(Schůze zahájena ve 13.00 hodin.)

 

Předsedající Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi, abych vás přivítal na ustavující schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Prosím, abychom všichni povstali. Naše jednání zahájíme státní hymnou České republiky. (Děje se. Zazněla státní hymna České republiky.)

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, milí hosté. Prezident republiky svolal zasedání Poslanecké sněmovny v jejím osmém volebním období dnem 20. listopadu 2017. Tuto ustavující schůzi Poslanecké sněmovny, kterou jsem svolal v souladu s § 22 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, tímto zahajuji a všechny vás srdečně vítám.

Pořad ustavující schůze je dán příslušnými ustanoveními našeho jednacího řádu a byl vám rozeslán 8. listopadu 2017.

Chtěl bych vás seznámit s omluvami. Omlouvá se pan poslanec Jiří Dolejš z důvodu zahraniční cesty, z členů vlády se omlouvá pan ministr Havlíček od půl druhé z důvodu zahraniční cesty, pan ministr Pilný z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Štech od 14.30 z pracovních důvodů.

Pokud někdo z vás žádal o vydání náhradní karty k hlasování, tak prosím, abyste mi sdělili její číslo.

 

Nyní přistoupíme k prvnímu bodu naší ustavující schůze, kterým je

 

1.
Slib předsedajícího ustavující schůze Poslanecké sněmovny

Já vás prosím, abyste povstali. (Děje se.)

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

Děkuji.

 

Nyní přistoupíme ke slibu poslanců.

 

2.
Slib poslanců

Vlastní akt slibu bude probíhat takto: Pan poslanec Vojtěch Filip jako nejstarší místopředseda Poslanecké sněmovny sedmého volebního období přednese Ústavou předepsaný slib a jako první jej složí do mých rukou. Poté bude číst pan poslanec Vojtěch Filip vaše jména v abecedním pořadí a vy ke mně budete postupně přistupovat. Slib vykonáte pronesením slova "slibuji" a podáním ruky. Svůj slib stvrdíte podpisem. Podpisové archy jsou umístěny na stolku zpravodajů.

Upozorňuji vás, že podle § 6 písm. a) našeho jednacího řádu odepřením slibu poslance nebo složením slibu s výhradou mandát poslance zaniká.

Prosím poslance Vojtěcha Filipa, aby přistoupil k řečnickému pultu a ujal se slova, a prosím vás, abyste všichni povstali. (Děje se.)

 

Poslanec Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci - slib České republiky.

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí." (Podáním ruky a podpisem svůj slib stvrzuje.)

Prosím pány poslance a paní poslankyně, aby přistupovali.

Pan Ivan Adamec. (Slibuji.)

Paní Věra Adámková. (Slibuji.)

Paní Hana Aulická Jírovcová. (Slibuji.)

Pan Andrej Babiš. (Slibuji.)

Paní Andrea Babišová. (Slibuji.)

Paní Margita Balaštíková. (Slibuji.)

Paní Dana Balcarová. (Slibuji.)

Pan Lukáš Bartoň. (Slibuji.)

Pan Ivan Bartoš. (Slibuji.)

Pan Jan Bartošek. (Nepřítomen v sále.)

Pan Jan Bauer. (Slibuji.)

Pan Martin Baxa. (Slibuji.)

Pan Jiří Běhounek. (Slibuji.)

Pan Petr Beitl. (Slibuji.)

Pan Josef Bělica. (Slibuji.)

Pan Pavel Bělobrádek. (Slibuji.)

Pan Marek Benda. (Slibuji.)

Pan Ondřej Benešík. (Slibuji.)

Pan Stanislav Berkovec. (Slibuji.)

Pan Jan Birke. (Slibuji.)

Pan Stanislav Blaha. (Slibuji.)

Pan Jiří Bláha. (Slibuji.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP