Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Petr Orel

Schůze: 72

72. schůze (1. - 18. 12. 2020)

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 556/9/ - vrácený Senátem  
část č. 9 (1. 12. 2020)


Přihlásit/registrovat se do ISP