce, Jana Hamáčka a Gabriely Kalábkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 990/ - druhé čtení

Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Hana Šedivá
Poslanec Pavel Němec
Poslankyně Kateřina Jacques
Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová

(Jednání přerušeno v 11.24 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek


277. Ústní interpelace

Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Exner
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Pavel Němec
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Pavel Němec
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jaroslav Plachý
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Jaroslav Plachý
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Miroslav Váňa
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec Pavel Němec
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Pavel Němec
Předseda vlády ČR Jan Fischer
Poslanec Václav Exner
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 15.25 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.31 hodin.)

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Václav Exner
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Václav Exner
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec František Sivera
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslankyně Kateřina Konečná
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Tomáš Dub
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Ivan Ohlídal
Poslanec Pavel Němec
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Václav Exner
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo v 16.07 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP