Pátek 24. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

12.
Návrh na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Připomínám, že Sněmovna schvaluje ověřovatele nominované na základě parity tak, aby měla nejméně deset ověřovatelů. Konstatuji, že k dnešnímu dni bylo ustaveno devět poslaneckých klubů, z logiky věci by tedy vyplývalo, že Poslanecká sněmovna by v tomto volebním období měla mít osmnáct ověřovatelů. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh, a otevírám k tomu rozpravu. Nikoho nevidím, takže rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.

 

Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna stanoví počet svých ověřovatelů na osmnáct."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 11, přihlášeno je 180, pro 161, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Já tedy konstatuji, že jsme stanovili počet ověřovatelů na osmnáct. Končím bod 12.

 

Ještě tady mám omluvu pana ministra Štecha, ten se omlouvá, ano, z dnešní, tedy páteční schůze a je to z důvodu naléhavých pracovních záležitostí. Tak, to je omluva.

 

Otevírám bod 13, to je

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 16:49.
Přihlásit/registrovat se do ISP