Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

12.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Podotýkám, že jsme usnesením č. 21 z 2. schůze Poslanecké sněmovny dne 28. listopadu rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení.

A teď poprosím opět o slovo pana předsedu Martina Kolovratníka, aby přednesl návrh.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Jak bylo řečeno, je to usnesení č. 20, které obsahuje všechny stálé komise, a jde tedy přes ty volební body 11 až 18, takže podle něj teď budeme postupovat.

První komise je stálá komise pro kontrolu činnosti GIBS, Generální inspekce bezpečnostních sborů. Poslanecká sněmovna se svým usnesením 28. listopadu na 2. schůzi usnesla, že tato komise bude desetičlenná. Vy v tom usnesení volební komise č. 20 opět vidíte pouze 9 jmen. Tento příběh se bude několikrát opakovat, vždy ho pro jistotu vysvětlím. V tomto případě se opět jedná o člena vlády. Tím desátým, který zatím není navržen, je Milan Chovanec a opakuji, bude donominován v rámci změn v orgánech Sněmovny tento pátek. V usnesení vidíte návrh na 10 poslanců a měli bychom a mohli o tomto hlasovat en bloc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Já v tomto bodu otevírám rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě v tomto bodu. Není tomu tak. Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Poprosím pana předsedu volební komise Martina Kolovratníka, aby předložil návrh k hlasování.

 

Poslanec Martin Kolovratník: V souladu s usnesením volební komise č. 20 dávám návrh na ustavení stálé komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, podle usnesení v tuto chvíli 9 členů podle poměrného zastoupení. Prosím o hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s předloženým návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 8, přihlášeno je 181 poslanců, pro 173, proti 1. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Tím jsme vyčerpali tento bod a já jej mohu skončit.

 

Otevírám další bod, kterým je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP