Pátek 24. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

13.
Návrh na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny

Usnesení volební komise číslo 8 ze dne 20. listopadu tohoto roku vám bylo rozdáno na lavice. Prosím pana předsedu volební komise, aby příslušné usnesení uvedl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Dobré odpoledne, kolegyně a kolegové, dobré páteční odpoledne. Já za volební komisi konstatuji, že jsme návrhy poslaneckých klubů na ověřovatele Poslanecké sněmovny projednali v pondělí 20. listopadu, na začátku tohoto týdne, přijali jsme k tomu usnesení číslo 8. Tak jako v těch předchozích bodech vám všechny navržené ověřovatele představím podle abecedního pořadí, ale nebojte se, bude to teď trochu rychlejší, už není důvod, aby každý jednotlivě povstával, abyste se s ním opět seznamovali, už se přece jen aspoň trochu známe a ta role ověřovatelů nemá asi - aniž bych to chtěl zlehčovat - takovou váhu jako např. u mandátového a imunitního výboru.

Takže rychlé představení seznamu, v souladu s usnesením v abecedním pořadí: Stanislav Berkovec - navržen ANO, Jana Černochová za Demokratický blok - ODS, Jan Čižinský také na blok - KDU-ČSL, Petr Dolínek za sociální demokracii, Jaroslav Dvořák a Jaroslav Holík - oba dva navrženi SPD, Miroslav Kalousek za Demokratický blok - TOP 09, František Kopřiva - Piráti, Jana Krutáková - Demokratický blok, STAN, Leo Luzar KSČM, Jiří Mihola - blok, KDU-ČSL, Markéta Pekarová Adamová - také Demokratický blok, TOP 09, Vít Rakušan za Starosty a nezávislé, Kateřina Valachová - sociální demokracie, Jiří Valenta - KSČM, Petr Vrána - ANO, Veronika Vrecionová - Demokratický blok, ODS a Tomáš Vymazal - Piráti.

Volební komise navrhuje, abychom o tomto návrhu hlasovali veřejně, a měla by k tomu také proběhnout rozprava. Pokud by se někdo z vás rozhodl pro tajnou volbu, je i toto možné, ale v tomto případě už bychom o návrhu na to, že budeme hlasovat tajnou volbou, museli rozhodnout nejdříve hlasováním.

Takže já teď prosím pana předsedajícího, aby otevřel rozpravu k návrhu ověřovatelů a také k návrhu na veřejnou volbu.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, děkuji, pane předsedo. A já otevírám debatu k oběma tématům, která avizoval pan předseda volební komise. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a poprosím asi pana předsedu o návrh usnesení, nebo ho mohu přečíst sám.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Usnesení de facto už jsem konstatoval, můžete ho, pane předsedající přečíst a nechat hlasovat en bloc pomocí hlasovacího zařízení.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Dobrá. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna schvaluje nominované ověřovatele v tomto složení..." a teď bude ten seznam, který četl pan předseda volební komise. Žádné jiné usnesení jsem nezaznamenal, žádný návrh, takže můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 12, přihlášeno je 188, pro 179, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Vzhledem k tomu, že musíme schválit ověřovatele pro ustavující schůzi, tak budeme hlasovat ještě o jednom usnesení a já v souladu s § 54 odst. 3 našeho jednacího řádu navrhuji, abychom těmi ověřovateli pro ustavující schůzi určili pana poslance Stanislava Berkovce a pana poslance Leo Luzara. Zeptám se, zda je jiný návrh. Pánové souhlasí, takže můžeme hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 13, přihlášeno je 188, pro 178, proti nikdo. Návrh byl přijat a ověřovateli ustavující schůze jsme tedy určili pány poslance Berkovce a Luzara. Končím bod číslo 13.

 

Ještě omluvím pana poslance Špičáka, ten se omlouvá od půl druhé do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Pan poslanec Hrnčíř z pracovních důvodů od půl druhé do konce jednacího dne a paní poslankyně Šafránková z osobních důvodů také do konce jednacího dne.

 

Otevírám bod 14, což je

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 16:49.
Přihlásit/registrovat se do ISP