Pondělí 20. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

5.
Vyhlášení lhůt na podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru
a na kandidáty na předsedu, místopředsedy a ověřovatele Poslanecké sněmovny

Prosím, aby se slova ujal pan předseda volební komise pan poslanec Martin Kolovratník.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Pane předsedající, děkuji za slovo. Avizuji kolegyním a kolegům, že to je poslední bod této dnešní části schůze.

My jsme na své první schůzi 15. listopadu přijali usnesení číslo 5, kterým jsme stanovili lhůty pro podávání návrhů na členy mandátového a imunitního výboru, dále na kandidáty na předsedu Poslanecké sněmovny a na ověřovatele Poslanecké sněmovny. Prosím o dobrý pozor pro předsedy poslaneckých klubů, resp. vaše tajemníky - ta lhůta je dnes do 17 hodin. Prosím tedy, aby jednotlivé kluby podaly své návrhy. My bereme na vědomí tu dohodu, resp. teď poslední hlasování, že mandátový a imunitní výbor bude mít 19 členů, a tedy podle tabulky poměrného zastoupení prosím, aby na volební komisi poslanecké kluby podaly své návrhy.

Jaký bude jízdní řád? My ještě dnes v 18 hodin zasedneme, přijmeme usnesení na volební komisi. Mezi samotnou komisí a volbou musí být čtyřiadvacetihodinová lhůta, předpokládám tedy, že k té volbě samotné bude moci dojít asi ne v úterý večer, ale během středečního dne.

Ještě možná zopakuji ty počty - omlouvám se, dojdu si pro své podklady. (Děje se.)

Tak, po té rozpravě a po dohodě, ke které jsme dospěli, to tedy znamená následující. Hnutí ANO bude do mandátového a imunitního výboru nominovat 8 poslanců, nově zřízený Demokratický blok 5 poslanců, Piráti 2, SPD 2, KSČM jednoho a ČSSD jednoho zástupce. Takto teď ty počty vycházejí.

Zároveň chci požádat... připomenout, omlouvám se, usnesení č. 5 volební komise, kde - musím to říci pro stenozáznam - pověřujeme tajemnici komise paní Václavíkovou, aby od poslaneckých klubů jménem volební komise přijímala všechny nominace a následně předsedy poslaneckých klubů o nich informovala. Takže ještě dnes večer, až zasedání komise skončí, tak tu informaci obdržíte, jak ty návrhy vypadají. Zároveň volební komise souhlasila s tím, že tajemnice může být přítomna ve volební místnosti v době konání tajných voleb a při zpracování jejich výsledků.

A ode mne ještě jedna důležitá informace. My jsme se, kolegyně a kolegové, dohodli na té volební komisi, že v tuto chvíli na 17. hodinu máme vyhlášenou lhůtu na návrhy na předsedu Poslanecké sněmovny, dále do zmíněného mandátového a imunitního výboru a na ověřovatele Poslanecké sněmovny. A vzhledem k tomu, jaká byla praxe před čtyřmi roky, já jsem se díval do stenozáznamu, tehdy jsme stejným termínem ve stejný čas vyhlásili i návrh na nominace na místopředsedy Poslanecké sněmovny. Korektně říkám, že na komisi dohoda nebyla, že jsme tu lhůtu nevyhlašovali, ale po té dnešní debatě a i po tom, jak předpokládáme, že ta schůze bude vypadat, tak bych v tuto chvíli chtěl tuto lhůtu vyhlásit. Tedy rád bych za komisi vyhlásil a dal vám ke zvážení návrh na podání lhůty i na místopředsedy Poslanecké sněmovny, a to dnes do 17 hodin. Jenom snad vysvětlení - pokud bychom to dneska neudělali, tak ta lhůta bude teprve vyhlášena ve středu a volba místopředsedů by se protahovala do pátku tohoto týdne. Pokud to dneska stihneme, můžeme ve středu po volbě předsedy zvolit i místopředsedy.

Vím, mám avizovanou reakci, že kolegové nebudou všichni souhlasit. Snad za sebe chci říci, že i když v tuto chvíli ještě nevíme, neznáme ten počet místopředsedů, jak to bude vypadat, tak nominace samozřejmě je možné podat, ten seznam jmen může být teoreticky větší. Podle toho, jak až dojde k dohodě, jak se rozhodneme ve středu, tak podle toho pak pro vás budou připraveny hlasovací lístky. To znamená, že ať už počet místopředsedů by byl jedno, druhé nebo třetí číslo, tak vždycky na těch lístcích budeme vybírat ze všech návrhů, které budou podány, a pouze ten počet, o kterém Sněmovna rozhodne. To znamená, technicky v tom není žádný problém, a já bych tedy rád tu lhůtu na místopředsedy vyhlásil také v tuto chvíli do 17 hodin.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedající Jan Hamáček: Tak pan předseda Stanjura, potom pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak já bych chtěl, aby mě poslouchal pan poslanec Kolovratník. Buď máme komisi, nebo ji zrušme a vy budete rozhodovat všechno sám. Já jsem dostal jako předseda klubu minulý týden informaci, kde byla lhůta dejme tomu komfortní pro klub, zhruba pětidenní, na to, abychom dali nominace. Ta lhůta skončí za 75 minut. A vy v této chvíli říkáte, že máme 75 minut na to, abychom svolali kluby, udělali nominace, protože vy někam spěcháte. Musel byste, milý pane předsedo, nejdřív svolat volební komisi, změnit své usnesení, a pak vyhlásit normální lidskou lhůtu - a ne v minutách! Nevím, jak jste na to vůbec přišel, že vy můžete přijít a říci bez dohody... Ta dohoda komise byla přece úplně jiná. A vy ji měníte - teď už jenom 74 minut před ukončením lhůty. Že jste neřekl do šestnácti, že bychom to teď rychle napsali a vám odevzdali přímo tady na sále!

Já, pane předsedající, proti tomu protestuji, protože to není možné. Buď tady máme nějaký orgán, poslaneckou komisi, která se na něčem usnese, hlasováním rozhodne, nebo pak kdykoliv přijde předseda volební komise a řekne: všechno je jinak, já spěchám, už tady nechci v pátek být, tak pojďme to udělat teďka rychle, do pěti hodin. To přece není možné!

 

Předsedající Jan Hamáček: Než dám slovo dalším přihlášeným, tak se to pokusím zjednodušit. Já jsem se mezitím poradil s legislativou. Skutečně usnesení volební komise neobsahuje vyhlášení volební lhůty na místopředsedy Sněmovny a bez toho, aby volební komise rozhodla o vyhlášení lhůty, není možné tu lhůtu vyhlásit. To znamená, já zastávám názor, že teď je možné vyhlásit to, co je obsahem usnesení volební komise, to znamená návrhy na členy mandátového a imunitního výboru, kandidáty na předsedu a ověřovatele. Pokud by komise chtěla vyhlásit lhůty na místopředsedy, tak bychom museli teď přerušit jednání schůze, komise by se musela sejít a lhůty vyhlásit. To je jediné možné řešení. Pokud tomu tak nebude, tak je možné vyhlásit pouze tyto lhůty.

Ale nechám vystoupit všechny přihlášené, pokud budou trvat na svých vystoupeních. Pan poslanec Munzar.

 

Poslanec Vojtěch Munzar: Dámy a pánové, není pravda, že jsme se nedohodli na volební komisi. Na volební komisi proběhla docela obsáhlá debata a naopak volební komise, pane předsedo volební komise prostřednictvím pana předsedajícího, se dohodla na tom, že se vyhlásí pouze nominace na předsedu, ověřovatele zápisu a členy výboru. To znamená, není pravdou, že by se volební komise o tom nedohodla. Naopak se dohodla, výsledkem této dohody je usnesení. A já bych protestoval proti tomu, aby jménem volební komise se tady objevil tento návrh. Ten se podle mě může dát za poslanecký klub, ale ne za volební komisi. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan poslanec Výborný.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedající, vážená vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, jako člen volební komise musím říct, že jsem v této ctihodné Sněmovně necelé tři hodiny a nestačím se divit. Takže přesně to, co říkal můj předřečník, je pravdou. A já nerozumím tomu, proč bychom měli mít volební komisi. Tak ji zrušme, ať volební komise rovná se kolega Kolovratník, a pak si můžeme všechny tyto procedury ušetřit. Ale skutečně, pokud byla nějaká dohoda, my jsme se tomu věnovali dvě hodiny, jestli se nepletu, na té volební komisi, tak ji musíme držet a je úplně jedno, jestli jsem z té strany vlaječek tady či odněkud odjinud. Ale já věřím, že to, co se dohodlo, skutečně platí. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Mně to nedá na to nereagovat.

Pane předsedo Kolovratníku - vaším prostřednictvím (k předsedajícímu) - nejste tady tři hodiny. Máte za sebou jedno volební období jako předseda volební komise. To si s námi hrajete? Vždyť přece minimálně počet místopředsedů na návrh předsedy Poslanecké sněmovny stanoví. Vy tady střílíte od pasu termíny, lidmi, je to stejně nepřipravené jako mandátový a imunitní výbor.

Doba se holt mění, ano, budeme muset být ve střehu, zda si zástupci hnutí ANO neuzpůsobují volební řád dle své představy a potřeb a zda nebudou zkoušet, co všechno jim Poslanecká sněmovna bude ochotna tolerovat a pustit. Ale tímto svým chováním jasně demonstrujete neúctu k základnímu dokumentu této Poslanecké sněmovny, vaši nepřipravenost a amatérské chování a v konečném důsledku jste jeden z těch, kteří poškozují jméno Poslanecké sněmovny, a opět to jde za hnutím ANO.

 

Předsedající Jan Hamáček: Pan předseda volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Děkuji. To jsem si dal, že jsem s tím návrhem nebo nápadem přišel. Mrzí mě reakce pana kolegy Bartoška. Myslím, že jsme spolu doposud měli korektní vztahy a proti takto příkrému hodnocení se musím ohradit.

Kolegyně a kolegové, možná jsem nebyl správně pochopen. Já jsem nechtěl žádným způsobem ohnout nebo změnit dohodu, která vznikla, tu citlivou dohodu, která vznikla na volební komisi. Teď se obracím na pana poslance Munzara. Nebylo to myšleno tak, že jsme se nedohodli, že si vymýšlím. Ano, dohodli jsme se, takže místopředsedy dnes nebudeme vyhlašovat. Pravda je - to nemohu nijak zpochybnit a nechci ani ohýbat nebo zkoušet, kam až to bude možné, jednací řád a vaši vůli v tom smyslu, že já sám o sobě si teď nějakou lhůtu vyhlásím. Koneckonců, jak už bylo citováno panem předsedajícím v souladu s legislativou, nemám od vás, od komise, k tomu v tuto chvíli pověření.

Jen na vysvětlení, to byl můj návrh, který jsem vám chtěl dát, kolegyně a kolegové, ke zvážení. Klidně bychom o něm mohli hlasovat a rozhodnout se hlasováním, ale pokud není ta vůle - a ty argumenty, které vy říkáte, já jim rozumím, nemám s tím problém a v tom případě beru to, co jsem říkal, zpět a prosím, ať už nezdržujeme další chod Sněmovny, zůstává tedy u toho v tuto chvíli - je to i v souladu s usnesením volební komise - platí lhůta do 17 hodin na předsedu Poslanecké sněmovny, dále na naplnění mandátového a imunitního výboru a konečně na ověřovatele Sněmovny. V 18 hodin se volební komise sejde a věřím, že i tam se dohodneme kolegiálně a džentlmensky na dalším postupu, abychom se tady nemuseli takto dohadovat.

Takže se omlouvám a děkuji za trpělivost a pozornost.

 

Předsedající Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Pikal s faktickou poznámkou?

 

Poslanec Vojtěch Pikal: Já mám skutečně drobnost, která se netýká té ohnivé rozpravy teď, i když ta ohnivá rozprava možná dobře demonstruje, jaký je rozdíl mezi 18 a 19 mandáty v některých komisích a výborech. Já bych chtěl všechny kluby požádat, aby vzhledem k tomu, že tady vzniká nějaké slučování klubů, které může míchat s těmi počty, aby zvážily, že volební komisi dodají seznamy delší třeba o jedno nebo dvě jména, než je původní doporučení komise, protože pak se někdo rozhodne, že se rozloží nebo něco jiného, a bude to tak, že někomu tam nějaký člověk chybí. Takže doporučuji všem klubům, aby listy udělaly delší. Děkuji.

 

Předsedající Jan Hamáček: Ano. Pokud se do rozpravy nikdo dále nehlásí, tak rozpravu končím. Tím bych skončil i tento bod, ale ještě než tak učiním - já nechci svolávat poradu - prosím, aby mě poslouchali předsedové poslaneckých klubů včetně předsedy klubu ODS, jestli mohu poprosit o pozornost. Chci se dohodnout takto přes mikrofon, ať nesvoláváme poradu, kdy se máme ve středu sejít. Stačí devátá nebo desátá hodina? Desátá, desátá, desátá. Výborně. Děkuji za konstruktivní přístup.

Do uplynutí zákonných lhůt nemůžeme projednávat další body pořadu. Jednání schůze přeruším. Sejdeme se ve středu 22. listopadu v 10 hodin. Tím je tedy vytvořen prostor pro jednání poslaneckých klubů a volební komise. Přerušuji ustavující schůzi do 22. listopadu do 10.00 hodin.

 

(Jednání skončilo v 15.54 hodin.)

 

Následující část projednávání bodu pořadu schůze

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 16:49.
Přihlásit/registrovat se do ISP