Pátek 24. listopadu 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

15.
Návrh na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

Připomenu vám, že výbory Poslanecké sněmovny se ustavují podle zásady poměrného zastoupení. A já v této fázi otevírám rozpravu a prosím opět pana předsedu Faltýnka.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Stejně jako v předchozím bodu bych chtěl na základě včerejší dohody všech předsedů poslaneckých klubů navrhnout tento počet (členů) výborů. Než řeknu konkrétní čísla, tak jenom jednu větu.

Je pravda, že debata včera k této záležitosti byla taková, že jsme nakonec kompromis našli, že jsme ustoupili, nebo ustoupily všechny strany v té debatě, a zvolili jsme filozofii takovou, když jsou tady poslanecké kluby, které mají stejnou velikost, tak aby u určitého počtu členů nedocházelo k dělení na poloviny mandátu. Tak jsme zvolili variantu, která vlastně tento problém odstraňuje a jsou vlastně tím pádem navrženy počty členů výborů tak, aby k této situaci nedošlo.

Čili konkrétní návrh zní následovně: organizační výbor 18 členů, petiční výbor 17 členů, rozpočtový výbor 24 členů, kontrolní výbor 17 členů, volební výbor 18 členů, výbor pro evropské záležitosti 18 členů, hospodářský výbor 24 členů, ústavněprávní výbor 22 členů, výbor pro bezpečnost 18 členů, výbor pro obranu 18 členů, výbor pro sociální politiku 24 členů, výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 24 členů, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj 24 členů, výbor pro zdravotnictví 24 členů, výbor pro životní prostředí 18 členů, zahraniční výbor 18 členů a zemědělský výbor 18 členů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda má někdo jiný návrh. Vzhledem k tomu, že to je dohoda, tak to nepředpokládám, ale zeptat se musím. Není tomu tak. Chci ještě upozornit, že v případě výboru organizačního navržený počet členů výboru zahrnuje i předsedu a místopředsedy Poslanecké sněmovny, kteří jsou členy tohoto výboru ze zákona.

Zeptám se, kdo se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím, rozpravu končím.

Navrhuji, abychom hlasovali o všech výborech najednou, respektive o všech počtech členů výborů najednou. Samozřejmě pokud by zde zazněl návrh na oddělené hlasování, jsem připraven mu vyhovět.

 

Přeje si někdo oddělené hlasování nebo můžeme hlasovat najednou? Není námitka, budeme tedy hlasovat najednou o těch počtech, tak jak je přednesl pan předseda Faltýnek.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 15, přihlášeno je 189, pro 186, proti nikdo. Návrh byl přijat a já konstatuji, že jsme určili nebo stanovili počty členů jednotlivých výborů. Tím končím bod 15.

 

Můžeme pokročit k bodu

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 16:49.
Přihlásit/registrovat se do ISP