Pátek 24. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

14.
Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny

Poslanecká sněmovna na základě § 32 jednacího řádu musí zřídit mandátový a imunitní výbor, petiční výbor, rozpočtový výbor, kontrolní výbor, organizační výbor, volební výbor, výbor pro evropské záležitosti a další výbory, na nichž se usnese. Pouze připomínám, že mandátový a imunitní jsme už zřídili a ustavili. A pro vaši informaci, v minulém volebním období pracovaly výbory hospodářský, ústavněprávní, pro bezpečnost, pro obranu, pro sociální politiku, pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, pro veřejnou správu a regionální rozvoj, pro zdravotnictví, pro životní prostředí, výbor zahraniční a výbor zemědělský.

Teď je asi prostor pro vaše návrhy, otevírám tedy rozpravu a prosím předsedu klubu ANO pana poslance Faltýnka, aby nás seznámil s návrhem.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne, vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedající. Dovolte mi, abych na základě včerejší dohody předsedů poslaneckých klubů navrhl ustavit tyto výbory: organizační výbor, petiční výbor, rozpočtový výbor, kontrolní výbor, volební výbor, výbor pro evropské záležitosti, hospodářský výbor, ústavněprávní výbor, výbor pro bezpečnost, výbor pro obranu, výbor pro sociální politiku, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výbor pro zdravotnictví, výbor pro životní prostředí, zahraniční výbor a zemědělský výbor. V podstatě to kopíruje minulé volební období. A mandátový výbor byl ustaven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím. Máme tedy pouze jeden návrh a to je vlastně totožný stav s minulým volebním obdobím. Takže návrh usnesení by zněl:

"Poslanecká sněmovna zřizuje

I. petiční výbor, rozpočtový výbor, kontrolní výbor, organizační výbor, volební výbor, výbor pro evropské záležitosti;

II. a tyto další výbory: hospodářský výbor, ústavněprávní výbor, výbor pro bezpečnost, výbor pro obranu, výbor pro sociální politiku, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj, výbor pro zdravotnictví, výbor pro životní prostředí, zahraniční výbor a zemědělský výbor."

Pokud nemá nikdo nic k tomuto návrhu usnesení, můžeme o něm hlasovat.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 14, přihlášeno je 188, pro 183, proti nikdo. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme příslušné výbory zřídili. Tím končím bod 14.

 

Ještě přečtu omluvu paní poslankyně Golasowské, a to od půl druhé do konce jednání. Ano, do konce jednání.

 

Otevírám bod

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 16:49.
Přihlásit/registrovat se do ISP