Středa 22. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

10.
Návrh na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny

Poprosím vás, abyste zaujali svá místa. Poslanecká sněmovna rozhodne na návrh předsedy o počtu místopředsedů v jejím 8. volebním období, a proto v souladu s § 26 našeho jednacího řádu... (Hluk v sále.) - Už to začíná.

Vzhledem k tomu, že tady absentuje absolutní dohoda klubů, tak já tedy navrhuji ze své pravomoci, abychom stanovili počet místopředsedů na pět, tak jak bylo avizováno už v předchozí rozpravě.

Otevírám rozpravu a ptám se, zda se do ní někdo hlásí. Pan předseda Okamura. (Hlas ze sálu.) Návrh je pět. Chce-li někdo navrhovat v rozpravě jiný počet, musí učinit návrh. V případě, že by byl návrh na dva, tak se s tím vypořádáme hlasováním o protinávrhu a návrhu. Kdyby bylo počtů více, museli bychom postupovat podle § 72 odst. 2 a podpůrně hlasovat orientačně.

Máte slovo.

 

Poslanec Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, naše hnutí SPD nepodpoří návrh na pět místopředsedů. My jako SPD říkáme, že jsme proti navyšování placených funkcí v Poslanecké sněmovně. Nebudeme podporovat navyšování dalších placených funkcí v Poslanecké sněmovně a my budeme podporovat pouze variantu čtyři místopředsedy, protože si myslíme, že na základě zkušeností v uplynulém volebním období to byl dostatečný počet na to, aby se zvládlo řízení Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo, a vnímám to jako váš protinávrh na čtyři místopředsedy - či nikoliv?

 

Poslanec Tomio Okamura: My nedáváme protinávrh na čtyři místopředsedy, my říkáme, že ten návrh na pět místopředsedů nepodpoříme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Má ještě někdo jiný návrh? Pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl, ať podporujeme logicky. Pokud někdo volá po počtu čtyři, tak mu dejme možnost hlasovat. Dávám protinávrh, aby počet místopředsedů byl čtyři.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já jsem se ptal. S přednostním právem pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Očekával jsem stejný postup jako pan předseda Stanjura. Zde veřejně říkám, že předsednictvo KDU-ČSL a na klubu jsme přijali usnesení, že budeme podporovat návrh na čtyři místopředsedy, protože jsme přesvědčeni, že ve čtyřech místopředsedech se dá kvalitně řídit Poslanecká sněmovna, protože tu zkušenost z předchozího období máme, že čtyři místopředsedové stačí. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě? Není tomu tak. Rozpravu končím a budeme hlasovat. Musíme se s tím nějak vypořádat.

Byl přednesen protinávrh a já si myslím, jestli není námitka proti mému postupu, tak bychom to zvládli hlasováním prvním o protinávrhu, poté o návrhu.

Takže v tom prvním případě by usnesení znělo: "Poslanecká sněmovna stanoví počet svých místopředsedů na čtyři."

Víme, o čem hlasujeme? O čísle 4.

Eviduji žádost o odhlášení, které vyhovím, a poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami... Zdá se, že se nám počet ustálil.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. (Hlas: Pro který?) Čtyři. Opakuji - čtyři místopředsedové. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9. Přihlášeno 189, pro 91, proti 79. Tento návrh přijat nebyl.

 

Přistoupíme tedy k hlasování o usnesení, které zní: "Poslanecká sněmovna stanoví počet svých místopředsedů na pět."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 10. Přihlášeno je 189 poslanců, pro 146, proti 16. Tento návrh byl přijat a já konstatuji, že návrh usnesení byl schválen. Tím mohu uzavřít tento bod.

 

Plynule postoupíme do bodu dalšího, kterým je

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 16:49.
Přihlásit/registrovat se do ISP