(9.20 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy ústavněprávního výboru potvrdili pana poslance Marka Bendu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 61. Přihlášeno 172, pro 170, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně výboru pro obranu potvrdili paní poslankyni Janu Černochovou.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 62. Přihlášeno je 172 poslanců, pro 167, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Tak, teď to bude zajímavější. Budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro bezpečnost potvrdili poslance Radka Kotena. Zahajuji hlasování, pardon... Hlasování? S přednostním právem, dobře. Ještě jsem neřekl přesně, já ukončím... Prohlašuji ho za zmatečné. Budeme hlasovat, s přednostním právem tedy pan předseda Bartošek.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo. Dlouho vás nezdržím. Vzhledem k tomu, že výbor pro bezpečnost považujeme za poměrně zásadní, chtěl bych se vrátit k včerejšímu jednání. Při ustavení předsedy výboru pro bezpečnost padlo několik otázek, které bohužel nebyly zodpovězeny. Dvě položil kolega Rakušan, jednu z nich jsem položil já. Já jsem se ptal, zda budoucí předseda pan Koten, jeho osobní názor, zda skutečně chceme pryč z NATO, z Evropské unie a Rusko je náš opravdový přítel, na to jsem nedostal odpověď. I to se v životě stává. V tom případě, mohu-li usuzovat, tak do budoucna se bezpečnostní výbor patrně bude zabývat otázkami jako nebezpečí mikrovlnek s dopadem na zdraví člověka. Dalším tématem, předpokládám, že může být například to, že v rámci civilní obrany budeme fasovat hliníkové čepičky proti chemtrails, a případně další riziko bude to, že Bezpečnostní a informační služba se patrně bude místo vlivu Ruska a Číny mnohem víc zabývat otázkami škodlivosti iluminátů a židozednářů.

Z toho důvodu za klub KDU-ČSL říkám, že nepodpoříme tohoto předsedu, protože i při společném vyjednávání jsme deklarovali, že zde nepanuje shoda. To za klub KDU-ČSL.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Pro všechny upozornění. Nenacházíme se v rozpravě, takže pouze přednostní práva. Prosím, pan předseda Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Já také nebudu dlouho zdržovat. Dámy a pánové, sami všichni cítíte, že tyto argumenty, které tady teď padly, jsou naprosto směšné. Nejsou ani vhodné, aby se tady v této Sněmovně o takových věcech vůbec hovořilo. Kdyby to byly argumenty, které mají váhu, tak bych chápal, že s tím někdo dokáže vystoupit, ale toto si snad ani nezaslouží odpověď. Děkuji. (Potlesk poslanců z řad SPD.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. A s přednostním právem pan předseda Gazdík.

 

Poslanec Petr Gazdík: Já se velmi omlouvám - dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové -, ale zazněly tady tři otázky. Abych se jako poslanec mohl zodpovědně rozhodnout, opravdu bych na ně rád znal odpověď. Proto se znovu ptám prostřednictvím pana předsedajícího: Budoucí pane předsedo Kotene, jste pro vystoupení České republiky z NATO? Jste pro vystoupení České republiky z Evropské unie a trváte na tom, že Rusko je náš opravdový přítel? Prosím o odpověď. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Jenom znovu zopakuji svoje upozornění, že pan poslanec Koten nemůže reagovat v této části rozpravy. Ptám se, zda ještě někdo má... Dobře. Tak prosím, pane místopředsedo, s přednostním právem.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji za slovo, pane předsedo. Za klub TOP 09 - my kandidáta nepodpoříme, protože na bezpečnostním výboru nezodpověděl ty důležité otázky a... (Připomínka z pléna.) Nezodpověděl, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, pana předsedy. Vy jste tam seděl a můžete potvrdit, že ty otázky nezodpověděl.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já bych poprosil, abychom se v sále navzájem nepřekřikovali. Děkuji.

 

Poslanec František Vácha: Nicméně je tady otázka, pokud pan zvolený předseda je bezpečnostním rizikem pro tento stát, tak by možná bylo vhodné, kdyby si požádal o bezpečnostní prověrku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane místopředsedo. Ještě s přednostním právem pan předseda Fiala. Prosím.

 

Poslanec Radim Fiala: Ten argument bezpečnostní prověrky je bezesporu už na jiné úrovni, než byly ty argumenty předtím. Nicméně musím říct, že od roku 1989 neměl žádný předseda bezpečnostního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky bezpečnostní prověrku. Neměl ji proto, protože ji prostě nepotřeboval, protože všichni poslanci mají... V bezpečnostním výboru se probírají pouze informace, které mají možnost slyšet, zpracovávat a pracovat s nimi všichni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu. Dokonce existuje i tajná spisovna, kam mají přístup všichni poslanci Poslanecké sněmovny Parlamentu. Ale nicméně my budeme panu Kotenovi doporučovat, aby si bezpečnostní prověrku nechal udělat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. S přednostním právem pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak jenom pro informaci panu předsedovi Radimu Fialovi. Minulý předseda bezpečnostního výboru tu prověrku měl. Nově zvolená předsedkyně výboru pro obranu taky má. Ale souhlasím s tím, že to není zákonná podmínka. To je v pořádku. A my si také myslíme, že se kvůli tomu zákon měnit nemá.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. V tuto chvilku nevidím dalšího přihlášeného s přednostním právem a můžeme pokračovat v hlasování. Poprosím kolegy, aby se už usadili na svých místech, aby mohli hlasovat.

 

Znovu zopakuji, budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedy výboru pro bezpečnost potvrdili pana poslance Radka Kotena.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 64. Přihlášeno 171, pro 95, proti 58. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně výboru pro sociální politiku potvrdili paní poslankyni Radku Maxovou.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 65. Přihlášeno 172 poslanců, pro 171, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o tom, kdo souhlasí, abychom ve funkci předsedkyně výboru pro zdravotnictví potvrdili paní poslankyni Věru Adámkovou.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 66. Přihlášeno je 172 poslanců, pro 170, proti nikdo, tento návrh byl přijat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP