Úterý 12. prosince 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

13.
Návrh na volbu členů nebo ustavení stálé komise Poslanecké sněmovny
pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu,
použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací

Opět na lavice vám bylo rozdáno usnesení volební komise č. 20 ze dne 5. prosince 2017. Usnesením č. 22 z 2. schůze Poslanecké sněmovny dne 28. 11. 2017 jsme rozhodli, že komise bude ustavena podle zásady poměrného zastoupení. Poprosím pana předsedu volební komise pana Kolovratníka, aby návrh přednesl.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já pouze potvrdím. Všechny tyto komise, které budeme hlasovat, budou obsazeny podle zásad poměrného zastoupení. I v tomto případě navrhujeme hlasování en bloc o návrhu komise jako celku. Je desetičlenná a v tuto chvíli je podle návrhu poslaneckých klubů zcela naplněna. Prosím o hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Rozpravu končím a přistoupíme k hlasování. Ještě odkazuji na předložený návrh.

 

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 9, přihlášeno je 181 poslanců, pro 170, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme ustavili stálou komisi Poslanecké sněmovny pro kontrolu použití odposlechu a záznamu telekomunikačního provozu, použití sledování osob a věcí a rušení provozu elektronických komunikací, a tento bod končím.

 

Otevírám další bod schůze a tím je

Aktualizováno 1. 9. 2020 v 16:47.
Přihlásit/registrovat se do ISP