Středa 22. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

8.
Informace mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců

Prosím tedy, pokud se výbor shodl na tom, že informaci přednese nový předseda, tak prosím pana předsedu Grospiče.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dovolte, abych vás seznámil s usnesením číslo 7, které přijal dnešní den mandátový a imunitní výbor a které zní: Mandátový a imunitní výbor podle ustanovení § 45 odst. 1 písm. a) jednacího řádu Poslanecké sněmovny ověřil platnost volby poslanců zvolených ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, konaných ve dnech 20. až 21. října 2017; bere na vědomí, že všichni poslanci Poslanecké sněmovny obdrželi osvědčení o nabytí mandátu poslance; konstatuje, že všichni poslanci Poslanecké sněmovny byli platně zvoleni.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předsedající Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám rozpravu. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím.

Navrhuji, abychom Informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců vzali na vědomí. To znamená, že návrh usnesení by zněl: "Poslanecká sněmovna bere na vědomí informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců."

Zeptám se, zda má někdo jiný návrh usnesení. Není tomu tak. Můžeme tedy asi hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 8, přihlášeno je 196, pro 188, proti 1. Tento návrh byl přijat. Konstatuji, že návrh usnesení byl schválen.

 

Končím bod 8. Je 13.01 hodin. V této chvíli přeruším jednání Sněmovny do 14.30 hodin, kdy budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno ve 13.01 hodin.)

(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, budeme pokračovat.

Než otevřu bod devět, přečtu omluvu pana ministra vnitra. Ten se omlouvá od 14.30 hodin do konce jednacího dne z naléhavých pracovních povinností v resortu Ministerstva vnitra. Paní ministryně Marksová se omlouvá z pracovních důvodů a pan ministr Ludvík z důvodu neodkladných pracovních záležitostí. To byly tedy omluvy.

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 16:49.
Přihlásit/registrovat se do ISP