(14.00 hodin)
(pokračuje Hamáček)

Připravovat schůze Poslanecké sněmovny a navrhovat předsedovi Poslanecké sněmovny jejich termín a pořad přísluší organizačnímu výboru. Tento výbor nicméně bude ustaven až na třetí schůzi Sněmovny, a já proto navrhuji přijmout k tomuto bodu usnesení.

Chci vás upozornit, že pracovní návrh pořadu druhé schůze Poslanecké sněmovny vám byl dne 20. listopadu 2017 doručen na jednotlivé kluby, dnes byl opětovně rozdán na lavice v upravené verzi.

Otevírám rozpravu jak k termínu, tak k navrženému pořadu schůze. Pan předseda Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji za slovo. Chtěl bych vznést návrh na zařazení prvního bodu příští schůze - volba místopředsedy Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Jako první bod? Ano. Takže to je úprava. Předpokládám, že tato věc vznikla na základě dohody předsedů poslaneckých klubů, tak to neberu za protinávrh, ale de facto vlastně za předkladatele toho usnesení, poněvadž jsem ho předložil, to akceptuji, takže bych o tom nenechal hlasovat jako o protinávrhu, pokud není námitka. Námitku nevidím, takže první bod bude volba místopředsedy Poslanecké sněmovny, druhý bod bude zasedací pořádek a všechny ostatní body v návrhu se přečíslují.

Dále k návrhu pořadu a k termínu? Pokud ne, tak končím rozpravu.

 

Můžeme hlasovat o navrženém usnesení. Je jenom jedno.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 16, přihlášeno je 188, pro 177, proti nikdo. Tento návrh byl přijat, takže jsme stanovili termín i návrh pořadu druhé schůze.

 

Prosím pana předsedu volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Kolegyně a kolegové, jak už bylo avizováno, abychom mohli naplnit tu lhůtu, aby ten první bod v úterý mohl proběhnout, tedy druhá volba místopředsedy Poslanecké sněmovny, já teď potřebuji velmi krátce svolat volební komisi, abychom se dohodli na lhůtě na podání návrhů. Avizuji, bude to do pondělí do 10 hodin. Takže prosím teď volební komisi okamžitě ke klavíru. Pane předsedající, vás poprosím, stačí tři minuty přerušení do 14.05 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Ano, takže já přeruším tuto schůzi do... (Hlásí se poslanec Hlavatý.) Ještě jsem nedořekl, takže schůze nebyla přerušena a zeptám se - komise se asi může sejít a...

Pan poslanec Hlavatý.

 

Poslanec Jiří Hlavatý: Byli jsme upozorněni panem poslancem Stanjurou, že jsem neřekl správně formulaci "vzdávám se poslaneckého mandátu". Je to takto v pořádku?

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Takto je to v pořádku. Děkuji.

Teď tedy mohu tedy přerušit schůzi do 14.06, aby tam byly ty tři minuty. Počkáme na verdikt volební komise.

 

(Jednání přerušeno od 14.03 do 14.06 hodin.)

 

Je 14.06 hodin, já poprosím pana předsedu volební komise.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já jen zopakuji na rozloučenou to, co jsme avizovali. V tuto chvíli platí, kolegyně a kolegové, dvě lhůty. První lhůta do pondělí 27. listopadu do 10 hodin na naplnění výborů Poslanecké sněmovny, nominace do jednotlivých výborů. Druhá lhůta je stejná, pondělí do 10 hodin na volební komisi návrhy na místopředsedu Poslanecké sněmovny.

Prosím ještě - abych učinil zadost - jedno upozornění a připomenutí k naplňování výborů v souladu s článkem 32 Ústavy České republiky a § 33 jednacího řádu Poslanecké sněmovny: Poslanec nebo senátor, který je členem vlády, nemůže být předsedou nebo místopředsedou Poslanecké sněmovny, ale ani členem parlamentních výborů, vyšetřovacích komisí nebo komisí. Platí to i pro členy vlády v demisi. To je upozornění hlavně pro nové kluby. Je možná formální, ale je dobré připomenout, že ten, kdo je nebo bude ve vládě, nemůže být ve Sněmovně v jakémkoliv výboru.

Ještě jednou - lhůta do pondělí do 10 hodin.

Děkuji za spolupráci a za volební komisi přeji hezký víkend.

 

Místopředseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Já ještě upozorním, protože jsem dostal informaci, že přesně nezaznělo, že schůze je 28. listopadu ve 14 hodin, tak aby bylo naprosto jasno, že součástí usnesení byl i termín a hodina. To znamená, že druhá schůze se sejde 28. listopadu ve 14 hodin.

Tím končím bod 17.

Mám za to, že jsme vyčerpali všechny body ustavující schůze Poslanecké sněmovny, proto ustavující schůzi končím. Sejdeme se, jak bylo avizováno, na schůzi druhé 28. listopadu ve 14.00 hodin.

Děkuji a přeji hezký víkend.

 

(Schůze skončila ve 14.07 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP